Penge at spare med håndværkerfradraget

Med BoligJobordningen – også kaldet håndværkerfradraget – kan du i 2017 igen trække i alt 18.000 kr. fra i skat. Fradraget er i delt op i to: 12.000 kr., som er øremærket håndværkerydelser, og 6.000 kr. for serviceydelser. De samme regler som også gjaldt i 2016.

Hvem kan få fradrag?

Hver person over 18 år i en husstand kan opnå fradrag. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst, uanset hvem der har betalt regningen. Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for op til 18.000 kr. I skal begge indtaste hver jeres andel, da beløbet ikke fordeles automatisk.
Hvis andre i en husstand skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget.

Sådan får du fradrag?

Du indberetter fradrag på skat.dk. Husk at gemme kvitteringerne, så du har dokumentation for dine udgifter. Du skal have betalt håndværkeren elektronisk.

Hvilke udgifter kan du trække fra?

I 2017 kan du trække arbejdsløn op til 12.000 kr. fra til en række ”grønne” forbedringer som fx installation af luft-til-luftvarmepumper, rådgivning om energiforbedringer, installation af ladestik til el-biler og installation af intelligent lys-, ventilations- og varmestyring. Samtidig udvides ordningen, så den også omfatter nedgravning af kabler mv. til etablering af velfungerende bredbåndsforbindelser i hele landet.
Desuden kan du trække arbejdsløn op til 6.000 kr. fra for serviceydelser i hjemmet, som fx rengøringshjælp, havearbejde eller børnepasning.
Husk, at du skal betale regningen elektronisk for at få del i tilskuddet. 

Du kan se en oversigt over de områder, der er dækket af ordningen på SKATs hjemmeside her

Fritidshuse og lejeboliger

Ejer du eller din ægtefælle en fritidsbolig, i Danmark eller udlandet, gælder fradraget også her, forudsat at du betaler ejendomsværdiskat af fritidsboligen. Ligger din fritidsbolig i et andet EU-land, skal virksomheden, der udførte arbejdet, været momsregistreret.
Du kan også få fradrag, hvis du lejer din bolig, og det er dig, der betaler udgifterne for vedligeholdelse.

Læs mere om reglerne på skat.dk

Glem ikke regningerne fra 2016

Har du fået lavet reparationer, installationer mv. hjemme eller i fritidsboligen i 2016? Så husk at du kan trække arbejdsløn op til 12.000 kr. fra.

Særligt til dig, der "gør det selv"

Også hvis du selv istandsætter din lejlighed, dit hus eller fritidshus, kan du få glæde af håndværkerfradraget. Typisk vil du nemlig komme ud for installationer, der kræver en håndværker, for eksempel til VVS- eller elarbejde. Her vil du kunne bruge håndværkerfradraget og på den måde spare på udgiften til arbejdslønnen.