Projektlederen: “I sagens natur laver jeg aldrig det samme”

Blå bog: Jacob Berthelsen Bonde

  • Født 1990
  • Projektleder ved Sydbank IT i Aabenraa
  • Uddannet bachelor i Marketing og Management Communications samt kandidat i Corporate Communication fra Aarhus Universitet 2017
  • Har arbejdet i Sydbank siden 2017
  • Bor i Hørup ved Sønderborg
  • Gift og har to børn på tre og seks år
  • Er meget glad for at tilbringe fritiden i naturen, hvor han blandt andet går på jagt og tager på fisketur

Mød Jacob

Det er lidt af en kliché at sige, at hver dag på jobbet er forskellig. Men for Jacob Berthelsen Bonde er det ikke desto mindre rigtigt:

I sagens natur laver jeg aldrig det samme, fordi projekterne er så forskelligartede og typisk på hver sit stadie, siger han.

Han er projektleder ved Sydbank IT-Udvikling i Aabenraa, og hvert nyt projekt kommer med sine egne udfordringer og risici, ligesom der hver gang er nye interessenter, der skal bringes sammen for at få projektet til at lykkes.

Et projekt begynder som regel med, at der opstår et behov eller kommer en god idé fra et forretningsområde i banken. Hvis projektet er tilstrækkeligt tværorganisatorisk og komplekst, bliver vi bedt om at lede det. Og så begynder processen med at definere og bygge en organisation op omkring det, fortæller Jacob Berthelsen Bonde.

Konkret betyder det, at en stor del af hans dag går med møder. Indholdet af møderne varierer efter, hvilket stadie projektet befinder sig i. Det kan være workshops, hvor retningen for projektet bliver sat. Eller det kan være styregruppemøder, hvor man gør status.

Og så er der er hele tiden risiko-mitigerende tiltag, hvor vi tager stilling til ting, vi ikke havde set komme fra begyndelsen, fortæller Jacob Berthelsen Bonde.

Dér, hvor magien opstår for Jacob Berthelsen Bonde, er især i begyndelsen af et projekt, hvor dets rammer skal defineres fra bunden.

Det er dér, hvor jeg synes, at det rigtig sjove sker: Når man får en business-case leveret og skal definere interessenter, afklare indhold, slå streger på papiret og sætte det hele på skinner. Det er virkelig spændende at være med i, fortæller han.

Og så er der selvfølgelig projektets afslutning, når brugerne får adgang til det færdige produkt.

Det er fedt, når man til sidst kan få lov at smage på det reelle output – at se, at det har en værdi, og at de kræfter, vi lægger i projektet, ender med at have en positiv påvirkning for både kunder og bank, siger Jacob Berthelsen Bonde.

Så giver det mening, det vi sidder og laver.

Da Jacob Berthelsen Bonde var færdig med at læse sin kandidat i Corporate Communications på Aarhus Universitet, regnede han egentlig med, at han skulle arbejde indenfor HR. Men en tidsbegrænset projektlederstilling i Sydbank førte til et tilbud om en fastansættelse, og det har han ikke fortrudt, at han sagde ja til.

Sydbank er en god arbejdsplads. De vil mig, og de vil gerne investere i min faglige udvikling, siger Jacob Berthelsen Bonde:

Og så er jeg omgivet af nogle ekstremt fagligt kompetente mennesker. Både i forbindelse med projekterne, som giver mig en stor snitflade i hele virksomheden – men også i min afdeling, hvor jeg har nogle ekstremt dygtige kolleger, som jeg ser op til på hvert deres fagområde og er fascineret af på forskellige måder. Det er på alle måder inspirerende og energigivende at være en del af.”