Cash Management

Cash Management

 • Få hjælp til styring af likviditeten
 • Rådgivning om udenlandske markeder
 • Bedre overblik over likviditeten på både danske og udenlandske konti

Tager styringen af likviditet og dagligt cashflow lidt for meget fokus fra vigtigere opgaver i virksomheden? Så bør I overveje at lade Sydbanks specialister i Cash Management hjælpe jer. På den måde går I ikke glip af kontante fordele, når det handler om optimal likviditetsstyring.

Bedre likviditet ved lavere omkostninger

Vores vigtigste opgave er at sikre jeres virksomhed en effektiv håndtering af jeres pengestrømme, så I fx undgår mangel på likviditet. Og så de valgte betalingsløsninger stemmer overens med jeres risikoprofil.

Vi starter med en grundig gennemgang af jeres pengestrømme. På den måde kan vi afdække, hvor og hvordan virksomhedens pengebindinger bedst muligt kan mindskes.

En anden fordel ved Cash Management er muligheden for at skære ned på jeres omkostninger. Eksempelvis kan automatisering af bogføringsprocesser øge sikkerheden og føre til betydelige besparelser i både tid og penge.

Bliv klædt på til udenlandske markeder

Går I med tanker om, eller har I allerede handel med udlandet? Så kan vi hjælpe jer og sikre de bedst mulige vilkår.

Har I fx kunder eller leverandører i Tyskland, kan det være en fordel med en Eurokonto i Sydbank Tyskland. På den måde får I glæde af en dansk bank, der er en del af det tyske banksystem. 

Har I behov for rådgivning udover det tyske marked, kan vi også hjælpe med det. Vores specialister i Cash Management har også stor international erfaring og ekspertise, når det gælder handel med resten af verden.

I kan fx få et værdifuldt indblik i betalingsvaner og produkter på et marked, før I vælger at bevæge jer ind på det. Vi kan også afklare det bedste lokale bankvalg, tilbyde hjælp til kontoåbninger og rådgive jer om, hvorvidt det er bedre at lade kunderne betale lokalt.

Vores digitale løsninger giver jer mulighed for effektivt at fjernstyre virksomhedens eller hele koncernens udenlandske konti fra Danmark. Samt overvåge og håndtere dem i samme system som de danske konti. Det sikrer ét samlet overblik over hele likviditeten, og det er en af de store fordele ved kun at arbejde i ét banksystem.

 

International Cash Management

International Cash Management

 • Du kan give dine kunder mulighed for at betale lokalt – og samtidig spare penge
 • Opnå effektiv styring af virksomhedens internationale betalingsstrømme
 • Du kan overvåge og håndtere udenlandske konti i samme system som dine danske konti.
 • Kontakt din erhvervsrådgiver for at komme i gang med International Cash Management

Eksport til store dele af verden er blevet hverdagskost for mange danske virksomheder, og det stiller krav til billig, sikker og effektiv håndtering af betalingsstrømmene.

International Cash Management (ICM) er effektiv håndtering af virksomhedens pengestrømme, og ICM giver mulighed for at ”fjernstyre” virksomhedens udenlandske konti fra Danmark.

Opsamlingskonti
Med oprettelsen af en konto i en udenlandsk bank kan du som eksportør give dine kunder lette, velkendte og billige muligheder for at indbetale penge til din virksomhed. Derved bliver handel med udlandet lettere til gavn for både sælger og køber.

Datterselskaber i udlandet
Via samarbejder med banker i hele verden kan vi tilbyde konto set-up til danske virksomheders datterselskaber i udlandet. Løsningerne skræddersyes og tilgodeser både datterselskabets lokale behov for daglige bankservices  og det danske moderselskabs behov for likviditetsoverblik og evt. styring af datterselskabets konto.

Indenlandske indbetalinger

Indenlandske indbetalinger

Styring af virksomhedens pengestrømme - Cash Management - er en stadig vigtigere del af virksomhedens daglige drift. Selv en kortvarig mangel på likviditet kan for mange virksomheder have store følger. Derfor er det af stor betydning at have fokus på virksomhedens pengestrømme for dels at sikre tilstrækkelig likviditet, dels for at mindske virksomhedens pengebindinger.

