På Sydbanks ordinære generalforsamling den 21. marts 2024 blev følgende punkter behandlet og godkendt:

  • Beretning, årsrapport for 2023 og indstilling om anvendelse af overskud. Sydbank udbetaler udbytte på 30,56 kr. pr. aktie, ligesom der doneres 18 mio. kr. til Sydbank Fonden.
  • Vederlagsrapport 2023.
  • Nyvalg af 5 medlemmer og genvalg af 13 medlemmer til repræsentantskabet. Repræsentantskabet består herefter af 68 medlemmer.
  • Revisor både til revision og erklæringsopgaver i forbindelse med bæredygtighedsrapportering: PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
  • Kapitalnedsættelse med 19.119.000 kr. ved annullering af 1.911.900 stk. aktier a 10 kr., samt deraf følgende vedtægtsændring i § 2, stk. 1.
  • Lønpolitik.
  • Bestyrelseshonorar for 2024.
  • Skadesløsholdelse af bestyrelse, direktion og andre ledelsesmedlemmer.
  • Bestyrelsens forslag om fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til at erhverve egne aktier for samlet op til 10 pct. af bankens aktiekapital.

I forlængelse af bankens generalforsamling blev der afholdt repræsentantskabsmøde, hvor Jacob Chr. Nielsen udtrådte af bestyrelsen. De øvrige repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

Bestyrelsen består herefter af følgende 8 repræsentantskabsvalgte medlemmer: Lars Mikkelgaard-Jensen, Gitte Poulsen, Henrik Hoffmann, Janne Moltke-Leth, Jon Stefansson, Susanne Schou, Søren Holm og Ellen Trane Nørby, samt følgende 4 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer: Jarl Oxlund, Jørn Krogh Sørensen, Carsten Andersen og Pia Wrang.

Bestyrelsen konstituerede sig med Lars Mikkelgaard-Jensen som formand og Ellen Trane Nørby som næstformand.

Bestyrelsens beretning

Selskabsmeddelelse

Referat