Domænearkitekten: “Det er i bund og grund interessen for teknologi, der driver mig”

Blå bog: Anders Thomsen

  • Født 1981
  • Domain architecht, Sydbank Digital Bank, Aabenraa
  • Uddannet datamatiker fra Erhvervsakademi Sydvest i Sønderborg 2003
  • Har arbejdet i Sydbank siden 2003
  • Bor på Als
  • Gift og har fire børn i alderen 4 til 15 år
  • Er trommeslager i et band, som tager ud og spiller til sølvbryllupper, fødselsdage og andre festligheder

Mød Anders

Hvis man skulle koge Anders Thomsens ansvarsområder ned til ét ord, ville det være “overblik”.

Som domain architect i Sydbank Digital Bank skal han have overblik over bankens it-systemer, og hvordan de vil blive påvirket, når hans afdeling tilføjer nye funktionaliteter eller laver ændringer. Og han skal have overblik over de mange interessenter og forbehold, der kan spille ind, når man laver et stort it-projekt.

Man skal for eksempel tænke ind, hvordan løsningen skal bruges bagefter, og hvor besværlig den er at drifte. Og man skal overveje, om det er smartest at bygge løsningen selv eller købe den ude i byen, forklarer Anders Thomsen.

Og apropos købe ude i byen er det en vigtig arbejdsopgave for ham at holde sig ajour med den teknologiske udvikling indenfor blandt andet udviklingsværktøjer.

Det er i bund og grund interessen for teknologi, der driver mig, siger han og fortsætter:

Der kommer hele tiden nye muligheder, og udviklingen går hurtigt. Meget af det nye er selvfølgelig ikke relevant for os, men så handler det for mig om at finde rundt i den her teknologi-jungle og finde ud af, hvad vi kan bruge som bank.

Fx arbejder han for øjeblikket meget med, hvordan afdelingen kan bruge nye softwareløsninger til at automatisere nogle processer i udviklingsarbejdet.

I gamle dage var det hele meget ‘håndholdt’, og det er det stadig mange steder. Men ofte er maskiner bedre til at undgå fejl, og det gør, at man kan speede en masse processer op, fortæller Anders Thomsen.

Størstedelen af hans arbejdsdag går dog med at arbejde på projekter, som er affødt af et behov eller et ønske et eller andet sted i organisationen. Lige nu er hans afdeling i gang med at undersøge mulighederne for et nyt system til Sydbanks marketingafdeling, der gerne vil have mulighed for at tilgå data, som kan bruges til at gøre online-kommunikationen med kunderne mere relevant.

Dét ønske kigger jeg så nærmere på sammen med nogle udviklere. Vi undersøger, hvor vi finder de specifikke data, hvordan gør vi dem brugbare for marketingfolkene, og hvordan vi efterfølgende rammer kunderne på de kanaler, hvor de forventer at få den slags ting, forklarer Anders Thomsen.

Det handler meget om integration af systemer. Og så gennemsyrer GDPR jo alt i en bank, så det er også noget, vi skal tænke ind helt fra begyndelsen, fordi det kan være svært at trække ned over systemet bagefter.

Trods sin datalog-uddannelse bruger Anders Thomsen ikke meget tid på at sidde og skrive koder. Jobbet som domain architect er tværtimod meget udadvendt og indebærer masser af sparring med udviklere og møder med folk fra andre dele af organisationen.

Når jeg kaldes domænearkitekt, så er det, fordi jeg skal overskue et forretningsdomæne, som rummer en masse aspekter – brugere, data, teknologi – og det skal alt sammen kunne spille sammen, fortæller Anders Thomsen.

Han har arbejdet næsten 20 år i Sydbank og har dermed set sin arbejdsplads vokse fra at være en mindre, lokalt funderet bank til at blive en stor, landsdækkende bank. Det har ført til nye krav til bankens it-løsninger, samtidig med at den teknologiske udvikling i perioden har bevæget sig fremad med meget raske skridt.

Så man kan virkelig tale om, at det er en virksomhed i udvikling, siger Anders Thomsen og fortsætter:

Det er sådan noget, der gør det attraktivt at arbejde her for it-folk som mig.