I Sydbank arbejder vi på at kunne tilbyde vores kunder de bedste værktøjer og produkter, der kan sikre optimering af virksomhedens indbetalinger. Når virksomhedens indbetalinger hurtigt og sikkert kommer ind over din erhvervskonto i Sydbank, opnår du et godt overblik over din likviditet og tjener valør- og rentedage.

Indenlandske udbetalinger

Indenlandske udbetalinger

Når styring af virksomhedens likviditet er en væsentlig faktor, er virksomhedens valg af udbetalingsværkstøjer ligeledes vigtig. Betaling i rette tid og på rette sted sikrer det bedste forhold til dine leverandører og øvrige kreditorer, og giver dig dermed også mulighed for at opnå de bedste samhandelsbetingelser i øvrigt.

Med en erhvervskonto i Sydbank er vi altid klar til at tilbyde dig en bred vifte af udbetalingsværktøjer, der er med til at sikre dig dette.

Udenlandske indbetalinger

Udenlandske indbetalinger

Eksport af varer er lig med import af penge. Handlen er ikke gennemført, før du har fået dine penge, og køber har fået sine varer. Men hvordan sikrer man sig, at indbetalingerne fra udlandet kommer som forventet? Hvilken betalingsmåde du skal vælge, afhænger bl.a. af, hvor godt du kender din udenlandske handelspartner.

Vælger du overførsler (de såkaldte rene betalinger eller clean payments), er det sikkert ensbetydende med, at du og din kunde kender - og har tillid til - hinanden. For enten må du sende varen, før du har fået pengene - eller også må køber betale, før han har set varen.

Kender I ikke hinanden ret godt - eller I ikke har fuld tillid til hinanden - kan en ellers god forretning blive en risikabel affære. Medmindre I sikrer jer på anden måde. Ved dokumentbaserede betalinger, dvs. inkasso, remburs eller garanti, kan sælger og køber sikre hver sine interesser. Betalingen bliver nemlig kun gennemført, når der samtidig opfyldes visse betingelser, f.eks. levering af dokumenter.

Betalingsmåderne kan listes op i denne rækkefølge, hvor den første giver dig størst sikkerhed som eksportør, den sidste ingen sikkerhed:

 • Forudbetaling (clean payments)
 • Anfordringsgaranti
 • Bekræftet remburs
 • Ubekræftet remburs
 • Betinget garanti
 • Bankinkasso (m/konnossement eller garanti for veksel)
 • Bankinkasso (u/ konnossement eller garanti for veksel)
 • Åben regning (clean payments)

Kontakt din rådgiver for valutavejledning.

Udenlandske udbetalinger

Udenlandske udbetalinger

Import af varer er lig med eksport af penge. Og omvendt. Handlen er ikke gennemført, før du har fået dine varer, og sælger har fået sine penge. Men hvordan sikrer man sig, at betalinger til udlandet kommer hurtigt og sikkert frem til de udenlandske leverandører? Hvilken betalingsmåde du skal vælge, afhænger bl.a. af, hvor godt du kender din udenlandske handelspartner.

Vælger du overførsler eller checks (de såkaldte rene betalinger eller clean payments), er det sikkert ensbetydende med, at du og din leverandør kender - og har tillid til - hinanden. For enten må du betale, før du har set varen - eller også må leverandøren sende varen, før han har fået pengene.

Kender I ikke hinanden ret godt - eller I ikke har fuld tillid til hinanden - kan en ellers god forretning blive en risikabel affære. Medmindre I sikrer jer på anden måde. Ved dokumentbaserede betalinger, dvs. inkasso, remburs eller garanti, kan køber og sælger sikre hver sine interesser. Betalingen bliver nemlig kun gennemført, når der samtidig opfyldes visse betingelser, f.eks. levering af dokumenter.

Betalingsmåderne kan listes op i denne rækkefølge, hvor den første giver dig størst sikkerhed som importør, den sidste ingen sikkerhed:

 • Åben regning (clean payments)
 • Bankinkasso (u/ konnossement eller garanti for veksel)
 • Bankinkasso (m/konnossement eller garanti for veksel)
 • Betinget garanti
 • Ubekræftet remburs
 • Bekræftet remburs
 • Anfordringsgaranti
 • Forudbetaling (clean payments)

Kontakt din rådgiver for valutavejledning.

