Risk Management

Risk Management

  • Få optimeret plejen af virksomhedens gæld
  • Bliv klædt på, inden I investerer
  • Fleksible løsninger, der tilpasser sig virksomheden

Fylder arbejdet med at synliggøre, styre og nedbringe finansieringsrisici for meget på jeres to do-liste? Så kan vores Risk Management-specialister hjælpe jer. På den måde går I ikke glip af attraktive muligheder eller foretager uheldige valg, der kan komme til at koste penge.

Få styr på gæld og lån

Vores holdning er, at gældspleje er lige så vigtig for driften af en virksomhed, som pleje af aktiverne er. Derfor udfordrer vi jeres strategi for på den måde at styrke den bedst muligt.

Har jeres virksomhed det optimale overblik? Har I valgt de rigtige lån? Passer lånene til virksomhedens strategi? Kan det betale sig at skifte lånene? Og hvis ja, hvornår er det så bedst?

Bliv klogere, inden I investerer

Overvejer I at foretage investeringer? Så kan vi blandt andet lave en fremtidssimulering på finansieringen, der tager udgangspunkt i jeres tanker og overordnede strategi. På den måde får I et klart overblik over konsekvenserne, mulighederne og eventuelle risici. Og I er bedst muligt klædt på, inden I investerer.

Men det slutter ikke her. Vores Risk Managementspecialister har en dynamisk tilgang til opgaverne og tilbyder derfor løbende eftersyn af løsningerne. Det sikrer ikke kun den optimale planlægning og opfølgning på løsningerne, men giver også fleksibilitet, hvis nu jeres virksomhed vælger at ændre planer og strategi.

Valuta

Valuta

  • Du kan få en flowrapport, der giver overblik over din virksomheds valutaeksponering og hjælper med at identificere valutarisici
  • Du får sparring og rådgivning om afdækning af din virksomheds valutarisiko og de produkter, der benyttes til dette
  • Du får et tæt samarbejde mellem virksomhed, erhvervsrådgiver og valutarådgiver om de optimale løsninger for præcis din virksomhed
  • Kontakt din erhvervsrådgiver for at høre mere om mulighederne for din virksomhed

Sydbank tilbyder rådgivning om din virksomheds valutaeksponering og de risici, det medfører for driften. Vi giver dig et overblik over din kursrisiko pr. valuta og bistår gerne ved udarbejdelse af en valutapolitik, der definerer rammerne for din virksomheds ageren på valutamarkedet.

En god og aktiv styring af valutarisici kan være med til at sikre din virksomheds lønsomhed, konkurrenceevne og likviditetssituation. Der skabes budgetsikkerhed, og driften af virksomheden sikres mod uønskede forstyrrelser fra svingende valutakurser. Sydbank tilbyder at være en aktiv partner i dette arbejde.

Obligationsportefølje

Obligationsportefølje

  • Du kan få et overblik over dine obligationsaktiver
  • Du kan med en obligationsanalyse få et bedre beslutningsgrundlag for at sammensætte din portefølje
  • Kontakt din erhvervsrådgiver for at høre mere om mulighederne for din virksomhed

Sydbank tilbyder dig et tættere kig på din portefølje af obligationer.
En obligationsanalyse i Sydbank giver dig overblik over dine obligationer. 

Det betyder, at du kender det fremtidige afkast af din obligationsportefølje – også ved renteændringer. Derudover kan du vælge de obligationer, der passer til dig og dine forventninger til renteudviklingen.

Får din virksomhed nok ud af de lave renter?

Det lave renteniveau er en mulighed for virksomheder, der ønsker at sikre sig kendte, lave finansieringsomkostninger og derved optimere deres finansiering.

Læs mere her

International Cash Management (ICM)

ICM er effektiv håndtering af virksomhedens pengestrømme - med mulighed for at "fjernstyre" virksomhedens udenlandske konti fra Danmark.

Læs mere om ICM