Lederdrøm gået i opfyldelse

Michael Aagaard har i årevis drømt om at blive ikke bare leder, men en leder, der lytter og skaber trivsel for medarbejdere. De bløde værdier har altid stået ham nær, og han trives, når han hjælper og sparrer med andre.

I 2018 gik Michaels lederdrøm i opfyldelse, da han blev afdelingsleder for 8 privatrådgivere i Svendborg-filialen.

Det var et hårdt skifte. Det er jo et stort spring at gå fra at rådgive kunder til at have personaleansvar. Men jeg er glad for, at jeg fik muligheden.  Det er jo en drøm, der er gået i opfyldelse.

Selvom Michael er leder, er han med til nogle kundemøder med rådgiveren.

Det er vigtigt, at jeg bevarer kontakten til kunderne. Hvis jeg skal blive ved med at være sparringspartner for mine medarbejdere, er jeg nødt til at holde mig ajour med kunderne. Ellers mister jeg følingen med de udfordringer, rådgiverne spørger om hjælp til.

En leders hverdag

Michael har to kasketter på i jobbet som afdelingsleder: Han er sparringspartner for sine medarbejdere (rådgivere) samt strateg, hvor han i samarbejde med filialdirektøren sørger for, at afdelingen når de strategiske mål. Og så er der alt det indimellem.

En leders kalender kan indeholde meget forskelligt.

Det kan være alt fra møder med medarbejdere, planlægningsmøder, hvor jeg kigger både frem og tilbage i tiden, så jeg sikrer mig, at vi når vores mål. Det kan også være, når der fx i Sydbank igangsættes nye initiativer.  Lanceringen skal planlægges, og det er min opgave at finde en god måde, hvorpå jeg kan sætte mine medarbejdere ind i det.

Selvom Michaels hverdag er varierende, lægger han vægt på altid at holde morgenmøder med sine medarbejdere.

På vores morgenmøder taler vi om, hvad teamet har i kalenderen. Hvis en medarbejder har alt for meget at se til, finder vi en løsning. Det kan også være, at en medarbejder har brug for sparring til en bestemt case – så brainstomer vi. Der er aldrig en agenda for møderne, for de er bestemt ud fra, hvad der rører sig i afdelingen.

Den største udfordring ved et lederjob

Et lederjob er en udfordring, og i Michaels tilfælde er udfordringen at sørge for at prioritere rigtigt.

Der skal være en balancegang mellem opgaverne; altså fx at udarbejde analyser og nå vores mål kontra at være der for mine medarbejdere. Og det kan nogle gange være en udfordring, men jeg gør mit bedste, lyder det fra Michael, der også mener, at god ledelse handler om at gøre en forskel for kunder, medarbejdere og banken.

Michael fortæller:

Det har været en god dag, når jeg har haft tid til at komme rundt til mine medarbejdere for at sparre; når jeg har haft gode møder med specialister i Sydbank, og vi har sat gode initiativer i gang eller fx når mine medarbejdere har været nervøse inden et kundemøde og fortæller mig, at det er gået godt. Så bliver jeg glad.