Sådan behandler vi din ansøgning

I forbindelse med Sydbanks håndtering af din ansøgning, behandler Sydbank en række personoplysninger om dig, for at kunne vurdere dine kvalifikationer. Sydbank indsamler og behandler de personoplysninger, som du måtte vælge aktivt at overlade til Sydbank i forbindelse med fremsendelse af ansøgningen f.eks. selve ansøgningen, CV, eksamensbeviser, udtalelser mv. Det kan være dine kontaktoplysninger, uddannelsesmæssige baggrund, erhvervsmæssige erfaring mv., som du måtte finde relevant at medtage i ansøgningsmaterialet (dvs. almindelige personoplysninger). Sydbank indsamler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger og/eller oplysninger om strafbare forhold om dig. Såfremt du alligevel på eget initiativ vælger at fremsende sådanne oplysninger i ansøgningsmaterialet, behandler Sydbank disse personoplysninger under rekrutteringsforløbet efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og artikel 9, stk. 2, litra f, og databeskyttelseslovens § 8, stk. 5, jf. § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Sydbank kan også indsamle og behandle relevante personoplysninger om dig fra de sociale medier, hvis du f.eks. har en offentlig LinkedInprofil eller lignende, for at vurdere dine kvalifikationer til stillingen, herunder for at verificere de oplysninger, som vi har modtaget i ansøgningsmaterialet. Sydbank indsamler og behandler disse personoplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f, og artikel 9, stk. 2, litra e.

Til visse stillinger kan ansøgningsprocessen omfatte gennemførelse af en personlighedstest fra en af Sydbanks samarbejdspartnere til vurdering af, om din profil passer til den givne stilling. Sydbank får ikke adgang til selve besvarelserne af disse tests, men får alene præsenteret resultatet af testen. Sydbank behandler disse personoplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Sydbank kan også indsamle og behandle oplysninger om referencer, som fremgår af det fremsendte ansøgningsmateriale, eller som efterfølgende indhentes hos dig. Sydbank bruger disse oplysninger til at kontakte referencer fra (tidligere) arbejdsgivere med henblik på at få verificeret de oplysninger vi har fået via ansøgning, CV, samtale(r), eventuelle tests, og vores indtryk af dig, og hvordan du er som person i professionelle og arbejdsrelaterede situationer. Sydbank indhenter og anvender disse personoplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1, litra f.

Din ansøgning behandles fortroligt. Hvis du ansøger om en konkret stilling, deler HR alene ansøgningen med den ansættende leder. Din ansøgning deles ikke med andre i og udenfor Sydbank uden din accept.

Sender du en uopfordret ansøgning, dvs. en ansøgning, hvor du ikke ansøger om en konkret stilling, deler HR din ansøgning med de ledere i Sydbank, som de vurderer, ansøgningen er relevant for.

Efter endt rekrutteringsforløb opbevarer Sydbank de personoplysninger, som er indsamlet i rekrutteringsforløbet for at kunne dokumentere, at dit rekrutteringsforløb er gennemført korrekt. Sydbank opbevarer dine personoplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, og efter omstændighederne artikel 9, stk. 2, litra f, og databeskyttelseslovens § 8, stk. 5, jf. § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.. Sydbank opbevarer i den forbindelse dine personoplysninger i op til 6 måneder efter ansøgningsfristens udløb.

Sydbank kan også efter endt rekrutteringsforløb opbevare og behandle dine personoplysninger med henblik på at du kan komme i betragtning til eventuelle andre ledige stillinger, som er relevante for dig, såfremt du har givet samtykke til denne behandling, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Sydbank opbevarer og behandler ansøgningsmaterialet til dette formål i 6 måneder efter ansøgningsfristens udløb og herefter i 6 måneder.

Hvis ansøgningen munder ud i en ansættelse, slettes din ansøgning i rekrutteringssystemet og overføres til bankens HR-system, hvor oplysningerne vil blive gemt indtil 5 år efter din fratræden.

Yderligere information om Sydbanks behandling af personoplysninger

Som ansøger har du ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende dig. Du har også ret til at anmode om dataportabilitet.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod bankens behandling af dine oplysninger baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende, skal du skrive til [email protected] eller din HR-partner.

Sydbanks databeskyttelsesrådgiver (DPO) kan kontaktes på [email protected].