International Cash Management

International Cash Management

 • Du kan give dine kunder mulighed for at betale lokalt – og samtidig spare penge
 • Opnå effektiv styring af virksomhedens internationale betalingsstrømme
 • Du kan overvåge og håndtere udenlandske konti i samme system som dine danske konti
 • Kontakt din seniorerhvervsrådgiver for at komme i gang med International Cash Management

Eksport til store dele af verden er blevet hverdagskost for mange danske virksomheder, og det stiller krav til billig, sikker og effektiv håndtering af betalingsstrømmene.

International Cash Management (ICM) er effektiv håndtering af virksomhedens pengestrømme, og ICM giver mulighed for at ”fjernstyre” virksomhedens udenlandske konti fra Danmark.

Opsamlingskonti

Med oprettelsen af en konto i en udenlandsk bank kan du som eksportør give dine kunder lette, velkendte og billige muligheder for at indbetale penge til din virksomhed. Derved bliver handel med udlandet lettere til gavn for både sælger og køber.

Datterselskaber i udlandet

Via samarbejder med banker i hele verden kan vi tilbyde konto set-up til danske virksomheders datterselskaber i udlandet. Løsningerne skræddersyes og tilgodeser både datterselskabets lokale behov for daglige bankservices  og det danske moderselskabs behov for likviditetsoverblik og evt. styring af datterselskabets konto.

 

Eksportfinansiering

Eksportfinansiering

 • Sydbank kan tilbyde eksportfinansiering i form af forfaitering af veksler, afkøb af rembursforretninger, kredit til dig som eksportør eller finansiering af kontrakter
 • Professionelle finansieringsløsninger kan give dig mulighed for at øge din eksport
 • Giver dig mulighed for at bruge din likviditet aktivt i virksomhedens udvikling, fremfor at have den bundet i udenlandske tilgodehavender

Når du sælger dine varer til udlandet er det ofte en konkurrenceparameter at kunne tilbyde finansiering til sine købere. Sydbank kan hjælpe dig med en skræddersyet finansieringsløsning.

Veksler

Veksler er et anerkendt betalingsinstrument i mange lande, og du kan tilbyde din køber kredit mod veksel, eventuel avalpåtegnet af køberens bank. Sydbank kan både diskontere (afkøb med regres) og forfaitere (afkøb uden regres) vekslerne, så du har likviditeten ind på kontoen med det samme

Remburser

Rembursen er det perfekte produkt til dig som både ønsker sikkerhed for betaling af de leverede varer eller ydelser og gerne vil tilbyde kredit til køberen. Sydbank vil (med enkelte undtagelser) gerne bekræfte rembursen og afkøbe din fordring under en remburs med kredittid og uden regres mod dig. Så overlader du risikoen for betalingsforsinkelser eller manglende betaling til os, og du får dine penge med det samme uden forbehold.

Finansiering ved hjælp af EKF

Du kan også få behov for at kunne tilbyde finansieringsløsninger til dine udenlandske kunder uden remburser eller med lange kredittider. Sydbank kan – i samarbejde med EKF - tilbyde finansieringer mellem 1 og 5 år, evt. længere. Også her afkøber vi din fordring på køberen uden eller med 10% regres mod dig, og du overlader risikoen for manglende betaling til Sydbank. Banken afsikres af EKF i form af en SMV-garanti eller Finansieringsgaranti, og kreditten dokumenteres typisk med veksler.

Valuta

Valuta

 • Valutakonti i de valutaer, du handler i, giver dig mulighed for bedre overblik over va-lutalikviditeten og mere effektiv håndtering af valutapositionerne og omkostningsbesparelser
 • Du kan selv håndtere din valutakonto i Online Banking, og du kan også få adgang til at handle valuta til og fra din valutakonto via Sydbanks valutahandelssystem
 • Få hjælp fra vores eksperter til at lægge en valutastrategi og benyt evt. vores valutarisikostyringsværktøj til at få sat tal på dine valutarisici
 • Tal med din seniorerhvervsrådgiver om, hvordan du ønsker at holde dig orienteret om den økonomiske udvikling bag de valutaer, der har relevans for dig

Når du har samhandel med udlandet i fremmed valuta, anbefaler vi, at du opretter konti i de respektive valutaer. Det giver fx besparelser i vekslinger, hvis du har både ind- og udbetalinger i samme valuta. Der kan knyttes kreditfaciliteter til kontiene på samme måde som til jeres driftskonto, men du kan ikke hæve kontanter på valutakonti.

