Det handler om at gøre en forskel

I Sydbank tolker vi ikke ansvarlighed som evnen til at løbe hurtigst efter enhver mediestrømning eller råbe højst i det kor, der står tættest på spotlyset. For os handler det om at lægge ressourcerne for vores CSR-indsats dér, hvor vi kan gøre den største forskel for det samfund, vi er en del af. Det betyder kort sagt, at vi føler størst ansvar for de samfundsudfordringer, der ligger tættest på vores kerneaktiviteter som bank. Og det tager vi konsekvensen af i praktikkens verden.

FN's verdensmål og Global Compact

Sydbank har i 2020 tilsluttet sig FN’s Global Compact. I 2014 underskrev banken FN’s særlige principper for ansvarlige investeringer (PRI), der forpligter til at inddrage miljømæssige og sociale forhold samt retningslinjer for god selskabsledelse, der internationalt går under betegnelsen ESG (Environment, Social og Corporate Governance), ved udvælgelsen af de aktier og virksomhedsobligationer, som Sydbank investerer i.

Struktureret tilgang til samfundsansvar

I Sydbank udvikler vi vores arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed - i daglig tale CSR - igennem en struktureret tilgang. Vi lægger vægt på at monitorere udviklingen og opstille enkle og overskuelige nøgletal for indsatserne.

For at skabe enkelhed og sammenhæng foregår monitoreringen og rapporteringen af bankens arbejde med samfundsansvar indenfor seks faste temaer:

  • Finansiel stabilitet
  • Antikorruption og kriminalitetsbekæmpelse
  • Ansvarlige investeringer
  • Ansvarlig arbejdsgiver
  • Vores klimaaftryk
  • Aktive lokalsamfund

Tidligere rapporter om samfundsansvar