Hvad kan vi gøre for dig

 

  CSR

Mål og ansvar

I Sydbank påtager vi os gerne et samfundsøkonomisk medansvar.

Klima og energi

I Sydbank har vi en lang tradition for at sætte vores energiforbrug på dagsordenen. Samtidig føler vi en stærk forpligtelse til at engagere os i det samfund vi er en del af.

Medarbejdere

Også når det gælder medarbejdere, tager banken sit sociale ansvar alvorligt. Der fokuseres på at Sydbank er en arbejdsplads med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.


Ansvarlige investeringer

Sydbank har skrevet under på FN’s principper vedrørende ansvarlige investeringer.

Corporate Governance

Danske, børsnoterede selskaber skal i årsrapporten redegøre for, hvordan de forholder sig til ”Anbefalinger for god selskabsledelse”, udarbejdet af Københavns Fondsbørs’ Komité for god selskabsledelse.

System FejlGenvejstaster