Samfundsansvar og bæredygtighed hænger sammen

I Sydbank er vi af naturlige grunde stærkt optaget af den økonomiske side af bæredygtighed i dagligdagen. Og vi er helt bevidste om det ansvar, der ligger på vores skuldre i forhold til at skabe en bæredygtig økonomi for vores kunder og vores aktionærer, men også på samfundsniveau.

At sikre finansiel stabilitet i samfundet er en opgave hele banksektoren anerkender betydningen og relevansen af, og som vi bruger mange ressourcer på at løfte i det daglige arbejde.

Internationale mål og standarder

Sydbank anerkender og efterlever de 10 principper i FN’s Global Compact og har underskrevet FN’s særlige principper for ansvarlige investeringer (PRI), der forpligter til at inddrage miljømæssige og sociale forhold samt retningslinjer for god selskabsledelse, der internationalt går under betegnelsen ESG (Environment, Social og Corporate Governance), ved udvælgelsen af de aktier og virksomhedsobligationer, som Sydbank investerer i.

Af FN’s 17 såkaldte ‘verdensmål for bæredygtig udvikling’ har Sydbank identificeret disse som særligt relevante i forhold til Sydbanks CSR-indsatser:

4. Kvalitetsuddannelse
7. Bæredygtig energi
8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
9. Industri, innovation og infrastruktur
17. Partnerskaber for handling

Verdensmål

Struktureret tilgang til CSR

I Sydbank udvikler vi vores arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed - i daglig tale CSR - igennem en struktureret tilgang. Vi lægger vægt på at monitorere udviklingen og opstille enkle og overskuelige nøgletal for indsatserne.

For at skabe enkelhed og sammenhæng foregår monitoreringen og rapporteringen af bankens CSR arbejde indenfor seks faste temaer:

  • Finansiel stabilitet
  • Socialt ansvar for kunder og medarbjedere
  • Klima og miljø
  • Menneskerettigheder
  • Antikorruption og kriminalitetsbekæmpelse
  • Lokalt engagement

Tidligere CSR-rapporter