Sydbanks delårsrapport – 1. halvår 2019

1. halvår 2019 er præget af en solid kreditkvalitet samt et yderligere fald i renterne, der har medført en historisk høj konverteringsaktivitet.

Vi lever i en tid med store forandringer, også når det gælder økonomien. Usikkerheden er blevet større, og det smitter af på rentemiljøet, der er blevet yderligere forværret, derfor indfører vi negative renter på privatkunders anfordringsindlån over 7,5 mio. kr.

Vi har et stadigt stigende indlånsoverskud på privatkunder. Indlånsoverskuddet kan enten sættes i nationalbanken til -0,65 % i rente eller investeres i obligationer, der ligeledes har negativ rente – selv med lang løbetid. Bankens indtjening er markant påvirket heraf. Forventningerne er, at det negative rentemiljø vil fortsætte i adskillige år.
Vi indfører derfor et maksimum på 7,5 mio. kr. på privatkunders anfordringsindlån med en rente på 0%. Forrentningen af indlån over 7,5 mio. kr. aftales individuelt med banken. Indgås der ikke en aftale, er rentesatsen -0,6% p.a.

Sydbank arbejder på at skabe en stærkere bank, hvilket allerede har affødt en række initiativer med positivt resultat. Vi oplever imidlertid ændringer i vilkårene for bankdrift, herunder:

 • Fortsat fald i rentemarginaler som følge af konkurrencesituationen
 • Forstærket negativt rentemiljø, der må påregnes for en længere årrække
 • Meromkostninger som følge af regulering, herunder omkostninger til compliance og udstedelse af NEP-kapital
 • Lav låneefterspørgsel.

Som følge af disse ændringer er det vigtigere end nogensinde at sikre en effektiv bankdrift, herunder et stærk fokus på udvikling og implementering af automatiserede processer samt produkters og områders lønsomhed. Udover compliance og it-sikkerhed prioriterer banken således automatisering af processer højt. Formålet er at sikre Sydbank en gunstig position på det fremtidige bankmarked.

Administrerende direktør Karen Frøsig om Sydbanks resultat for 1. halvår:
- I en tid med stor økonomisk usikkerhed er det en vigtig opgave at styrke kunderne og Sydbank mod finansielle stød. Derfor er det glædeligt, at kundernes økonomi igen i dette kvartal er blevet styrket, og at vi for 9. kvartal i træk kan tilbageføre nedskrivninger samtidig med, at vi fortsat ser fremgang i den samlede kreditformidling.

Karen Frøsig uddyber: 
- Vi kan se, at strategien – En stærkere bank – bringer Sydbank i den rigtige retning, og vi er stålsatte på ikke at lade os slå ud af kurs. Vores mål er fortsat at styrke bankens kunderelationer, processer, omdømme og resultater, og vi har fortsat et stærkt fokus på omkostningerne.

Hovedpunkter fra regnskabet for 1. halvår 2019

 • Resultat på 389 mio. kr. giver en egenkapitalforrentning på 7,0 pct. p.a. efter skat.
 • Indtjening i alt på 1.941 mio. kr. er 9 pct. lavere end indtjening i alt i samme periode i 2018.
 • Nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 34 mio. kr. mod en indtægt på 57 mio. kr. i samme periode i 2018.
 • Samlet kreditformidling stiger med 0,7 mia. kr., svarende til 0,5 pct. i forhold til ultimo 2018.
 • Aktietilbagekøb for 250 mio. kr. igangsat den 2. maj 2019.
 • Egentlig kernekapitalprocent er – primært som følge af det annoncerede aktietilbagekøbsprogram – reduceret med 0,7 procentpoint i forhold til ultimo 2018 og er på 16,6 uden indregning af periodens resultat. Ved indregning af 50 pct. af periodens resultat udgør den egentlige kernekapitalprocent 17,0.

Forventninger til 2019

 • Der forventes en begrænset vækst i dansk økonomi i 2019.
 • Indtjeningen i alt forventes at være lavere end den realiserede indtjening i 2018.
 • Der forventes en mindre stigning i basisomkostningerne i 2019.
 • Nedskrivningerne i 2019 forventes at være på et lavt niveau.
 • Omkostninger med engangskarakter forventes at udgøre i niveauet 75 mio. kr.
 • Resultatet efter skat forventes at være i intervallet 800-1.100 mio. kr. Resultatet efter skat forventes at være i den nedre del af intervallet.
 • Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger blandt andet af udviklingen på de finansielle markeder samt de makroøkonomiske forhold.

Yderligere oplysninger

Økonomidirektør Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 24 00
Kommunikationschef Louise Degn-Hansen, tlf. 61 20 48 04

Adm. direktør Karen Frøsig, bankdirektør Bjarne Larsen og økonomidirektør Jørn Adam Møller gennemgår i dag kl. 10.00 (CET) rapporten på en telekonference, der afvikles på dansk. Link til telekonference

Deltagere skal ringe på +45 35 44 55 77. Følgende kode skal bruges for at logge ind: 17919519#