Sydbanks årsrapport 2023

Rekordresultat og robuste kapitalforhold

Sydbank-koncernens regnskab for 2023 viser et resultat før skat på 4.281 mio. kr. mod 2.405 mio. kr. i 2022. Stigningen på 1.876 mio. kr. kan primært henføres til en stigning i indtjeningen i alt på 1.868 mio. kr., modregnet effekterne af en stigning i basisomkostningerne på 96 mio. kr. og lavere tilbageførsel af nedskrivninger på 72 mio. kr. Resultatet før skat forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 30,3 pct. p.a.

Årets resultat udgør 3.342 mio. kr. mod 1.901 mio. kr. i 2022 og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 23,6 pct. efter skat. Ved indgangen til 2023 forventedes et resultat efter skat i intervallet 1.900-2.200 mio. kr.

Administrerende direktør Karen Frøsig siger om resultatet:
- Det er positivt, at vi i 2023 kan forbedre lønsomheden markant fra et rekordhøjt niveau i 2022. Forbedringen i lønsomheden kan tilskrives en fortsat stigning i de samlede indtægter og skyldes primært højere nettorenteindtægter. Nedskrivningerne udgør en mindre indtægt, hvilket afspejler udlånsporteføljens solide kreditkvalitet. Samlet giver det en stigning på 76 pct. i årets resultat. Resultatet er i den øvre ende af de i december 2023 udmeldte forventninger til årets resultat.

Karen Frøsig udtaler om udviklingen i renteindtægterne:
- Effekten af at Nationalbanken har hævet styringsrenten kontinuerligt siden juli 2022 kan tydeligt ses på bankens nettorenteindtægter. Nettorenteindtægterne er således steget med 82 pct. i forhold til det rekordhøje niveau i 2022. Udviklingen i nettorenteindtægterne er væsentligt påvirket af en højere forrentning af bankens markante indlånsoverskud.

Bestyrelsesformand Lars Mikkelgaard-Jensen siger:
- Bankens stærke kapitalforhold og den rekordhøje indtjening giver mulighed for udlodning af 2.868 mio. kr., svarende til ca. 86 pct. af det opnåede resultat for 2023. 50 pct. af resultatet udloddes som udbytte og resten via et nyt aktietilbagekøbsprogram på 1.200 mio. kr. Efter udlodningen er banken fortsat velkapitaliseret.

Forventninger til 2024

  • Der forventes lav vækst i dansk økonomi.
  • Resultat efter skat forventes at være i intervallet 2.500-2.900 mio. kr.
  • Forventningen til resultatet er baseret på, at Danmarks Nationalbank i 2024 nedsætter indskudsbevisrenten med 0,75 procentpoint.
  • Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af udviklingen på de finansielle markeder samt de makroøkonomiske forhold, der bl.a. kan påvirke niveauet for nedskrivninger.

Yderligere oplysninger

Bankdirektør Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 20 30
Pressechef Susanne Ingeman Faber, tlf. 26 29 11 29