Sydbanks årsrapport 2013

Administrerende direktør Karen Frøsig udtaler:

”Resultatmæssigt blev 2013 et skuffende år på grund af de store ekstraordinære nedskrivninger i 4 kvartal. Dem har vi taget hånd om, og med skærpede procedurer og styrket organisation er vi klar til at forbedre indtjeningen i 2014 og dermed bruge bankens fornuftige omkostningsbase, stærke kundetilgang og betydelige kapitalstyrke til at skabe vækst og værdi for ejerne”.

Hovedpunkter

 • Sydbank-koncernen fik i 2013 et resultat efter skat på 187 mio. kr. Resultatet er utilfredsstillende på grund af de tidligere meddelte ekstraordinære nedskrivninger på udlån i 4. kvartal 2013, hvor resultatet isoleret set blev et underskud på 282 mio. kr. Årets basisindtjening og omkostninger er på niveau med forventningerne.
 • På baggrund af de ekstraordinære nedskrivninger i 4. kvartal 2013 har koncernen iværksat tiltag for at forbedre governance i kreditgivningen. Risikostyringsfunktionen er udskilt som en selvstændig central enhed med en forøget bemanding, den centrale og decentrale kreditorganisation er styrket, og en række procedurer og systemer skærpes.
 • Koncernen fik i året en markant tilgang af nye privat- og erhvervskunder, hvoraf hovedparten kan henføres til DiBa Bank. Væksten i kundeporteføljen er tilfredsstillende i et ellers konkurrencepræget marked, og porteføljen af privat- og erhvervskunder muliggør en vækst i forretningsomfanget.
 • Med afsæt i koncernens stærke likviditet og høje solvens er der fastlagt en kapitalpolitik, der bedre understøtter koncernens vækststrategi og samtidig tilgodeser både Sydbanks status som SIFI-institut samt kommende reguleringer. Målet for de kommende år er en egentlig kernekapitalprocent på 12 mod nu 13,4 samt en solvensprocent i niveauet 15 mod nu 15,7.
 • En ny udbyttepolitik skal fra 2014 bidrage til den langsigtede værdiskabelse for aktionærerne. Målet er under hensyntagen til vækstplaner og kapitalpolitik at udlodde 30-50 pct. af årets resultat efter skat. Udlodningen vil ske ved udbytte og/eller ved tilbagekøb af egne aktier.
 • Koncernen forventer i 2014 en højere indtjening som følge af lavere nedskrivninger på udlån, stigende basisindtjening, højere handelsindtjening og synergier fra DiBa Bank.

Kontaktpersoner - medier

Der holdes pressemøde onsdag den 19. februar kl. 9.30 i Sydbanks hovedsæde i Aabenraa. Det er muligt at deltage i pressemødet via videokonference i Sydbanks områdehovedkontorer i København og Århus.

Akkreditering til pressemødet sker via kommunikationschef Mikkel Friis-Thomsen,
tlf. 29 12 36 64.

Administrerende direktør Karen Frøsig er tilgængelig for interview efter pressemødet. For aftale herom kontakt kommunikationsdirektør Eva Sand, tlf. 61 63 55 07.

Kontaktpersoner - analytikere og investorer

Administrerende direktør Karen Frøsig, via direktionssekretariatet, tlf. 74 37 20 01
Vicedirektør Niels Møllegaard, tlf. 74 37 20 50
Afdelingsdirektør Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 24 56

Se årsregnskabsmeddelelse 2013

Se hele årsrapporten

Kreditrisiko 2013 (risikorapport)

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar 2013

Delårsrapport – 1.-3. kvartal 2013

Sydbanks regnskab for 1.-3. kvartal viser et resultat før skat på 616 mio. kr. Resultatet for banken i 1.-3. kvartal på højde med helårsresultatet for 2012.

Sydbank er tilfredse med regnskabet, der lever op til forventningerne ved indgangen til året. Regnskabet viser, at Sydbank er en solid bank, der følger en stabil kurs og er klar til en øget forretningsvolumen, når væksten vender tilbage.

Regnskabet viser også, at nedskrivningerne er faldet med 225 mio. i årets første ni måneder sammenlignet med samme periode sidste år.

Nøgletal fra regnskabet er:

 • Reduktion i basisindtjening på 4 pct.
 • Reduktion i handelsindtjening på 24 pct.
 • Basisomkostninger på uændret niveau
 • Fald i nedskrivninger på udlån med 225 mio. kr.
 • Positivt beholdningsresultat på 277 mio. kr.
 • Bankudlån på uændret niveau 67,4 mia. kr.
 • Stigning i indlån med 7 pct. til 68,1 mia. kr.
 • Kernekapitalprocent, inkl. hybrid kernekapital på, 16,5.

