Sydbank Fonden støtter forskning – med fokus på væksten og de manglende faglærte

Det går den forkerte vej med at uddanne unge faglærte. Sydbank Fonden støtter for første gang forskningen i Danmark for at finde svar på, hvordan vi sikrer væksten og får flere ind på erhvervsuddannelserne.

Om fire år mangler vi op mod 70.000 faglærte. Hvis vi skal sikre vækst og godt håndværk fremover, er det afgørende, at vi uddanner tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere. Hvordan kan vi få flere elektrikere, tømrere, slagtere, mekanikere og bagere ind på uddannelserne og ud på arbejdsmarkedet? Hvordan sikrer vi kvalitet i lærlingeforløbet og understøtter elever og virksomheder?

Forskning med konkrete forslag
Sydbank Fonden støtter forskning med prominente forskere fra Center for Ungdomsforskning, CeFU, som stiller skarpt på den faglærte arbejdskraft.

”Vi har haft et ønske om at samle en del af fondens uddelinger til en større samfundsnyttig indsats. Vi vurderede, at forskning var et godt sted at støtte, særligt når det gælder vores alles fremtid. Frafaldet på lærlingeforløbene er meget stort, hvilket både er et problem for lærlingene og for virksomhederne," fortæller formand for Sydbank Fonden, Jess Olsen. Han fortsætter:

Forskningsresultaterne er med til at gøre en forskel, så vi kan blive klogere på fravalg og frafald fra elevernes side. Samtidig kommer forskerne med konkrete forslag til, hvordan virksomheder og lærepladserne kan imødekomme frafaldet.”

At smage på fremtiden
”Der er ikke nok unge, der melder sig til en erhvervsuddannelse. Det er uholdbart – både her og nu og på den lange bane. I vores forskning ser vi problemet fra alle sider af skrivebordet, fra virksomhedernes, fra elevernes og fra elevuddannelsernes side – for at gøre vores forskning anvendelig og komme med så konkrete værktøjer som muligt,” fortæller en af forskerne, lektor og Ph.d. Arnt Louw, Aalborg Universitet.

Sammen med CeFU producerer Sydbank Fonden materialer, som virksomhederne og unge kan bruge i forbindelse med deres praktikstart, så de kommer godt fra start og dermed forhåbentlig undgår det store frafald.

Sydbank Fonden kommer til at sætte fokus på den manglende faglærte arbejdskraft fremadrettet. Første skridt er forskningsresultaterne, som er samlet her


Næste artikel