Målsætning på området

Sydbank vil i alle dele af forretningen agere respektfuldt over for klimaet og gøre en positiv forskel for at nå både vores egne, nationale og globale klimamål. Vi energioptimerer løbende for at reducere bankens energiforbrug, og vi prioriterer transparent rapportering på vores forbrug.

Opnået i 2021

• Vi har reduceret CO₂-udledningen med 8,9 pct. i forhold til 2020.
• Vi har opført solcelleanlæg ved vores områdekontor i Esbjerg.
• Vi har opdateret vores bilpolitik, så banken fremadrettet alene køber biler med energiklasse B eller bedre samt el- og hybridbiler.
• Vi har indkøbt 3 elbiler og 7 hybridbiler til egen flåde.
• Vi har opstillet yderligere ladestandere til elbiler og plugin-hybridbiler på hovedsædets parkeringsplads og ved bankens områdehovedkontorer.
• Vi har udskiftet lyskilder på 5.640 kvm til sensorstyret LED-belysning.
• Vi har igangsat implementeringen af ny affaldssortering.
• Vi har skiftet naturgas ud med biogas

Mål for 2022

• Vi vil i 2022 fastsætte et langsigtet kvantitativt mål for reduktion af bankens CO₂-udledning og definere en plan til indfrielse af målet.
• Vi vil fortsat fokusere på energireduktioner og reducere vores faktiske forbrug.
• Vi vil fortsat købe dansk vindmøllestrøm til bankens lokationer i Danmark. Vi vil undersøge mulighederne for at købe grøn strøm til bankens aktiviteter i Tyskland.
• Vi vil fortsætte arbejdet med at rapportere på CO₂ efter Greenhouse Gas-protokollen (GHG) for så vidt angår scope 1 og 2.
• Vi vil fortsætte arbejdet med at finde nye og bedre løsninger til affaldssortering.

Relevante politikker og standarder

  • Bilpolitik
  • Indkøbspolitik
  • Sydbanks adfærdskodeks
  • GHG-protokollen