Målsætning på området

Sydbank vil i alle dele af forretningen agere respektfuldt overfor klimaet og gøre en positiv forskel for at nå vores egne klimamål og dermed bidrage til realisering af nationale og globale klimamål som fx fastsat i Parisaftalen. Vi energioptimerer løbende for at reducere bankens energiforbrug, og vi prioriterer at lave en gennemsigtig rapportering på vores forbrug bl.a. ved at følge Green House Gas-protokollen.

Opnået i 2020

 • Reduceret CO2-udledning med 11 pct. i forhold til 2019.
 • Opførelse af solcelleanlæg ved hovedsædet.
 • Indkøb af 3 elbiler til egen flåde.
 • Opstilling af ladestandere til elbiler på hovedsædets parkeringsplads og ved vores områdehovedkontor i Sønderborg.
 • Inkorporeret et afsnit i Sydbanks adfærdskodeks rettet specifikt mod leverandører og samarbejdspartnere.
 • Lyskilder på over 10.000 kvm er udskiftet til mere bæredygtig sensorstyret LED-belysning.
 • Mindre kørsel i privatbil, hvilket dog må tilskrives coronapandemien.

Mål for 2021

 • Vi vil justere bankens bilpolitik, så vi fremadrettet køber biler med energiklasse B eller bedre, og vi vil tilføje el -og hybridbiler til bilpolitikken.
 • Vi skal fortsat arbejde på at reducere vores CO2-udledning, og den del af vores elforbrug, der ikke kommer fra vedvarende energi, skal klimakompenseres ved køb af dansk vindmøllestrøm. Det er vores ambition, at vi i 2021 skal erstatte. yderligere 8.000 kvm af vores nuværende belysning med sensorstyret LED-belysning, og herudover forventer vi at kunne opsætte et solcelleanlæg ved vores områdehovedkontor i Esbjerg, hvis vi får de nødvendige tilladelser.
 • Vi skal fortsætte arbejdet med at rapportere på CO2 efter Greenhouse Gas-protokollen (GHG-protokollen), og vi skal påbegynde arbejdet med rapportering på udvalgte scope 3-emissioner.
 • Vi skal fortsætte arbejdet på at finde nye og bedre løsninger til affaldssortering.

Relevante politikker og standarder

 • Politik for firmabiler
 • Indkøbspolitik
 • Sydbanks adfærdskodeks
 • GHG-protokollen