Sydbanks årsrapport 2011

Sydbank-koncernen har opnået et resultat for 2011 på 301 mio. kr. før skat, hvilket forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 3,1 pct. Resultatet er under forventningerne ved indgangen til året. Den forstærkede finansielle uro medførte generelt sværere forretningsbetingelser, og det opnåede resultat er utilfredsstillende. Derimod er udviklingen i basisindtjening ekskl. handelsindtjening tilfredsstillende.

Årsrapporten er karakteriseret ved:

 • Svagt stigende basisindtjening ekskl. handelsindtjening.
 • Markedsrelateret fald i handelsindtjening.Svagt faldende basisomkostninger.
 • Fald i nedskrivninger på udlån på 14,6 pct.
 • Beholdningsresultat på -15 mio. kr.
 • Poster med engangskarakter, netto på -171 mio. kr.
 • Bidrag til garantifonden mv. på 102 mio. kr.
 • 4. kvartal 2011: resultat før skat på 95 mio. kr.
 • Bankudlån er reduceret med 5,7 pct. til 68,8 mia. kr.
 • Indlån er steget med 3,9 pct. til 66,7 mia. kr.
 • Forøgelse af kernekapitalprocent til 15,2.
 • God likviditet.
 • Markant kundetilgang.
 • Der indstilles ikke udbytte til aktionærerne for 2011.

Se hele årsrapporten

Kreditrisiko 2011 (risikorapport)

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2011

Sydbank opnåede et resultat før skat på 206 mio. kroner i årets tre første kvartaler.

Sydbank-koncernen har realiseret et resultat før skat på 206 millioner kroner. Resultatet er negativt påvirket af poster med engangskarakter på 146 mio. kroner og bidrag til indskydergarantien på 136 mio. kr. i forbindelse med Finansiel Stabilitets overtagelse af Amagerbanken, Fjordbank Mors og Max Bank.

Udviklingen er i underkanten af forventningerne ved indgangen til året. Den gennemsnitlige egenkapitalforrentning før skat udgør 2,9 pct. p.a. og er ikke tilfredsstillende.

Delårsrapporten er karakteriseret ved:

 • Fald i basisindtjening ekskl. handelsindtjening på 2 pct.
 • Reduktion i handelsindtjening på 34 pct.
 • Stigning i basisomkostninger med 1 pct.
 • Fald i nedskrivninger på udlån med 22 pct. til 735 mio. kr.
 • Negativt beholdningsresultat på 25 mio. kr.
 • Poster med engangskarakter -146 mio. kr.
 • Bidrag til Indskydergaranti mv. på 136 mio. kr.
 • Bankudlån er faldet med 5 pct. til 70,0 mia. kr.
 • Indlån er steget med 6 pct. til 65,0 mia. kr.
 • Kernekapitalprocent på 14,7
 • Solvensprocent på 15,7
 • Meget positiv kundeudvikling

Administrerende direktør Karen Frøsigs kommentarer:

”Det er positivt, at basisindtjeningen stiger, men som andre pengeinstitutter er vi udfordret af konjunkturerne i dansk økonomi, ikke mindst fordi cirka 95 procent af vores forretninger er danske. Delårsresultatet lander derfor ikke på et niveau, der tilfredsstiller vores forventninger.”

”Markedsforholdene har også ændret sig væsentligt i 2011. Det har vi handlet resolut på ved blandt andet at reducere bemandingen i banken og afvikle vores datterbank i Schweiz. De nye tiltag sætter i første omgang et negativt aftryk i delårsresultatet på 146 millioner kroner i form af engangsposter, men på sigt vil det uden tvivl sikre en langt mere effektiv organisering og rentabel drift. Allerede fra næste år forventer vi, at de nye tiltag og den seneste renteforhøjelse vil forbedre lønsomheden med cirka 200 millioner kroner.”

Delårsrapport – 1.-3. kvartal 2011

Delårsrapport – 1. halvår 2011

Halvårsresultat præget af svag vækst i samfundsøkonomien

Store udgifter til bankernes fælles garantiordning og turbulente finansmarkeder afspejler sig i Sydbanks resultat for årets første seks måneder.

Sydbank har tirsdag den 16. august offentliggjort sin delårsrapport for 1. halvår 2011. Koncernen har opnået et basisresultat før nedskrivninger på 819 millioner kroner. Resultatet er i underkanten af forventningerne ved indgangen til året. 

