Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt, før du bruger Sydbanks hjemmeside. Hvis du benytter hjemmesiden, accepterer du samtidig vilkårene for brugen. Vær opmærksom på, at vilkårene kun gælder for de åbne sider på sydbank.dk. Logger du på NetBanken eller Online Banking, gælder der særlige vilkår for disse tjenester.

Sydbank forbeholder sig ret til når som helst at ændre i brugervilkårene for sydbank.dk ved at opdatere denne side. Du bør derfor jævnligt genlæse vilkårene.

Information om Sydbank

Hjemmesiden indeholder oplysninger om Sydbank A/S og hermed koncernforbundne selskaber.

Sydbank A/S
Peberlyk 4
Postboks 169
6200 Aabenraa
CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa
Kontakt web@sydbank.dk

Banken er underlagt dansk ret. Finanstilsynet er tilsynsmyndighed, og Det finansielle ankenævn er klageinstans.

Indhold

Indholdet på sydbank.dk relaterer sig til Danmark, medmindre andet er specifikt angivet. Oplysninger vedrørende bankens datterselskaber eller filialer placeret i udlandet vil dog være afstemt med det pågældende lands ret. Produkter og ydelser kan således være betingede af, hvilket land brugeren opholder sig i eller ønsker ydelsen leveret fra.

Indholdet på hjemmesiden er ikke et udtryk for rådgivning af den enkelte kunde og indeholder derfor kun oplysninger af informativ karakter. Hvis du ønsker personlig rådgivning, skal du henvende dig til en af bankens afdelinger.

Ansvarsfraskrivelse for indhold på sydbank.dk

Alle former for vurderinger, skøn og anbefalinger på sydbank.dk af den fremtidige udvikling på de finansielle markeder kan kun betragtes som bankens forventninger. Derfor er banken ikke ansvarlig for, at markedet udvikler sig i overensstemmelse hermed. Sydbank er således ikke ansvarlig for tab, som måtte følge af brugerens beslutning om at følge eller benytte anbefalinger, skøn og vurderinger fra sydbank.dk.

Banken bestræber sig på at videregive korrekte oplysninger og bruger derfor kun kilder, som bankens medarbejdere finder pålidelige. Banken er dog ikke ansvarlig for eventuelle fejlagtige og manglende oplysninger, som Sydbank har indhentet hos eksterne kilder. Banken tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl på hjemmesiden.

Banken er ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tekniske fejl, herunder nedbrud af eller manglende adgang til bankens servere, beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer, svigt i Sydbanks strømforsyning eller telekommunikationssystemer.

Banken er endvidere ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tredjemands uberettigede adgang (hacking) via hjemmesiden til bankens, brugerens eller tredjemands data. Banken kan heller ikke drages til ansvar for skader forårsaget af virus, som måtte være pådraget brugeres computerudstyr som følge af browsing, downloading eller lignende transaktioner i forbindelse med brug af bankens hjemmeside.

Ophavsret og varemærker

Sydbank har copyright (ophavsret) og ejendomsret til hjemmesiden sydbank.dk. Gengivelse, kopiering, fremvisning, overdragelse, offentliggørelse eller anden form for brug af indholdet på sydbank.dk må ikke finde sted uden bankens forudgående skriftlige samtykke. Sydbank giver dog brugeren ret til at downloade og kopiere informationer og materiale på hjemmesiden til personlig og ikke-kommerciel brug.

Varemærker eller logoer på hjemmesiden må ikke gengives, kopieres, fremvises, overdrages eller offentliggøres i nogen form, uden at banken først har givet skriftligt samtykke hertil.

Links til og fra sydbank.dk

Links til sydbank.dk kan i henhold til lovgivningen finde sted uden Sydbanks godkendelse. Derfor er banken ikke ansvarlig for fra hvilke sider eller i hvilken sammenhæng der linkes til sydbank.dk.

Sydbank.dk indeholder links til hjemmesider, der drives af tredjemænd. Disse links er kun angivet til brugerens information, og banken er således ikke ansvarlig for deres indhold, selv om der linkes dertil fra sydbank.dk.

Beregninger

Sydbank påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i beregninger foretaget på sydbank.dk. Sydbank er ikke ansvarlig for eventuelle tab, der måtte opstå som følge af dispositioner, der er foretaget på baggrund af disse beregninger. Kontakt en af bankens afdelinger for at få et individuelt tilbud eller rådgivning.

Personoplysninger samt kontakt

Lov om behandling af personoplysninger nr. 429 af 31. maj 2000 er gældende. Alle oplysninger, som banken kommer i besiddelse af i forbindelse med brugernes benyttelse af sydbank.dk, vil blive behandlet i overensstemmelse hermed.

Hvis du via vores hjemmeside beder om at blive ringet op eller sender en e-mail til os, bruger vi kun dine oplysninger som eksempelvis dit navn, din e-mail-adresse og dit CPR-nummer til at behandle din henvendelse. Vi videregiver ikke dine data til tredjepart på nogen måde.

Banken kan ikke garantere for sikkerheden, hvis brugere sender personlige eller fortrolige oplysninger via ikke-krypterede e-mail til banken, idet banken intet ansvar har for, at tredjemænd opnår eller ikke opnår kendskab til indholdet af sådanne e-mail. Banken er ikke forpligtet til at udføre instruktioner eller ordrer afgivet via e-mail, ligesom banken ikke er ansvarlig for indholdet af e-mail, der er bortkommet eller ændret efter brugerens afsendelse.

Banken er berettiget til at sende generelle oplysninger via e-mail til brugere, der har givet deres samtykke hertil.

Værneting og lovvalg

Tvister som udspringer af indholdet på sydbank.dk og hermed forbundne tjenesteydelser skal afgøres i henhold til dansk ret og skal behandles ved danske domstole.