Sydbanks tilbagefaldsklausul gælder for aftaler, herunder kreditaftaler, låneaftaler og aftaler om finansielle forretninger (derivattransaktioner), hvor der anvendes CIBOR 3M. Tilbagefaldsklausulen angiver det alternativ, der bliver anvendt, hvis CIBOR 3M ændres væsentligt eller bortfalder.

CIBOR 3M er en referencerente, der pt. administreres af Danish Financial Benchmark Facility ApS (DFBF), der er under tilsyn af Finanstilsynet.

I tilfælde af en væsentlig ændring eller bortfald af CIBOR 3M træder nedenstående tilbagefaldsklausul i kraft.

Tilbagefaldssituationer

Der er alene tale om en væsentlig ændring af CIBOR 3M, hvis enten administratoren af CIBOR eller den kompetente tilsynsmyndighed for administratoren af CIBOR erklærer, at CIBOR bliver ændret væsentligt.

CIBOR 3M bortfalder, hvis den kompetente tilsynsmyndighed for administratoren af CIBOR erklærer, at:

  • CIBOR 3M ophører,
  • CIBOR 3M ikke længere vil blive offentliggjort, eller
  • CIBOR 3M ikke længere er valid og ikke bliver valid igen.

CIBOR 3M bortfalder ligeledes, hvis administratoren af CIBOR erklærer, at CIBOR 3M ophører, eller hvis administratoren af CIBOR tages under konkursbehandling.

Tilbagefaldsklausul

Hvis CIBOR 3M ændres væsentligt eller bortfalder, erstattes CIBOR 3M af CITA 3M plus et tillæg. CITA 3M er en referencerente, der pt. administreres af DFBF.

Tillægget til CITA 3M regnes som et 5-årigt vægtet gennemsnit af forskellen mellem CIBOR 3M og CITA 3M. Den 5-årige periode slutter ultimo måneden før, det er annonceret, at CIBOR 3M ændres væsentligt eller bortfalder, og begynder 5 år før dette tidspunkt.

Definitionen på CITA 3M ændres 1. januar 2026. For enhver terminsperiode, der derefter begynder 1. januar eller senere, forhøjes tillægget i overensstemmelse med den ændrede definition på CITA 3M. Begynder der ikke en ny terminsperiode 1. januar 2026, forhøjes tillægget forholdsmæssigt for den del af terminsperioden, der ligger efter 1. januar 2026, i overensstemmelse med den ændrede definition på CITA 3M.

 

Fallback clause for CIBOR 3M

Fallback-Klausel für den Dreimonats-CIBOR