Generationsskifte

Generationsskifte

  • Sydbank tilbyder professionel rådgivning om generationsskifte – vurdering af din virksomheds værdi, optimal finansiering og kontakt til købere eller medinvestorer.
  • Ud fra et møde hos dig laver vi et oplæg til, hvordan du bedst gennemfører et vellykket generationsskifte.
  • Du kan koncentrere dig om driften af din virksomhed, indtil generationsskiftet er gennemført.

Står din virksomhed overfor et generationsskifte, kan Sydbank hjælpe med de mange vigtige beslutninger. Vi rådgiver bl.a. om salgsmodning og strukturering af salgsprocessen. Desuden kan vi hjælpe med at sammensætte den mest optimale finansiering.

 

Vurdering af din virksomhed

Ved salg af din virksomhed er det vigtigt at få foretaget en værdivurdering, så du får den rigtige pris.

 

Skræddersyet finansiering

Hos Sydbank rådgiver vi dig om de bedste låne- og finansieringsmuligheder, hvad enten du er sælger eller køber.

Virksomhedshandel

Virksomhedshandel

  • Sydbank yder professionel rådgivning om virksomhedshandel, uanset om du er køber eller sælger
  • Du får en værdiansættelse af hele eller dele af virksomheden
  • Hjælp til formidling af kontakt til såvel industrielle, finansielle som private investorer
  • Sparring fra professionelle rådgivere i købs-/salgsprocessen

Sydbanks Merchant Bank er specialister i at yde rådgivning i forbindelse med køb og salg af virksomheder, således at vi kan være med til at sikre en succesfuld gennemførelse af handlen for såvel køber som sælger.

Værdivurderingen

Værdivurderingen er et centralt element i forbindelse med en virksomhedshandel. I Merchant Bank har vi stor erfaring indenfor værdivurdering af virksomheder og kan derfor tilbyde at foretage en værdivurdering af hele eller dele af virksomheden.

Finansiering af virksomhedshandlen

Finansieringen af en virksomhedshandel sker som regel som en kombination af egen- og fremmedkapital. I Merchant Bank tilbyder vi at udarbejde forslag til finansieringsløsning/-model, som samtidig sikrer en hensigtsmæssig kapitalstruktur i virksomheden.

Kontakt til investorer

I kraft af Merchant Banks betydelige netværk indenfor den finansielle verden har vi løbende kontakt til såvel industrielle og finansielle  som private investorer. 

Kontakt din erhvervsrådgiver for at få rådgivning om køb og salg af virksomheder.

Virksomhedsanalyse

Virksomhedsanalyse

  • Du kan få lavet analyser af hele eller dele af din virksomhed
  • Kontakt din erhvervsrådgiver for at høre mere om mulighederne

Sydbanks Merchant Bank udarbejder analyser af brancher og har i den forbindelse talrige analysemodeller til rådighed. 

Vi tilbyder desuden ad hoc-analyser af virksomheder, herunder konsekvens- og
følsomhedsanalyser samt risikoanalyser med fokus på stærke og svage sider samt muligheder og trusler. Desuden udarbejder vi også regnskabsanalyser af bankens største erhvervskunder.