Sydbanks delårsrapport – 1. kvartal 2019

1. kvartal 2019 er præget af høj aktivitet på de finansielle markeder, stærk kreditkvalitet samt fortsat pres på basisindtjeningen

Med afsæt i de resultater, der er opnået i de to seneste strategiperioder, er Sydbank nu påbegyndt en ny 3-årig strategiperiode. Den nye strategi – En stærkere bank – skal sikre, at banken fortsætter den gode udvikling, den har vist siden starten af 2014.

Administrerende direktør Karen Frøsig om Sydbanks resultat for 1. kvartal:

- Det er glædeligt, at vi – som følge af en meget høj aktivitet i Sydbank Markets – har fremgang i den samlede indtjening sammenholdt med 4. kvartal 2018, på trods af et betydeligt pres på bankens basisindtjening. Herudover er det positivt, at vi ser fortsat fremgang i udlån til kerneerhverv også i 1. kvartal 2019 samt tilbageførsel af nedskrivninger for 8. kvartal i træk.

Som kommentar til overgangen til Sydbanks nye 3-årige strategiplan siger hun:

- For kunderne er ordentlighed, tilgængelighed, klarhed og hastighed af stor vigtighed. Altså banker, man kan stole på. Det vil vi leve op til med Sydbanks strategi ”En stærkere bank”. Det er en opgave, alle i Sydbank løfter. Derfor er det meget tilfredsstillende at se en betydelig stigning i engagementet hos medarbejderne fra et i forvejen højt niveau og en fortsat positiv udvikling i kundetilfredsheden.

Hovedpunkter fra regnskabet for 1. kvartal 2019

 • Resultat på 205 mio. kr. giver en egenkapitalforrentning på 7,3 pct. p.a. efter skat.
 • Indtjening i alt på 996 mio. kr. er 5 pct. højere end indtjeningen i alt i 4. kvartal 2018.
 •  Nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 14 mio. kr., på niveau med samme periode i 2018.
 • Samlet kreditformidling stiger med 0,3 mia. kr., svarende til 0,2 pct. i forhold til ultimo 2018.
 • Aktietilbagekøb på 250 mio. kr. igangsættes den 2. maj 2019.
 • Egentlig kernekapitalprocent er – primært som følge af det annoncerede aktietilbagekøbsprogram – reduceret med 0,4 procentpoint i forhold til ultimo 2018 og er på 16,9 uden indregning af periodens resultat. Ved indregning af 50 pct. af periodens resultat udgør den egentlige kernekapitalprocent 17,1.

Forventninger til 2019

 • Der forventes en begrænset vækst i dansk økonomi i 2019.
 • Indtjeningen i alt forventes at være lavere end den realiserede indtjening i 2018.
 • Der forventes en mindre stigning i basisomkostningerne i 2019.
 • Nedskrivningerne i 2019 forventes at være på et lavt niveau.
 • Omkostninger med engangskarakter forventes at udgøre i niveauet 75 mio. kr.
 • Resultatet efter skat forventes at være i intervallet 800-1.100 mio. kr.
 • Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger blandt andet af udviklingen på de finansielle markeder samt de makroøkonomiske forhold.

Yderligere oplysninger

Økonomidirektør Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 24 00
Kommunikationschef Louise Degn-Hansen, tlf. 61 20 48 04

Adm. direktør Karen Frøsig, bankdirektør Bjarne Larsen og økonomidirektør Jørn Adam Møller gennemgår i dag kl. 10.00 (CET) rapporten på en telekonference. Telekonferencen afvikles på dansk og kan følges via www.sydbank.dk/omsydbank 

Deltagere skal ringe på +45 35 44 55 77. Følgende kode skal bruges for at logge ind: 95646079#