Velkommen

Velkommen

 • 33 filialer bemandet med særligt uddannede erhvervsrådgivere til at servicere mellemstore erhvervskunder
 • Kompetent finansielt samarbejde, bl.a. via adgang til en bred vifte af specialister
 • Individuelt tilpassede løsninger og hurtige svar

Sydbank har særligt uddannede erhvervsrådgivere, der er specialiseret i at håndtere din virksomheds behov samt ønsker. Det betyder, at vi kan yde en målrettet rådgivning med udgangspunkt i din virksomheds situation og give hurtige svar.

På de følgende menupunkter kan du læse mere om, hvad Sydbank kan gøre for dig og din virksomhed.

Finansiering

Finansiering

 • Driftskredit, realkreditlån og anlægslån
 • Garantier
 • Støttemuligheder
 • Leasing

Sydbank tilbyder en række forskellige finansieringsformer, der skræddersyes til virksomhedens behov og ønsker. Eksempelvis en driftskredit til at finansiere dine daglige varekøb eller et anlægslån til køb af maskiner.

Et alternativ kan være at lease frem for at købe, så belaster du ikke virksomhedens driftskredit. På baggrund af din virksomheds behov, kan Sydbank rådgive om de mest optimale løsninger.

Cash Management

Cash Management

Styring af virksomhedens pengestrømme - Cash Management - er en stadig vigtigere del af virksomhedens daglige drift. Selv en kortvarig mangel på likviditet kan for mange virksomheder have store følger. 

Derfor er det af stor betydning at have fokus på virksomhedens pengestrømme for dels at sikre tilstrækkelig likviditet, dels for at mindske virksomhedens pengebindinger. I Sydbank kan vi tilbyde dig værktøjer og produkter, der kan sikre optimering af din virksomheds pengestrømme.

MasterCard

MasterCard

 • MasterCard
 • MasterCard Debit

Med et Sydbank MasterCard Business kan din virksomheds medarbejdere hæve og betale verden over og klare små og store indkøb på nettet, og din virksomhed sparer tid på administrative ressourcer.

Handel med udlandet

Handel med udlandet

 • International Cash Management
 • Eksportfinansiering
 • Valuta
 • Remburs og udenlandske garantier

Hvis du handler med udlandet, kan du få specialistrådgivning og kompetent sparring i Sydbank. Vi har specialister ansat, der har særlig kompetence indenfor International Cash Management, rådgivning og afvikling i forbindelse med remburs-, inkasso- og garantiforretninger samt eksportfinansiering.

Afdækning af risici

Afdækning af risici

 • Gældspleje
 • Valuta
 • Obligationsportefølje
 • Forsikring

I Sydbank kan vi hjælpe dig med at afdække din virksomheds risici. Vi tilbyder bl.a. rentesikring, valutarisikostyring og finansieringsanalyser. Desuden kan vi rådgive om forskellige typer af forsikringer, der kan være med til at minimere din virksomheds risici.

Generationsskifte/salg

Generationsskifte/salg

 • Merchant Bank
 • Vejledning om skatteforhold

Overvejer du at købe en virksomhed? Eller står din virksomhed overfor et generationsskifte eller salg? Så kan Sydbank hjælpe med de mange vigtige beslutninger. Vi vejleder bl.a. om jura, skatteforhold og om, hvordan du sammensætter den optimale finansiering.

Investering

Investering

 • Investeringsrådgivning
 • Kapitalforvaltningsydelser
 • Porteføljemanagement

Har din virksomhed et investeringsbehov tilbydes direkte tilknytning til en kompetent rådgiver, der har ekspertise indenfor investeringsrådgivning og kapitalforvaltningsydelser.

Vores investeringsrådgivning tager udgangspunkt i din virksomheds investeringsprofil, som fastlægges via dialog. Forvaltning af virksomhedens investeringer sker ud fra individuelt fastlagte investeringsrammer.