Følgende blev besluttet/godkendt:

 • Bestyrelsen fremlagde beretning om bankens virksomhed i 2018, som efterfølgende blev godkendt.
 • Den reviderede årsrapport blev godkendt.
 • Bestyrelsens indstilling om overskudsanvendelse blev godkendt, hvorefter der udbetales 50% af koncernens overskud i udbytte, svarende til 9,36 kr. pr. aktie. Derudover doneres 12 mio. kr. til Sydbank Fonden.
 • Ernst & Young P/S blev genvalgt som revisor.
 • Bestyrelsens forslag om nedsættelse af bankens aktiekapital med 59.169.540 kr. til 617.540.000 kr. blev godkendt.
 • Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer blev ændret til 1 år.
 • Bestyrelsen blev bemyndiget til at lade banken erhverve egne aktier for samlet op til 10 % af bankens aktiekapital.

Læs bestyrelsens beretning

Læs selskabsmeddelelse

Sydbanks repræsentantskab:

 • Der var nyvalg af 8 og genvalg af 14 medlemmer til repræsentantskabet, som herefter har 68 medlemmer.
 • Som nyt bestyrelsesmedlem er valgt non-executive director Jørgen Høholt. Han er 60 år og har mangeårig erfaring indenfor den finansielle sektor.
 • Bankens bestyrelse består herefter af 8 medlemmer valgt af repræsentantskabet og 4 medlemmer valgt af bankens medarbejdere.
 • På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med tidl. nationalbankdirektør Torben Nielsen som formand og statsaut. revisor John Lesbo som næstformand.

Læs selskabsmeddelelse