Det handler om at gøre en forskel


I Sydbank tolker vi ikke ansvarlighed som evnen til at løbe hurtigst efter enhver mediestrømning eller råbe højst i det kor, der står tættest på spotlyset. For os handler det om at lægge ressourcerne for vores citizenship dér, hvor vi kan gøre den største forskel for det samfund, vi er en del af. Det betyder kort sagt, at vi føler størst ansvar for de samfundsudfordringer, der ligger tættest på vores kerneaktiviteter som bank. Og det tager vi konsekvensen af i praktikkens verden.

Internationale mål og standarder

Sydbank anerkender og efterlever de 10 principper i FN’s Global Compact og har underskrevet FN’s særlige principper for ansvarlige investeringer (PRI), der forpligter til at inddrage miljømæssige og sociale forhold samt retningslinjer for god selskabsledelse, der internationalt går under betegnelsen ESG (Environment, Social og Corporate Governance), ved udvælgelsen af de aktier og virksomhedsobligationer, som Sydbank investerer i.

Verdensmål

Struktureret tilgang til corporate citizenship

I Sydbank udvikler vi vores arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed - i daglig tale corporate citizenship - igennem en struktureret tilgang. Vi lægger vægt på at monitorere udviklingen og opstille enkle og overskuelige nøgletal for indsatserne.

For at skabe enkelhed og sammenhæng foregår monitoreringen og rapporteringen af bankens arbejde med corporate citizenship indenfor seks faste temaer:

  • Finansiel stabilitet
  • Socialt ansvar for kunder og medarbjedere
  • Klima og miljø
  • Menneskerettigheder
  • Antikorruption og kriminalitetsbekæmpelse
  • Lokalt engagement

Tidligere rapporter om corporate citizenship