Penge at spare med håndværkerfradraget

Sidste år blev Håndværkerfradraget gjort permanent. Det betyder, at du i 2019 kan trække i alt 18.300 kr. fra i skat for håndværker- og serviceydelser, som er udført i dit hjem eller din fritidsbolig. Fradraget er i delt op i to: 12.200 kr., som er øremærket håndværkerydelser til udvalgte energiforbedringer eller klimasikring, og 6.100 kr. for serviceydelser.

Hvem kan få fradrag?

Hver person over 18 år i en husstand kan opnå fradrag. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst, uanset hvem der har betalt regningen. Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for op til 18.300 kr. I skal begge indtaste hver jeres andel, da beløbet ikke fordeles automatisk.
Hvis andre i en husstand skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget.

Sådan får du fradrag?

Du indberetter fradrag på skat.dk. Husk at gemme kvitteringerne, så du har dokumentation for dine udgifter. Du skal have betalt håndværkeren eller serviceudbyderen elektronisk.

Hvilke udgifter kan du trække fra?

I 2019 kan du trække arbejdsløn op til 12.200 kr. fra til fx maling af udvendige døre, vinduesrammer og ydervægge, isolering af tag og ydervægge, reparation af skorsten, afmontering af brændeovn, udskiftning af døre og vinduer med glas, arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller mv.

Desuden kan du trække arbejdsløn op til 6.000 kr. fra for serviceydelser i hjemmet, som fx rengøringshjælp, havearbejde eller børnepasning. Desuden kan du få tilskud til installation af tyverialarm.

Husk, at du fra 2018 ikke mere får tilskud til energirådgivning, installation af ladestik til el-biler og installation af intelligent lys-, ventilations- og varmestyring.

Vær opmærksom på, at du skal betale regningen elektronisk for at få del i tilskuddet. 

Se oversigten over de områder, der er dækket af ordningen på SKATs hjemmeside

Fritidshuse og lejeboliger

Ejer du eller din ægtefælle en fritidsbolig, i Danmark eller udlandet, gælder fradraget også her, forudsat at du betaler ejendomsværdiskat af fritidsboligen. Ligger din fritidsbolig i et andet EU-land, skal virksomheden, der udførte arbejdet, været momsregistreret.
Du kan også få fradrag, hvis du lejer din bolig, og det er dig, der betaler udgifterne for vedligeholdelse. Du kan ikke få fradrag for serviceydelser, hvis du lejer fritidshuset ud.

Læs mere om reglerne på skat.dk

Glem ikke regningerne fra 2018

Har du fået lavet reparationer, installationer mv. hjemme eller i fritidsboligen i 2018? Så husk, at du kan trække arbejdsløn op til 18.000 kr. fra.

Særligt til dig, der "gør det selv"

Også hvis du selv istandsætter din lejlighed, dit hus eller fritidshus, kan du få glæde af håndværkerfradraget. Typisk vil du nemlig komme ud for installationer, der kræver en håndværker, for eksempel til VVS- eller elarbejde. Her vil du kunne bruge håndværkerfradraget og på den måde spare på udgiften til arbejdslønnen.