Hvad kan vi gøre for dig

 

  Nøgletal

 
Koncernens nøgletal
Indtjening 2016 2015 2014 2013 2012
Egenkapitalforrentning før skat 16,6 13,3 12,4 1,6 6,4
Egenkapitalforrentning efter skat 13,1 10,2 9,6 1,8 4,7
Basisomkostninger i pct. af indtjening i alt 58,4 58,9 58,0 58,6 54,5
Aktieafkast
Årets resultat pr. aktie * 20,9 15,8 14,3 2,5 6,4
Indre værdi pr. aktie ** 169,2 160,2 154,2 139,7 137,6
Foreslået udbytte pr. aktie 10,46 11,12 7,08 - -
Børskurs / årets resultat pr. aktie * 10,5 14,0 13,4 56,7 15,6
Børskurs / indre værdi pr. aktie ** 1,30 1,38 1,23 1,03 0,72
* Beregnet med udgangspunkt i gns. antal aktier i omløb.
** Beregnet med udgangspunkt i antal aktier i omløb ultimo.

Sydbank - seneste måned

Nyhedsbreve

System FejlGenvejstaster