Finanskalender

Sydbank har fastlagt følgende offentliggørelsestidspunkter for koncernens regnskabsmeddelelser i 2020:

- Generalforsamling 2020*
19. marts 2020

- Delårsrapport for 1. kvartal 2020
29. april 2020

- Delårsrapport for 1. halvår 2020
26. august 2020

- Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2020
28. oktober 2020

* Forslag fra aktionærer til behandling på generalforsamlingen den
19. marts 2020 skal være banken i hænde senest den 6. februar 2020.