Ønsker du en ekspertgennemgang af, hvordan du bedst håndterer valuta, kan vi tilbyde dig et valutaeftersyn hjemme i din virksomhed. Her vil du bl.a. få et overblik over virksomhedens valutarisiko, forslag til en valutastrategi og forslag til mulige afdækningsinstrumenter. Du kan også selv danne dig et overblik over virksomhedens kurs- og valutarisiko via vores valutarisikostyringsværktøjer. Og du kan vælge at få tilsendt valutaudsigten samt andre analyser fra Sydbanks valutaeksperter. På den måde bliver det nemt for dig at følge din valutastrategi.

Du har også mulighed for at anvende flere forskellige afdækningsinstrumenter til styring og afdækning af din valutarisiko. Fx kan valutaterminsforretninger forbedre virksomhedens likviditet og give en fleksibel valutakursafdækning. Og valutaoptioner kan anvendes som en slags forsikring mod en ugunstig valutakursudvikling. Hør mere om dine muligheder hos din seniorerhvervsrådgiver.

Remburs

Remburs

 • Remburs er det eneste betalingsprodukt i international samhandel, der giver sikkerhed til både køber og sælger
 • Med en remburs har du også afsikret en eventuel kredittid, og Sydbank vil gerne afkøbe din fordring. Dermed bliver dit kreditsalg til en kontanthandel
 • Med vores Trade Finance Online-system kan du selv behandle dine remburser elektronisk

Remburs er det perfekte instrument, hvis både køber og sælger ønsker sig at sikre, at der kun sker betaling, når der leveres varer eller hvis sælger og køber ikke kender hinanden. Remburs er en garanti betinget af levering af bl.a. afskibnings-dokumenter. Betaling bliver kun gennemført, når rembursens betingelser er opfyldt. Det er købers bank, der på købers vegne udsteder rembursen, og det er sælger, der skal opfylde betingelserne i den. Sikkerhed for kvalitet kan indbygges i rembursen ved hjælp af inspektion før afsendelse af leverancen.

Eksportremburs – for dig, der sælger dine varer til udlandet

Med en eksportremburs er du sikret betaling til tiden, hvis du opfylder rembursens betingelser, uanset din købers betalingsevne og -vilje. Og du har sikkerhed for at få varen afsat og betalt, selvom du endnu ikke har produceret varen, hvis rembursen udstedes på ordretidspunktet. Har du givet køber kredit, kan du sælge din rembursfordring til banken uden regres, når du indleverer korrekte dokumenter til banken og dermed opnår finansiering af kredittiden.

Læs mere om eksportremburs

Importremburs – for dig, der køber varer i udlandet

Med en importremburs fra Sydbank garanterer vi, at varen betales, hvis sælger indleverer rembursdokumenterne i tide. På den måde behøver du ikke at binde likviditet i forudbetaling af varerne, og du skal kun betale, hvis dokumentationen af varerne er i orden, og dine betingelser i rembursen er opfyldt.

Læs mere om importremburs

Garantier

Garantier

 • En garanti er en god måde at sikre dig på, når du har international samhandel
 • Der findes en række forskellige former for bankgarantier til forskellige formål
 • En garanti er et enkelt, praktisk og nyttigt redskab
 • Kontakt din erhvervsrådgiver for at få rådgivning om de mange forskellige typer garantier, når du forhandler dine internationale kontrakter

Ved både import og eksport arbejdes der ofte med garantier. Garantier kan have mange forskellige formål, herunder afsikring af forudbetaling, en garantiperiode eller som sikkerhed for selve betalingen. Se de forskellige garantityper her.

Forløber forretningen som forventet, bliver garantien aldrig anvendt. Så en garanti er ikke en betalingsmåde i sig selv, men skal kombineres med en betaling.

Formularer til garantier

Læs mere om garantier

Sydbank Tyskland

Sydbank Tyskland

 • En ideel løsning for dig, der har samhandel med Tyskland og/eller hele EU
 • Du vil møde rådgivere, der taler både dansk og tysk, og som har en forståelse for både det danske og det tyske banksystem
 • Du kan let administrere din tyske valutakonto via ICM-modulet i Online Banking
 • Kontakt din seniorerhvervsrådgiver for mere information

Har du kunder eller leverandører i Tyskland, kan det være en fordel for dig også at få en valutakonto i Sydbank Tyskland. På den måde får du en dansk bank, der er en del af det tyske banksystem, men hvor der findes rådgivere, der taler både dansk og tysk. Sydbank har filialer i Flensborg, Hamborg og Kiel.

Du kan flytte penge mellem dine danske og tyske konti indenfor samme dag, og du får fordelen af billige tyske EUR-betalinger til hele EU, både betalinger fra dine kunder og dine egne udbetalinger. Kontoen kan styres fra Online Banking, eller du kan abonnere på Sydbank Tysklands egne eBanking-systemer.