Klima

Sydbank vil i alle dele af forretningen agere respektfuldt overfor klimaet og gøre en positiv forskel for at nå vores egne, nationale og globale klimamål. Vi energioptimerer løbende for at reducere bankens energiforbrug.

Opnået i 2019

 • Reduceret CO2-udledning med 5,5 pct.
 • CO2-rapportering efter GHG-protokollen
 • Skærpet krav til energiklasse ved indkøb af biler til egen flåde. Kravet er hævet til energiklasse B
 • Byggetilladelse til opførelse af solcelleanlæg ved hovedsædet
 • Overgang til engangsservice af bionedbrydeligt materiale

Mål for 2020

 • Opstilling af ladestandere til elbiler på hovedsædets parkeringsplads
 • Mindre kørsel i privatbil
 • Opførelse af solcelleanlæg ved hovedsædet
 • Overgang til strøm fra vedvarende energikilder
 • Indkøb af to elbiler til egen flåde
 • Adfærdskodeks til leverandører

Særlige risici og opmærksomhedspunkter

 • CO2-udledningen i forbindelse med vores varmeforbrug kommer fra mange forskellige fjernvarmeværker, og i øjeblikket stiller vi ikke krav om, at varmen skal komme fra vedvarende energi
 • Vi stiller endnu ingen konkrete krav til leverandører om klimahensyn

Relevante politikker og standarder

 • Politik for firmabiler
 • Indkøbspolitik
 • Greenhouse Gas-protokollen