Hvad kan vi gøre for dig

 

  Nøgletal

 
Koncernens nøgletal
Indtjening 2018 2017 2016 2015 2014
Egenkapitalforrentning før skat 12,5 16,8 16,6 13,3 12,4
Egenkapitalforrentning efter skat 10,2 13,1 13,1 10,2 9,6
Basisomkostninger i pct. af indtjening i alt 66,6 59,9 58,4 58,9 58,0
Aktieafkast
Årets resultat pr. aktie * 17,6 22,4 20,9 15,8 14,3
Indre værdi pr. aktie ** 179,0 178,3 169,2 160,2 154,2
Foreslået udbytte pr. aktie 9,36 11,31 10,46 11,12 7,08
Børskurs / årets resultat pr. aktie * 8,8 11,20 10,5 14,0 13,4
Børskurs / indre værdi pr. aktie ** 0,87 1,40 1,30 1,38 1,23
* Beregnet med udgangspunkt i gns. antal aktier i omløb.
** Beregnet med udgangspunkt i antal aktier i omløb ultimo.

Sydbank - seneste måned

Nyhedsbreve

System FejlGenvejstaster