Sydbanks årsrapport 2009

De vanskelige samfundsøkonomiske forhold taget i betragtning vurderes det realiserede resultat før skat på 998 mio. kr. som tilfredsstillende. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 12,3 pct.

Årsregnskabet er bl.a. karakteriseret ved:

 • Stigning i basisindtjening ekskl. handelsindtjening på 8 pct.
 • Stigning i handelsindtjening på 9 pct.
 • Vigende basisomkostninger
 • Nedskrivninger på udlån med 1.195 mio. kr.
 • Beholdningsresultat på 430 mio. kr.
 • Poster med engangskarakter på +86 mio. kr.
 • Bidrag til Det Private Beredskab på 443 mio. kr.
 • Bankudlån er reduceret med 10 pct. til 74,5 mia. kr.
 • Indlån er reduceret med 8 pct. til 68,8 mia. kr.
 • Egenkapitalen er forøget med 29 pct.
 • Kernekapitalprocent på 13,1
 • Solvensprocent på 15,2
 • Solvensbehovet er fastsat til 9,0 pct.

Årsrapport 2009 (Samlet rapport) 16.02.2010

Ledelsesberetning

Regnskab

Revisionspåtegninger

Ledelse, organisation mv.

Kreditrisiko 2009

Delårsrapport – 1.-3. kvartal 2009

De vanskelige samfundsøkonomiske forhold taget i betragtning vurderes det realiserede resultat før skat for 1.-3. kvartal 2009 på 752 mio. kr. som tilfredsstillende. Resultatet før skat forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 12,6 pct. p.a.

Delårsrapport – 1.-3. kvartal 2009

Delårsrapport – 1. halvår 2009

Den finansielle krise og faldet i den økonomiske vækst taget i betragtning vurderes det realiserede resultat før skat for 1. halvår 2009 på 426 mio. kr. som tilfredsstillende. Resultatet før skat forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 11,7 pct. p.a.

Delårsrapport – 1. halvår 2009

Delårsrapport – 1. kvartal 2009

Resultatet for 1. kvartal 2009 er negativt påvirket af den finansielle krise og af faldet i den økonomiske vækst. På den baggrund vurderes det realiserede resultat før skat på 165 mio. kr. som tilfredsstillende. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 9,2 pct. p.a.

Delårsrapport – 1. kvartal 2009