Adm. direktør Karen Frøsigs kommentarer til regnskabet:

– Regnskabet viser på linje med vores top tre-placering i den europæiske stresstest, at banken er robust og solid. Kreditkvaliteten er forbedret, nedskrivningerne er faldet med 23 procent til det laveste niveau siden 2008, og vores likviditet og kapitalgrundlag giver os den finansielle styrke til fortsat at udvide vores aktiviteter.

– Turbulensen på de finansielle markeder har reduceret vores handelsindtjening betydeligt. Sammen med udgifter til Indskydergarantiordningen på 161 millioner kroner præger det regnskabet i væsentlig grad.

– Den gennemsnitlige egenkapitalforrentning før skat er på 3,8 procent p.a. Det er ikke tilfredsstillende absolut set, men er under de givne markedsvilkår acceptabelt.

– Kundetilgangen er meget tilfredsstillende. På landsplan er antallet af kunder vokset med tre procent siden årsskiftet, og i hovedstaden er fremgangen betydeligt større.

– Bankudlånene er faldet godt én procent i årets første seks måneder. På den måde sætter den økonomiske afmatning i samfundet også sine spor i vores halvårsregnskab. Udlånene til erhvervslivet falder, men til gengæld kan vi konstatere, at den markante tilgang af privatkunder medfører en vækst i privatudlånene. 

Delårsrapporten er blandt andet karakteriseret ved:

 • Fald i basisindtjening ekskl. handelsindtjening på 4 pct.
 • Reduktion i handelsindtjening på 26 pct.
 • Stigning i basisomkostninger med knap 2 pct.
 • Fald i nedskrivninger på udlån med 23 pct. til 490 mio. kr.
 • En forbedret kreditkvalitet
 • Positivt beholdningsresultat på 13 mio. kr.
 • Udgifter til Indskydergarantifonden mv. på 161 mio. kr.
 • Bankudlån er reduceret med 3 pct. til 71,9 mia. kr.
 • Indlån er steget med 4 pct. til 67,4 mia. kr.
 • Kernekapitalprocent på 14,1
 • Solvensprocent på 15,1

Delårsrapport – 1. halvår 2011

Delårsrapport – 1. kvartal 2011

God start på 2011 – men præget af svag vækst i samfundsøkonomien

Sydbank har i dag offentliggjort sin delårsrapport for 1. kvartal 2011. Koncernen har opnået et resultat før skat og før udgift til Indskydergarantifonden på 273 mio. kr.

Resultatet vurderes som acceptabelt de svage konjunkturer taget i betragtning. Forventningen for hele 2011 er uændret et basisresultat før nedskrivninger og før beholdningsindtjening 1,7-2,0 milliarder kr.

 Adm. direktør Karen Frøsigs kommentarer til regnskabet:

- Vi er kommet ud af de første tre måneder af 2011 med et resultat, der viser, at vi følger den stabile kurs, der har bragt os styrket igennem de senere års økonomiske afmatning i samfundet.

- Nedskrivningerne på udlån er helt i tråd med vores forventninger reduceret markant sammenlignet med sidste år. Samtidig holder vi stadig vores basisomkostninger i ro. Det giver os et godt fundament til at udbygge vores aktiviteter i de kommende år.

- Såvel kapital som likviditet er absolut tilfredsstillende. Det stiller os stærkt i forhold til bankens vækstambitioner og vores ønske om at støtte op om nye, sunde udlån og projekter.

- Vores filialer landet over byder fortsat mange nye kunder velkommen. Det gælder både privatkunder og erhvervskunder. Den udvikling forventer vi vil fortsætte, ikke mindst nu, hvor vi åbner flere nye afdelinger på Sjælland.

 Kvartalsregnskabet er blandt andet karakteriseret ved:

 • Et fald i nedskrivninger på udlån med 73 millioner kr. til 250 millioner kr.
 • Et uændret niveau for basisomkostningerne
 • Et fald i basisindtjeningen ekskl. handelsindtjening på 4 procent
 • Et positivt beholdningsresultat på 75 millioner kr.
 • En stigning i indlån med 4 procent til 64,6 milliarder kr.
 • Bankudlån er reduceret med 3 procent til 71,4 milliarder kr.
 • Hensættelse til indskydergaranti mv. på 98 millioner kr.
 • En kernekapitalprocent på 14,4
 • En solvensprocent på 15,4

Delårsrapport – 1. kvartal 2011