Merchant Bank

Merchant Bank

 • Rådgivning om generationsskifte
 • Rådgivning om køb/salg af virksomhed
 • Kontakt Merchant Bank for at få foretaget en værdiansættelse af din virksomhed

Merchant Bank i Sydbank er en specialistfunktion, der giver dig rådgivning om generationsskifte, køb og salg af virksomheder, værdiansættelser af virksomheder, formidling af ansvarlige lån fra Sydbank – SydMezzanin, formidling af unoteret kapital, virksomhedsanalyser, børsintroduktioner og aktieemissioner.

 

Sparring om skat

Sparring om skat

 • Sydbank kan hjælpe med køb og salg af virksomhed, herunder generationsskifte
 • Sydbanks eksperter giver professionel sparring om skat i din virksomhedshandel
 • Kontakt din erhvervsrådgiver, hvis du vil sælge din virksomhed til børn eller andre

Vil du sælge din virksomhed, bør du i god tid overveje, hvem der er den ideelle køber, og om virksomheden er gjort klar til salg. Vi rådgiver dig gerne om de forskellige løsninger, den rette timing og om mulighederne for at opnå den optimale pris.

Du kan også få sparring om skatteforhold i relation til formueplacering før, under og efter en virksomhedshandel. I samarbejde med dine øvrige rådgivere arbejder vi for, at der bliver størst mulig nettoformue til dig og din familie.
Kontakt din erhvervsrådgiver for at få hjælp til at gennemføre en vellykket virksomhedshandel.

Ratepension §15A-ordning

Ratepension §15A-ordning

 • Mulighed for at udskyde beskatningen af op til 2.625.800 kr. (2016) af avancen ved salg af din virksomhed
 • Fradrag for hele pensionsindskuddet i det år, du sælger din virksomhed
 • Kontakt din kunderådgiver - Lokal Erhverv for at høre mere om §15A-ordningen

§ 15A-ordningen er en særlig form for ratepension, der kan oprettes af personer, som sælger deres virksomhed. Ordningen giver selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionærer mulighed for at indskyde et beløb svarende til den skattepligtige fortjeneste ved salg af virksomheden (dog maks. 2.625.800 kr. i 2016) på en ratepension. 

Beløbet fratrækkes i indbetalingsåret. Beløbet reguleres årligt.
 

Selvstændige erhvervsdrivende

Selvstændige erhvervsdrivende

 • Du kan få fradrag for op til 30 % af dit overskud ved indbetaling på livsvarig livrente
 • Afkastet af pensionsopsparing beskattes lempeligere end overskuddet af din virksomhed
 • Kontakt din kunderådgiver - Lokal Erhverv for at høre mere

Et godt råd er at sprede opsparingen på mere end én type opsparingsordning, dvs. vælge at spare op både i virksomheden og på pension. Med andre ord kan en økonomisk sikring af den 3. alder kombineres med en skattefordel i opsparingsperioden.

Hvis en del af opsparingen sker på pension, vil du ved et senere salg/generationsskifte ikke have behov for at stille så høje krav til salgssummens størrelse. Det bliver derved nemmere at afhænde virksomheden.
Du kan indbetale op til 30 % af virksomhedens overskud før renter på livsvarig livrente og få fuldt fradrag for hele indbetalingen. Indbetalingen skal altid foretages i regnskabsåret.