Sydbank har tilknytning til Sydbank Sønderjyllands Fond og Sydbank Fonden – to almennyttige, velgørende fonde som har relativt brede formålsparagraffer med fokus på støtte til kulturelt og folkeligt arbejde. 

Læs mere om fondenens formål og retningslinjer i vedtægterne

Ansøgninger behandles i fondenes bestyrelser, der holder møder kvartalsvist. Du kan derfor forvente en sagsbehandlingstid på ca. tre måneder. Ansøgninger under 25.000 kr. kan dog, hvis de falder inden for fondenes formål og retningslinjer, bevilges administrativt og dermed hurtigere. 

Til praktik-, studieophold og -rejser samt kurser ydes ikke støtte efter ansøgning. Men Sydbank Fonden uddeler årligt 60 studierejselegater a 10.000 kr., som ikke kan søges.

Læs mere om legaterne

Kontakt

Har du spørgsmål så kontakt:
Fondssekretær Dorthe Svendsen på 74 37 26 79
Fondssekretær Anne Lise Andersen på 74 37 26 01

Adresse
Sydbank Sønderjyllands Fond og Sydbank Fonden
Peberlyk 4
Postboks 1038
6200 Aabenraa

Bestyrelse
Jess Olsen
Karen Frøsig
Susanne Schou
Karen Margrethe Johansen

Det skal du bruge i ansøgningen

  • Ansøgerens navn og adresse
  • Eventuelt foreningsnavn
  • CVR- og/eller CPR-nummer
  • Beskrivelse af ansøger
  • Formål 
  • Beløb
  • Hvornår beløbet skal bruges
  • Eventuelle bilag

Søg støtte her >