Sydbanks årsrapport 2010

Sydbank-koncernen har opnået et resultat før skat på 558 mio. kr. Resultatet vurderes som acceptabelt i betragtning af de vanskelige samfundsøkonomiske forhold. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 6,0 pct.

Årsregnskabet er blandt andet karakteriseret ved:

 • Basisindtjening ekskl. handelsindtjening på et uændret niveau
 • Svagt stigende handelsindtjening
 • Basisomkostninger på et uændret niveau
 • Uændret basisresultat før nedskrivninger
 • Nedskrivninger på udlån med 1.400 mio. kr.
 • Beholdningsresultat på 227 mio. kr.
 • Bidrag til Det Private Beredskab på 384 mio. kr.
 • Bankudlån er reduceret med 2 pct. til 73,0 mia. kr.
 • Indlån er reduceret med 7 pct. til 64,2 mia. kr.
 • Egenkapitalen er steget med 436 mio. kr. til 9,6 mia. kr.
 • Kernekapitalprocent på 14,3
 • Solvensprocent på 15,4
 • Individuelt solvensbehov på 9,6 pct.
 • Udbytte 1 kr. pr. aktie – i alt 74 mio. kr.

Årsrapport 2010 (Samlet rapport) 15.02.2011

Ledelsesberetning

Regnskab

Revisionspåtegninger

Ledelse, organisation mv.

Kreditrisiko 2010 (risikorapport)

Delårsrapport – 1.-3. kvartal 2010

De fortsatte vanskelige samfundsøkonomiske forhold taget i betragtning vurderes det realiserede resultat før skat for 1.-3. kvartal 2010 på 581 mio. kr. som tilfredsstillende. Resultatet før skat forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 8,3 pct. p.a.

Delårsrapport – 1.-3. kvartal 2010

Delårsrapport – 1. halvår 2010

De fortsatte vanskelige samfundsøkonomiske forhold taget i betragtning vurderes det realiserede resultat før skat for 1. halvår 2010 på 335 mio. kr. som tilfredsstillende. Resultatet før skat forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 7,2 pct. p.a.

Delårsrapport – 1. halvår 2010

Delårsrapport – 1. kvartal 2010

De fortsatte vanskelige samfundsøkonomiske forhold taget i betragtning vurderes det realiserede resultat før skat for 1. kvartal 2010 på 226 mio. kr. som tilfredsstillende. Resultatet før skat forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 9,8 pct. p.a.

Delårsrapport – 1. kvartal 2010