Trelleborg Fonden er en selvstændig fond, der ledes af en uafhængig bestyrelse, og som administreres i dagligdagen af Sydbank.
Fonden uddeler årligt ca. 2,5 mio. kr. i bankTrelleborgs tidligere opland, jf. vedtægternes § 2, fordelt på følgende 4 kategorier:

 1. Aktivering af unge – sportsligt, kulturelt eller uddannelsesmæssigt. Gerne i ak-tiviteter baseret på fællesskaber.
 2. Aktiviteter af kulturel karakter – både individuelle og fællesskabsbaserede – og både af udviklende og af præsenterende karakter.
 3. Videreudvikling af eksisterende fællesskaber og foreninger.
 4. Pulje for wild-card uddelinger.

Fondens uddelinger er skattepligtige efter reglerne herom.

Læs mere om fondenes formål og retningslinjer i vedtægterne
Redegørelse for god fondsledelse
Privatlivspolitik for Trelleborg Fonden

Kontakt

Har du spørgsmål så kontakt:
Stine W. Nedergaard på [email protected]

Adresse
TrelleborgFonden
Schweizerpladsen 1A
4200 Slagelse

Sammensætningen af bestyrelsen

Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmer fremgår nedenfor:

Peter Ketelsen (formand):
Advokat, partner, 60 år
Indtrådt i bestyrelsen i 2021, udløb af valgperiode i 2025.
Øvrige ledelseshverv:
Formand:
    - RIDGID Scandinavia A/S.
Bestyrelsesmedlem:
    - Estée Lauder Cosmetics A/S, Olga og Esper Boels Fond,
    - Ejendomsaktieselskabet Boels Gård og KILROY Foundation.
    - Simon Fougner Hartmanns Familiefond
    - Glashofs Legat                                                      
Direktør:
    - Direktør i : KR 332 ApS.
Anses for uafhængigt medlem af bestyrelsen.
Særlige kompetencer: Fondsret og generel erhvervsret.

Johan Nicolai Flach de Neergaard (næstformand):
Godsejer, agraøkonom, 73 år
Indtrådt i bestyrelsen i 2009, genvalgt i 2021, udløb af valgperiode i 2025
Øvrige ledelseshverv:
Bestyrelsesmedlem:
- Vemmetofte Kloster, Stiftelsen Sorø Akademi,
- Espefonden, Selsøe Fonden
Anses for afhængigt medlem af bestyrelsen
Særlige kompetencer: økonomi og kendskab til relevante lokale forhold.

Cathrine Riegels Gudbergsen:
Selvstændig Landmand, uddannet Agrarøkonom samt Cand. Psych, 51 år
Indtrådt i bestyrelsen i 2023, udløb af valgperiode i 2028
Øvrige ledelseshverv:
Næstformand:
     - Næstformand i Affald Plus
     - Næstformand i Slægtsgårdsfonden og Landmandsfondens bestyrelser
Bestyrelsesmedlem:
     - Velliv Pensionselskab
     - Næstved Tidende Fonden, næstformand
     - Sjællandske Medier. Næstformand
     - Velliv Foreningen, tidligere foreningen Nordea Liv og Pension (Norliv).
     - Den Ostenfeldtske Stiftelse
     - Beredskabskommisionen MSBR
Anses for uafhængigt medlem af bestyrelsen
Særlige kompetencer: økonomi, cybersikkerhed, ESG og kendskab til relevante lokale forhold.

 

Fonden har ikke datterselskaber eller associerede virksomheder, og ingen af bestyrelsens medlemmer ejer således aktier, optioner, warrants eller lignende i sådanne virksomheder.


Hvad kan du søge til

Fondens formål er efter bestyrelsens frie skøn at virke til gavn for almennytte og almenvelgørende formål i bankTrelleborgs tidligere opland.

Hvad kan du ikke søge til

Hver enkelt ansøgning vurderes individuelt, men for at spare potentielle ansøgere for ulejligheden skal det oplyses, at fonden normalt ikke yder støtte til følgende:

 • Andre fonde
 • Daglig drift
 • Elite- og enkeltmandssport
 • Fester
 • Film- og musikudgivelser
 • Forskning
 • Golfklubber
 • Hjertestartere
 • Hospitaler
 • Julebelysning
 • Kunstgræsbane
 • Kurser
 • Landsdækkende humanitære organisationer
 • Offentlige institutioner – skoler, børnehaver, fritidshjem, kommuneprojekter
 • Praktik-, studieophold og -rejser
 • Rejser
 • Træningstøj til idrætsforeninger
 • Udflugter

Støtte ydes som engangsbeløb. Der ydes således ikke faste tilbagevendende ydelser i form af sponsorater el.lign.

Deadlines for ansøgninger er hhv. 1. april, 1. august og 1. november.
Der vil efterfølgende blive afholdt bestyrelsesmøder hvor ansøgningerne vil blive gennemgået.

Formål og retningslinjer

Redegørelse for god fondsledelse 2018
Redegørelse for god fondsledelse 2019
Redegørelse for god fondsledelse 2020
Redegørelse for god fondsledelse 2021
Redegørelse for god fondsledelse 2022
Redegørelse for god fondsledelse 2023