Penge at spare med håndværkerfradraget

Nu er loven om at gøre BoligJobordningen permanent vedtaget. Med den populære ordning – også kaldet håndværkerfradraget – kan du fra 2018 trække i alt 18.000 kr. fra i skat. Fradraget er i delt op i to: 12.000 kr., som er øremærket håndværkerydelser til udvalgte energiforbedringer eller klimasikring, og 6.000 kr. for serviceydelser. 

Forslaget om at gøre ordingen permanent er vedtaget med tilbagevirkende kraft.

Hvem kan få fradrag?

Hver person over 18 år i en husstand kan opnå fradrag. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst, uanset hvem der har betalt regningen. Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for op til 18.000 kr. I skal begge indtaste hver jeres andel, da beløbet ikke fordeles automatisk.
Hvis andre i en husstand skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget.

Sådan får du fradrag?

Du indberetter fradrag på skat.dk. Husk at gemme kvitteringerne, så du har dokumentation for dine udgifter. Du skal have betalt håndværkeren elektronisk.

Hvilke udgifter kan du trække fra?

I 2018 kan du trække arbejdsløn op til 12.000 kr. fra til udvalgte energiforbedringer og/eller klimatilpasning som fx maling af udvendige døre, vinduesrammer og ydervægge, isolering af tag og ydervægge, reparation af skorsten, udskiftning af døre og vinduer med glas, arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller mv.

Desuden kan du trække arbejdsløn op til 6.000 kr. fra for serviceydelser i hjemmet, som fx rengøringshjælp, havearbejde eller børnepasning.

Nyt fra 2018 er tilskud til installation af tyverialarm.

Til gengæld er der en række områder, der ikke mere er dækket af ordningen, bl.a. energirådgivning, installation af ladestik til el-biler og installation af intelligent lys-, ventilations- og varmestyring.

 Husk, at du skal betale regningen elektronisk for at få del i tilskuddet. 

Se oversigten over de områder, der er dækket af ordningen på SKATs hjemmeside

Fritidshuse og lejeboliger

Ejer du eller din ægtefælle en fritidsbolig, i Danmark eller udlandet, gælder fradraget også her, forudsat at du betaler ejendomsværdiskat af fritidsboligen. Ligger din fritidsbolig i et andet EU-land, skal virksomheden, der udførte arbejdet, været momsregistreret.
Du kan også få fradrag, hvis du lejer din bolig, og det er dig, der betaler udgifterne for vedligeholdelse. Du kan ikke få fradrag for serviceydelser, hvis du lejer fritidshuset ud.

Læs mere om reglerne på skat.dk

Glem ikke regningerne fra 2017

Har du fået lavet reparationer, installationer mv. hjemme eller i fritidsboligen i 2017? Så husk, at du kan trække arbejdsløn op til 12.000 kr. fra.

Særligt til dig, der "gør det selv"

Også hvis du selv istandsætter din lejlighed, dit hus eller fritidshus, kan du få glæde af håndværkerfradraget. Typisk vil du nemlig komme ud for installationer, der kræver en håndværker, for eksempel til VVS- eller elarbejde. Her vil du kunne bruge håndværkerfradraget og på den måde spare på udgiften til arbejdslønnen.