Talentprogrammet for spirende ledere

I Sydbank hylder vi udvikling. Derfor støtter vi vores medarbejdere i at forfølge deres karrieremål og drømme – ikke mindst når det handler om ledelse.

For at hjælpe vores medarbejdere bedst muligt har vi udviklet programmet ’Talent for ledelse’. Det er et eksklusivt program, som klæder spirende talenter på til at blive dygtige ledere.

Et toårigt udviklingsforløb – tilpasset dig

Det særlige ved talentprogrammet er, at det bliver tilrettelagt og formet efter hver enkelt ledertalents behov, udfordringer og ambitioner. Derfor er hvert forløb specielt.

Hvert talentprogram bliver skudt i gang med en række personlige karrieresamtaler, og på baggrund af dem skal du som ledertalent udvikle en individuel karriereplan og planlægge og udføre et trænings- og udviklingsforløb, der støtter op om karriereplanen. Det kan fx indebære, at du skal tage ansvar for en eller flere ledelsesopgaver i den afdeling, du arbejder i, eller at du, på tværs af dit område, indgår i tværgående projekter og tager supplerende faglige uddannelser osv.

Du står selvfølgelig ikke alene. Alt sker i tæt samarbejde med en tilknyttet HR-partner og din nærmeste leder og områdedirektør, som følger dig igennem hele dit udviklingsforløb.

Udover det individuelle udviklingsforløb skal du – sammen med andre ledertalenter i banken – deltage i fem inspirationsdage, hvor ledelse i både teori og praksis bliver præsenteret, analyseret og diskuteret. Formålet for alle fem dage er, at du som ledertalent bliver inspireret og bruger inspirationen til at reflektere over din egen tilgang til ledelse.

Talent for ledelse løber over en toårig periode, og det giver dig mulighed for at arbejde med dine styrker og svagheder i praksis, og dermed lære dig selv bedre at kende som leder – og som menneske. 

Gennemførsel af ’Talent for ledelse’ giver dig med andre ord de bedste forudsætninger for at lykkes som leder – og ikke mindst en parathed til at ansøge og træde til, når den rigtige lederstilling dukker op.

Kræver optagelse

For at komme i betragtning skal du opfylde en række kriterier, samtidig med at du har en dialog med nærmeste leder. Hvis potentialet er der, inddrages HR-partneren og områdedirektøren for nærmere afklaring. Der bliver optaget et begrænset antal af deltagere til ’Talent for ledelse’ hvert år.

Læs mere om at være leder i Sydbank

Find dit næste og bedste job hos os

 

 

”Jeg følte mig i grunden klar helt fra start til at få personaleansvar, fordi jeg igennem lang tid har arbejdet målrettet med mine udviklingsplaner. Der er ingen tvivl om, at ’Talent for ledelse’ har modnet mig både fagligt og personligt, og jeg er derfor sikker på, at programmet har hjulpet mig til at stå stærkere i mit job,” siger filialchef i Grindsted, Sofie Ross Laursen.