Sydbanks årsrapport 2016

Et meget tilfredsstillende resultat – som følge af lave nedskrivninger, lavere omkostninger samt et tilfredsstillende beholdningsresultat – sikrer rekordhøj udlodning i form af udbytte og et nyt aktietilbagekøbsprogram på 664 mio. kr. Den samlede udlodning på 1.400 mio. kr. svarer til 95 pct. af årets resultat efter skat.

Sydbanks regnskab for 2016 viser et resultat før skat på 1.869 mio. kr. mod 1.473 mio. kr. i 2015. Forbedringen skyldes lavere nedskrivninger, lavere omkostninger samt et tilfredsstillende beholdningsresultat. Resultatet før skat forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 16,6 pct. p.a. Resultatet er over forventningerne fremsat ved årsregnskabet for 2015. Årets resultat forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 13,1 pct. efter skat.

Administrerende direktør Karen Frøsig siger om årets resultat:
– Jeg er meget tilfreds med, at strategiplanen ”Blå vækst” fastholder den positive udvikling i Sydbank. Vi slutter 2016 bedre, end vi havde forventet ved indgangen til året. Og regnskabet understreger, at Sydbank er en stærk selvstændig bank, hvor loyale kunder og dygtige medarbejdere i forening bidrager til det gode årsresultat. Samtidig vidner faldet i de samlede omkostninger om, at vi arbejder struktureret og målrettet med at drive bank enkelt og effektivt til gavn for vores mange kunder.

Formanden for Sydbanks bestyrelse, Torben Nielsen uddyber:
– Vi forrenter egenkapitalen med 13,1 pct., øger det samlede udlån i et stærkt konkurrencepræget marked og sikrer rekordhøj udlodning til aktionærerne. Det er et resultat af dygtig bankdrift, og det medvirker til, at Sydbank forbliver en selvstændig og handlekraftig bank.

Udvalgte resultater for 2016

 • Fald i basisindtjening på 3 pct.
 • Stigning i handelsindtjening på 10 pct.
 • Fald i basisomkostninger på 3 pct.
 • Fald i nedskrivninger på udlån med 72 pct.
 • Stigning i basisresultatet med 205 mio. kr. til 1.758 mio. kr.
 • Positivt beholdningsresultat på 104 mio. kr.
 • Bankudlån på 77,2 mia. kr. (2015: 74,3 mia. kr.)
 • Indlån på 81,1 mia. kr. (2015: 79,9 mia. kr.)
 • Kapitalprocent på 19,2, heraf egentlig kernekapitalprocent på 16,1
 • Individuelt solvensbehov på 10,2 pct.
 • Foreslået udbytte på 10,46 kr. pr. aktie.

Forventninger til 2017

Der forventes en begrænset vækst i dansk økonomi i 2017.

Baseret på renteniveauet ved indgangen til 2017 forventes en basisindtjening på niveau med den realiserede basisindtjening i 2016.

Handelsindtjeningen forventes uændret i forhold til den realiserede indtjening i 2016, men dog afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Affødt af generelle lønstigninger i finanssektoren og en stigning i lønsumsafgiften på 0,5 pct. forventes en mindre stigning i basisomkostningerne, på trods af de iværksatte tiltag.

Nedskrivningerne i 2017 forventes at være på niveau med det realiserede i 2016. Usikkerheden om prisudviklingen i landbruget kan dog påvirke nedskrivningsniveauet.

Som følge af intensivering af digitaliseringen af banken samt etableringen af ny realkreditplatform forventes omkostninger med engangskarakter at udgøre i niveauet 75 mio. kr.

Yderligere oplysninger

Økonomidirektør Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 24 00
Kommunikationschef Dan Prangsgaard, tlf. 21 54 18 74

Se telekonference

http://www.qbrick.dk/sydbank/Aarsrapport_2016.html

 Bilag til telefonference

Se årsregnskabsmeddelelse 2016

Se hele årsrapporten 2016

Se årsrapporten som online-version

Kreditrisiko 2016 (risikorapport) 

Redegørelse om samfundsansvar 2016

Delårsrapport - 1.- 3. kvartal 2016

Fald i omkostninger og høj kreditkvalitet sikrer tilfredsstillende resultat
Sydbank leverer et tilfredsstillende regnskab for 1.-3. kvartal 2016 og fortsætter dermed den positive udvikling. Bankens udlån stiger med 3,8 mia. kr., mens bankens nedskrivninger falder med 58 pct. i forhold til samme periode i 2015. Samtidig viser regnskabet en reduktion af bankens basisomkostninger. I 2016 og 2017 anvender Sydbank yderligere ressourcer til udvikling af kunderettede digitale løsninger.

Se delårsrapport – 1. - 3. kvartal 2016

Telekonference

Se optagelse af telekonference

Bilag til telekonference

Yderligere oplysninger

Økonimidirektør Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 24 00
Kommunikationschef Dan Prangsgaard, tlf. 21 54 18 74

Delårsrapport - 1. halvår 2016

Dalende omkostninger og høj kreditkvalitet sikrer tilfredsstillende udvikling i resultatet. Sydbank leverer et solidt regnskab for 1. halvår 2016 og fortsætter dermed den positive udvikling. Bankens udlån stiger med 4,5 mia. kr., mens bankens nedskrivninger falder med 63 pct. i forhold til samme periode i 2015.

Se delårsrapport – 1. halvår 2016

Telekonference

Se optagelse af telekonference

Bilag til telefonference

Yderligere oplysninger

Investor relations-ansvarlig Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 24 56
Kommunikationschef Dan Prangsgaard, tlf. 21 54 18 74

Delårsrapport - 1. kvartal 2016

Omkostninger og kreditkvalitet under fortsat kontrol sikrer tilfredsstillende start på 2016.

Bankens udlån stiger med 1,9 mia. kr., mens bankens nedskrivninger falder med 67 pct. i forhold til samme periode i 2015.

Se delårsrapport – 1. kvartal 2016

Telekonference

Se optagelse af telekonference

Bilag til telekonference