Adm. direktør Karen Frøsigs kommentarer til regnskabet:

- Vi er tilfredse med resultatet, hvor vi leverer i forhold til det forventede - særligt set i lyset af udviklingen i samfundsøkonomien, der gør, at væksten lige nu er begrænset. Men det er tilfredsstillende, at vi lander, hvor vi gør – med faldende nedskrivninger og flade omkostninger, siger Sydbanks administrerende direktør, Karen Frøsig.

Regnskabet viser også, at der er hård konkurrence i sektoren. Det sætter rentemarginalen og derved basisindtjeningen under pres. Derfor vil Sydbanks fokus i fremtiden være på at øge effektivitet og kundefokus samt holde omkostninger flade og øge kreditkvaliteten.

- Vi forventer lavere nedskrivninger, når vi kommer ind i 2014, men det ændrer ikke på, at vi skal løfte vores basisindtjening. Vi skal være mere effektive og øge vores fokus på den enkelte kunde endnu mere – for det er kunderne, vi lever af, og derfor skal de have gode oplevelser med Sydbank, siger hun og understreger, at Sydbank går målrettet efter at få nye kunder.

Delårsrapport – 1.-3. kvartal 2013

Delårsrapport – 1. halvår 2013

Sydbank leverer i første halvår et resultat før skat på 502 mio. kr.

Resultatet før skat på 502 mio. kr. er mere end en tredobling sammenlignet med resultatet fra samme periode i 2012.

Resultatet lever op til forventningerne fra indgangen til året, og Sydbank vurderer resultatet til at være tilfredsstillende set i lyset af samfundsudviklingen. Generelt viser regnskabet, at Sydbank er klar til at understøtte det positive vækstmomentum, der er i Danmark.

Nøgletal fra regnskabet er:

 • Reduktion i basisindtjening på 4 pct.
 • Reduktion i handelsindtjening på 4 pct.
 • Basisomkostninger på uændret niveau
 • Fald i nedskrivninger på udlån med 301 mio. kr.
 • Positivt beholdningsresultat på 284 mio. kr.
 • Bankudlån er steget med 2 pct. til 67,8 mia. kr.
 • Svagt stigende indlånsniveau
 • Kernekapitalprocent, inkl. hybrid kernekapital på 16,2
 • Resultatet før skat forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 9,8 pct. p.a.

Adm. direktør Karen Frøsigs kommentarer til regnskabet:

- Resultat for første halvår viser, at Sydbank er en stærk bank, der har styrken til at understøtte det positive vækstmomentum, der ser ud til at tegne sig for Danmark. Vi vil gerne låne penge ud til gode og sunde projekter, og vi har kapitalen til at gøre det, siger administrerende direktør i Sydbank, Karen Frøsig.

Selvom resultatet før skat viser en kraftig forbedring siden samme periode sidste år, så viser det også en vigende basisindtjening, og det er Sydbank – ifølge Karen Frøsig - klar til at handle på.

- Vi har fokus på at lave flere forretninger – såvel med eksisterende som nye kunder. Vi er klar til vækst, og vil gerne tage del i konsolideringen, men understøtter også vores vækst-ambitioner ved at åbne nye filialer. Vi har siden 2011 åbnet filialer i Hørsholm, Dragør, på Amagerbrogade og i Skive, og i løbet af de næste måneder åbner vi i Hobro og Farum, siger Karen Frøsig.

Delårsrapport – 1. halvår 2013

Delårsrapport – 1. kvartal 2013

Resultat på 184 millioner kroner før skat

Sydbank-koncernen har opnået et resultat før skat på 184 millioner kroner. Resultatet vurderes som acceptabelt som følge af udviklingen i samfundsøkonomien. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 7,3 procent p.a.

I forhold til samme periode i 2012 er der tale om:

 • En reduktion i basisindtjeningen på 3 procent
 • En reduktion i handelsindtjeningen på 21 procent
 • Svagt stigende basisomkostninger pga. en stigning i bidraget til Indskydergarantien
 • Positivt beholdningsresultat på 87 millioner kroner
 • Bidrag til sektorløsninger på 15 millioner kroner
 • Bankundlån på uændret niveau
 • Stigende indlånsniveau
 • Kernekapitalsprocent 15,3
 • God likviditet
 • En fortsat tilfredsstillende kundeudvikling.

Nedskrivninger på udlån falder med 201 millioner kroner i forhold til 4. kvartal 2012, hvilket følger bankens udmelding om et betydeligt lavere niveau for nedskrivninger for 2013.

Adm. direktør Karen Frøsigs kommentarer til regnskabet:

”Det er tilfredsstillende, at vi i en vanskelig økonomisk konjunktur har en stabil og bredt forankret indtjening, og at vi gennem øget produktivitet har kunnet fastholde flade omkostninger. Jeg er glad for den store indsats, medarbejderne har ydet i en periode, hvor vi også har integreret Tønder Bank”.

Delårsrapport – 1. kvartal 2013