Bedre indtjening end ventet løfter forventningerne til årsresultatet for 2020

Sydbank har her til morgen offentliggjort regnskab for årets første tre kvartaler. Administrerende direktør Karen Frøsig siger

- Det er et pænt og ordentligt regnskab, hvor vi kan glæde os over at udlånet stiger med 1.5 mia. kr. i kvartalet, så vi henter noget af den tilbagegang vi så i begyndelsen af året. Vi har et meget komfortabelt niveau i nedskrivningerne, og vores omkostninger falder. Så alt i alt et regnskab vi kan være tilfredse med.

Sammen med regnskabet løftes forventningerne til hele 2020, så resultatet forventes at lande i niveauet 700-800 mio. kr. mod tidligere 600-800 mio. kr.

Et regnskab præget af fire initiativer for at styrke Sydbank

  1. Privatkundeforretningen styrkes – med købet af Alm. Brand Bank A/S
  2. Indtjeningen styrkes – med ændrede vilkår på indlånsprodukter
  3. Det nære – ved at udvide Sydbanks decentrale organisation
  4. Sydbanks position styrkes gennem en omfattende kampagne for Sydbank som Danmarks erhvervsbank

- Det er Sydbank, der tager initiativet i et marked, hvor vi ser, at der er gode muligheder for os. Der er plads til at vi bliver mere offensive. Derfor har vi købt Alm. Brand Bank, som især styrker privatkundeforretningen. Vi bliver first mover på vilkårene på indlånsprodukter, det er nødvendigt for at vi kan yde god rådgivning, at vores indtjening, også på indlån er intakt, siger Karen Frøsig.

En stor ændring internt i Sydbank er, at den decentrale organisation styrkes, og der oprettes tre nye områder: Nordjylland, Horsens og Sønderborg.

- Den decentrale organisation er en af Sydbanks styrker. Det gør vi nu endnu stærkere. Kunderne efterspørger nærhed, og det understøtter vi med denne ændring, siger Karen Frøsig.

Hovedpunkter fra regnskabet for 1.-3. kvartal 2020

  • Resultat på 573 mio. kr. giver en egenkapitalforrentning på 6,4 pct. p.a. efter skat.
  • Basisindtjeningen på 2.711 mio. kr. er 1 pct. lavere end i samme periode i 2019.
  • Basisomkostningerne er 2 pct. lavere i forhold til samme periode i 2019 og udgør 2.046 mio. kr.
  • Nedskrivninger på udlån udgør en udgift på 46 mio. kr. mod en indtægt på 49 mio. kr. i samme periode i 2019.
  • Samlet kreditformidling udgør 142,7 mia. kr. – en stigning på 1,5 mia. kr. i 3. kvartal 2020.
  • Egentlig kernekapitalprocent er steget med 2,3 procentpoint i forhold til ultimo 2019 og er på 20,1 uden indregning af periodens resultat.

Læs regnskabet


Næste artikel