Hvad kan vi gøre for dig

 

  Nøgletal

 
Koncernens nøgletal
Indtjening 2017 2016 2015 2014 2013
Egenkapitalforrentning før skat 16,8 16,6 13,3 12,4 1,6
Egenkapitalforrentning efter skat 13,1 13,1 10,2 9,6 1,8
Basisomkostninger i pct. af indtjening i alt 59,9 58,4 58,9 58,0 58,6
Aktieafkast
Årets resultat pr. aktie * 22,4 20,9 15,8 14,3 2,5
Indre værdi pr. aktie ** 178,3 169,2 160,2 154,2 139,7
Foreslået udbytte pr. aktie 11,31 10,46 11,12 7,08 -
Børskurs / årets resultat pr. aktie * 11,20 10,5 14,0 13,4 56,7
Børskurs / indre værdi pr. aktie ** 1,40 1,30 1,38 1,23 1,03
* Beregnet med udgangspunkt i gns. antal aktier i omløb.
** Beregnet med udgangspunkt i antal aktier i omløb ultimo.

Sydbank - seneste måned

Nyhedsbreve

System FejlGenvejstaster