SEPA

SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) er et politisk initiativ, der har til formål integrere en europæisk betalingsinfrastruktur, hvor der gælder et fælles sæt af standarder, regler og betingelser for betalinger mellem EU-lande. Eurobetalinger skal kunne foretages lige så ubesværet, hurtigt, sikkert og effektivt som på de nationale markeder i dag, så virksomheder og forbrugere kan høste fordelene ved den fælles valuta og det fælles marked inden for den Europæiske Unions grænser.

Tre betalingstyper

SEPA omfatter 3 forskellige betalingstyper:

 • SEPA Credit Transfers (SCT) - eller SEPA-betaling - hvor der overføres et beløb til eller fra en konto
 • SEPA Direct Debit (SDD), hvor der trækkes et beløb fra en konto
 • korttransaktioner.

Fordele ved en SEPA-betaling bestilt via Online Banking:

 • Der er ingen beløbsgrænse for en SEPA-betaling.
 • En SEPA-betaling kan bestilles frem til kl. 15.
 • Ved omveksling afregnes der til Sydbanks strakskurs.
 • Gebyrer opsamles og opkræves en gang i kvartalet.

Ved en betaling fra udlandet modtaget som en SEPA-betaling opnår du de samme fordele som nævnt ovenfor. Gebyret bliver opkrævet dagligt, men du har mulighed for at vælge kvartårlig gebyropkrævning.

Overførselsmønten skal være EUR, og afsender og modtager betaler hver sine omkostninger. Derudover skal både BIC (modtagerens SWIFT-adresse) og IBAN (modtagerens internationale kontonummer) være oplyst, og modtagerbanken skal være et pengeinstitut i et EU/EØS-land samt Schweiz samt være SEPA compliant.

SEPA Direct Debit

Med SDD kan en betalingsmodtager i et EU-land selv trække beløb på en betalingsafsenders konto i et andet EU-land.

SEPA Direct Debit

Hvad betyder SEPA for din virksomhed?

SEPA har en række fordele for de fleste virksomheder, der har samhandel med udlandet. For eksempel vil mange virksomheder helt kunne undvære opsamlingskonti i forskellige EU-lande.

Desuden er det muligt at sende flere strukturerede data med betalingen. Det betyder at betalingen bedre kan identificeres, og det kan integreres med virksomhedens økonomisystem.

Hvad gør Sydbank?

Sydbank kan både modtage og sende SEPA-betalinger til samtlige europæiske pengeinstitutter, der kan håndtere SEPA. Sydbanks Online Banking kunder kan bestille en SEPA-betaling elektronisk. Disse betalinger bliver afviklet uden unødvendig involvering af et eller flere andre pengeinstitutter til fordelagtige betingelser. Vi kan desuden tilbyde SEPA Direct Debit til både kreditorer og debitorer.

 

Betalingsløsning

Betalingsløsning

 • Betalingsterminaler, der kan håndtere alle typer kort og MobilePay
 • Konkurrencedygtige priser ved transaktioner
 • Du får udbetalt dine penge indenfor 2 bankdage
 • En høj grad af gennemsigtighed, med fuldt overblik, indsigt og rapportering for dine transaktioner

Som forretningsdrivende kan du vælge mellem en række forskellige udbydere af betalingsløsninger, fx Nets, Teller, Clearhouse og Worldline. Du vælger selvfølgelig selv, hvilken løsning der passer bedst til din virksomhed, og vi rådgiver dig naturligvis gerne om valg af betalingsløsning. 

Sydbank samarbejder med Worldline

I Sydbank har vi valgt at samarbejde med Worldline om betalingsløsninger, fordi de kan tilbyde en samlet, sikker betalingsløsning til en meget konkurrencedygtig pris.

Merchant Bank

Sydbanks Merchant Bank rådgiver om køb og salg af virksomheder, herunder salgsprocessen og værdivurderingen.

Læs mere om Merchant Bank

Find den rette betalingsløsning til din virksomhed

Som erhvervskunde kan du få en samlet, sikker betalingsløsning til en meget konkurrencedygtig pris

Læs mere