Hvad kan vi gøre for dig

 

  Sydbanks historie

 

15. juli 1970

Sydbank blev stiftet den 15. juli 1970 som en fusion af fire lokalbanker - Den Nordslesvigske Folkebank, Aabenraa, Graasten Bank, Gråsten, Folkebanken for Als og Sundeved, Sønderborg, og Tønder Landmandsbank, Tønder. Hensigten med skabelsen af den sønderjyske regionalbank var at sikre, at en bank med rod i landsdelen havde tilstrækkelig finansiel styrke, kvalitet og kompetence til at kunne betjene de voksende enheder i erhvervslivet.

Aabenraa var fra starten udpeget som det formelle hovedsæde – Sydbanks hjemstedsby. Men først i 1978 var dét, vi i dag opfatter som naturlige fælles- og hovedsædefunktioner, samlet i Aabenraa.

1970'erne

1970'erne var først og fremmest en indkøringsperiode, hvor fusionen blev konsolideret. Banken udviklede sig i disse år stille og roligt. Markedsandelen i pengeinstitutsektoren, der ved stiftelsen i 1970 var på 0,7 pct. (målt på indlån), blev svagt forøget til 0,8 pct. midt i 70'erne og var endnu i 1982 "kun" 0,9 pct.

Sydbank var "den sønderjyske bank", og i 1973 fuldførte banken landsdelscirklen ved at åbne en filial i Haderslev. Antallet af filialer lå nogenlunde konstant omkring 50 - alle i Sønderjylland - indtil 1976, da Sydbank gik over Kongeåen og etablerede sig i Fredericia. I 1978 kom Kolding med på Sydbank-landkortet.

1980'erne

Efter de relativt stilfærdige 70'ere blev 80'erne et yderst aktivt "vækst-tiår" i Sydbank-historien. I 1981 etablerede Sydbank sig på Kgs. Nytorv i København. I 1983 fusionerede banken med Århus Bank og i 1984 med Fynske Bank. Samtidig etableredes en filial i Flensborg samt datterselskabet SBK-Finans. I 1985 fulgte filialer i Hamborg og Vejle. I 1987 stod Sydbank bag oprettelsen af Investeringsforeningen Sydinvest, og banken etablerede filial i Randers og overtog dele af 6'juli Banken i København. I 1988 overtog Sydbank Fællesbankens filialer i København.

I 1989 købte Sydbank DMK-Holding og åbnede en filial i Aalborg.

Banken gik ud af årtiet med en markedsandel på godt 2 pct., 70 filialer og et medarbejderantal på 1.400.

1990'erne

Årtiet begyndte med fusion med Sparekassen Sønderjylland, og den fusionerede bank blev indiskutabelt det dominerende sønderjyske pengeinstitut. Via fusionen blev Sydbank yderligere repræsenteret i Herning og Horsens.

Den 1. januar 1994 overtog Sydbank Varde Banks basisforretning i Vestjylland med 30 filialer. I maj samme år købte Sydbank fra Topdanmark Aktivbankens danske basisforretning med hovedvægt på Østjylland - med godt 40 filialer. På ganske få år fordobledes bankens størrelse herved.

Finanssektoren havde vanskelige vilkår i 90’ernes begyndelse, og også Sydbank stod efter overtagelserne i 1994 over for en stor tilpasnings- og turnaround-proces. Bemærkelsesværdigt hurtigt blev banken imidlertid konsolideret som en enhed, og i løbet af få år præsterede den ”nye Sydbank” igen klart konkurrencedygtige resultater og markedsvækst. I 1999 blev alle bankens hovedsædefunktioner samlet på adressen Peberlyk i Aabenraa, der bl.a. omfatter et unikt dealermiljø.

Efter årtusindskiftet

I årene efter årtusindskiftet har Sydbank markeret sig som en fremgangsrig og solid bank. Ydermere er banken vokset og blevet landsdækkende. Dels overtog Sydbank Odense-banken Egnsbank Fyn i 2002, dels har banken etableret nye filialer i Midtjylland – i Silkeborg, Skanderborg, Holstebro og Viborg – og i Nordsjælland – i Hillerød og Ballerup. Desuden åbnede Sydbank i 2002 en datterbank – Sydbank (Schweiz) AG – i St. Gallen i Schweiz. I 2007 solgte Sydbank DMK-Holding til ebh bank og overtog en afdeling i Kiel. I 2008 overtog Sydbank bankTrelleborg med hovedsæde i Slagelse og kompletterede på den måde bankens tilstedeværelse på Sjælland.

I 2011 tilpassede Sydbank betjeningskonceptet af udenlandske kunder og samlede de udenlandske private banking-aktiviteter i Sydbank Tyskland. Private banking-aktiviteterne i PBI Gråsten og bankens aktiviteter i Schweiz blev derfor flyttet til Flensborg. I november 2012 overtog Sydbank filialer og kunder fra Tønder Bank. I december 2013 overtog Sydbank DiBa Bank med hovedsæde i Næstved og filialer på Sjælland og Bornholm.

Sydbank er i dag en af Danmarks største banker med en markedsandel i pengeinstitutsektoren på 6-11 pct.afhængigt af kundesegment, ca. 2.100 medarbejdere og 84 filialer (heraf 3 i Tyskland).


System FejlGenvejstaster