Som konsekvens af OECDs CRS-lovgivning samt den amerikanske FATCA lovgivning har Danmark og OECD, samt Danmark og USA indgået en aftale om at udveksle skatterelaterede oplysninger. Aftalen betyder, at finansielle institutter skal identificere og indberette de samlede beløb på konti, der tilhører personer eller selskaber der har skatteresidens i et OECD land eller USA til SKAT. SKAT vil derefter videregive informationen til den relevante skattemyndighed i det pågældende OECD land, alternativt USA.

Har du modtaget et brev eller på anden vis er blevet kontaktet af Sydbank, hvor vi beder om information fra dig, bedes du udfylde en af nedenstående blanketter og sende den til os i henhold til instruktionerne i brevet. Brug nedenstående links for at åbne blanketterne.

FAQ

Erhvervskunder

Egenerklæring i relation til FATCA/CRS

Erklæring skal udfyldes af juridiske personer hvor skattetilhør kun er Danmark.

Egenerklæring for juridiske personer - kun dansk skattepligt

Egenerklæring i relation til FATCA/CRS

Erklæring skal udfyldes af juridiske personer.

Egenerklæring for juridiske personer - alle lande - dansk version
Egenerklæring for juridiske personer - alle lande - engelsk version
Egenerklæring for juridiske personer - alle lande - tysk version

Privatkunder

Egenerklæring i relation til CRS

Erklæringen skal udfyldes af fysiske personer.

CRS-I egenerklæring - dansk version
CRS-I egenerklæring - engelsk version
CRS-I egenerklæring - tysk version

Egenerklæring i relation til FATCA/USA

Egenerklæring for fysiske personer – USA