Sydbanks årsrapport 2015

Forbedret kreditkvalitet, omkostninger fortsat under kontrol samt stabil basisindtjening sikrer rekordudbytte til Sydbanks aktionærer og nyt aktietilbagekøbsprogram på 350 mio. kr. Den samlede udlodning vedrørende 2015 udgør således 100 pct. af årets resultat efter skat.

Resultatet for 2015 er det bedste siden 2007 og kan henføres til lavere nedskrivninger samt omkostninger, der fortsat holdes under kontrol. Resultatet gør det muligt for Sydbank at udbetale et rekordstort udbytte til bankens aktionærer – på samme tid igangsætter banken et nyt aktietilbagekøbsprogram.

Administrerende direktør Karen Frøsig udtaler i forbindelse med regnskabet:

- 2015 har været et år med et højt aktivitetsniveau. Vi har gennemført en lang række forandringer, der har haft til formål at udvikle bankens lønsomhed – eksempelvis har vi lanceret fordelsprogrammet Sydbank Favorit. På samme tid har det været et udfordrende år at drive bank i med et negativt rentemiljø og stor konkurrence. Derfor er det tilfredsstillende, at vi i 2015, det til trods, leverer det bedste resultat siden 2007.

Hun uddyber:

- Vi har i 2015 haft udstrakt fokus på at forbedre vores kreditkvalitet, da det, sammen med en fortsat stram styring af omkostningerne, er hjørnestenen i at sikre en høj lønsomhed og dermed en stærk markedsposition for Sydbank. Derfor er det tilfredsstillende, at nedskrivningerne på udlån er markant reduceret i 2015.

Målsætningerne fra planen for at øge lønsomheden om at reducere basisomkostningerne med 200 mio. kr. samt at opnå fald i nedskrivningerne på bankudlån ved indgangen til 2016 er indfriet. En opfyldelse af målsætningen om en forbedring af basisindtjeningen på 200 mio. kr. blev hindret af det negative rentemiljø, der blev en konsekvens af presset på den danske krone i januar 2015.

Udvalgte resultater for 2015

  • Basisindtjeningen er uændret.
  • Handelsindtjeningen er steget med 10 pct.
  • Uændrede basisomkostninger, bortset fra effekten af overtagelsen af Sydinvest Administration A/S.
  • Nedskrivningerne på udlån er reduceret med 55 pct.
  • Basisresultatet er forbedret med 364 mio. kr. til 1.553 mio. kr.
  • Resultatet før skat er i 2015 forbedret til 1.473 mio. kr. mod 1.329 mio. kr. i 2014.
  • Sydbank har i 2015 opnået en vækst i udlån på 5,8 mia. kr. Væksten i indlån var i samme periode på 6,0 mia. kr.
  • Forrentning af egenkapitalen før og efter skat udgør henholdsvis 13,0 pct. og 10,1 pct. mod 12,3 pct. og 9,8 pct. i 2014. Resultat pr. aktie er steget fra 14,3 kr. til 15,8 kr.

Forventninger til 2016

Der forventes en begrænset økonomisk vækst i dansk økonomi i 2016.

Baseret på renteniveauet ved indgangen til 2016 forventes en uændret basisindtjening, affødt af de iværksatte tiltag og på trods af fortsat stor konkurrence.

Handelsindtjeningen forventes uændret i forhold til den realiserede indtjening i 2015, men dog afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

På trods af aftalte generelle lønstigninger i finanssektoren på 1,80 pct. og en stigning i lønsumsafgiften på 1,40 pct. forventes en reduktion af basisomkostningerne, affødt af de iværksatte tiltag samt ophør af betaling til indskydergarantiordningen.

Der forventes lavere nedskrivninger i 2016. Usikkerheden om prisudviklingen i landbruget kan dog påvirke nedskrivningsniveauet.

Finanskalender 2016

Tidspunktet for offentliggørelsen af delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2016 flyttes fra tirsdag den 1. november 2016 til onsdag den 2. november 2016.

Yderligere oplysninger

Økonomidirektør Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 24 00
Kommunikationschef Dan Prangsgaard, tlf. 21 54 18 74

Se årsregnskabsmeddelelse 2015

Se hele årsrapporten

Se årsrapporten som online-version

Kreditrisiko 2015 (risikorapport)

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar 2015

Telekonference

Se optagelse af telekonference

Bilag til telekonference

Delårsrapport - 1.- 3. kvartal 2015

Med afsæt i et solidt regnskab for 1.-3. kvartal offentliggør Sydbank i dag en ny 3-årig strategiplan. Strategien hedder Blå vækst, og skal realisere en egenkapitalforrentning på minimum 12 pct.

Strategiplanen gælder for perioden 2016-2018, og skal sikre at banken fortsætter den solide fremgang, den har vist siden starten af 2014.

Se delårsrapport – 1. - 3. kvartal 2015

Bilag til telekonference

Se optagelse af telekonference

Delårsrapport - 1. halvår 2015

Historisk høj basisindtjening og vækst i udlånet for 6. kvartal i træk.

Se delårsrapport – 1. halvår 2015

Bilag til telekonference

Se optagelse af telekonference

Delårsrapport - 1. kvartal 2015