Finansiel stabilitet

Sydbank vil igennem ordentlighed og rettidige dispositioner sikre en velfungerende og solid bank, der tager aktivt medansvar for den finansielle stabilitet i det danske samfund.

Opnået i 2019

  • Vi har fastholdt vores forsigtige tilgang til kreditrisici, så bankens finansielle fundament fortsat er stærkt
  • Mulighed for finansiering til erhvervskunder gennem EU-midler

Mål for 2020

  • Vi vil fortsat have en fornuftig og forsigtig tilgang til kredit og en høj kreditkvalitet
  • Kreditværdighedsvurderingen af bankens kunder skal fortsat sikre, at kunden har råd til at optage det ønskede lån, så kunden ikke sættes i en uacceptabel økonomisk situation på grund af gæld til Sydbank
  • Fokus på tilgængelighed og gode kundeoplevelser

Særlige risici og opmærksomhedspunkter

  • Vores tilgang til kredit betyder, at vi er mindre risikovillige
  • Vi har et varieret produktudbud, som giver kunderne mulighed for at foretage bæredygtige investeringer. Banklån eller realkreditlån kan dække fx energiforbedring af private boliger og køb af mindre forurenende biler. Sydbank giver dog ikke særlige rentefordele på lån og kreditter, som anvendes til disse formål
  • Sydbank skal rådgive kunder i svære økonomiske situationer og være en ansvarlig finansiel partner uanset kundens økonomi
  • Sydbank har status som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI), hvilket betyder, at banken er underlagt særlig lovgivning

Relevante politikker og standarder

  • Sydbanks kreditpolitik