Privat & Erhverv

Privat & Erhverv

 • Personlig rådgivning om både privat- og virksomhedsøkonomien
 • Din lokale sparringspartner – med adgang til 16 stærke erhvervscentre i banken
 • Husk, at udviklingen i virksomheden kan have indflydelse på dig og din familie privat
 • Vi kender lokalområdet

Når du starter eller driver virksomhed, er din virksomheds økonomi ofte tæt forbundet med din privatøkonomi. Det er derfor vigtigt at have et godt overblik over både økonomien privat og i samspil med virksomheden.

Både når man er nystartet, hvor økonomien ofte er mere sårbar, og senere, når virksomheden er godt i gang, har man brug for en dygtig personlig rådgiver, som forstår at se både de risici og de muligheder, der er. Din rådgiver fungerer som din og virksomhedens sparringspartner, og du er sikret rådgivning om både begrænsninger og muligheder.

Spar op til pensionen i din virksomhed

Spar op til pensionen i din virksomhed

 • Du undgår at ophobe din virksomheds opsparede overskud, der ellers senere kunne udløse en høj skattebetaling
 • Du får kreditorbeskyttelse af din opsparing
 • Du optimerer dine skatteforhold, så du fx kan reducere eller helt undgå at betale topskat

Når du er selvstændig erhvervsdrivende, er det vigtigt, at du kommer godt i gang med at planlægge din pensionsopsparing. Det gælder om at finde en balance, der både tilgodeser din virksomheds udvikling og din og din families tryghed.

I Sydbank kan du få rådgivning og sparring, så du kan finde den løsning, der bedst kan svare sig for dig og din virksomhed. Både ud fra økonomiske og skattemæssige aspekter og ud fra dine værdier, prioriteter og ønsker til fremtiden.

Spred din opsparing

Hvis du fordeler opsparingen mellem virksomhed og pension, spreder du din formue. Hermed bliver du mindre sårbar overfor markedsmekanismerne, fx i forhold til værdien af din virksomhed. Samtidig kan du undgå, at din virksomheds opsparede overskud udløser en høj skattebetaling.

Tryghed med risikoforsikringer

Vi anbefaler altid, at du tegner risikoforsikringer i tilknytning til din pensionsordning. Så er du og din familie sikret ved nedsat erhvervsevne, kritisk sygdom eller dødsfald.

Skattemæssige fordele med 30 %’s ordningen

Som selvstændig erhvervsdrivende har du mulighed for at indskyde op til 30 % af virksomhedens overskud (før renter) på en pensionsopsparing – som en livsvarig livrente. På den måde opnår du fuldt skattefradrag for hele beløbet, og du kan undgå eller begrænse betaling af topskat.

Samtidig skal du ikke forpligte dig til en fast, årlig indbetaling – du kan spare mere op i de år, hvor virksomhedens overskud er stort, og sætte et mindre beløb af, i de år hvor virksomhedens overskud er lavere. Og med en livsvarig livrente sikrer du dig en pensionsudbetaling i hele din levetid. Og din ægtefælle eller partner har mulighed for at få udbetalt din livsvarige livrente ved død.

Investering af din pensionsopsparing

Pensionsordningen kan investeres ved hjælp af bankens pasningsordninger. Du kan vælge mellem forskellige ordninger, der både tager højde for, hvornår du planlægger at gå på pension, og din holdning til afkast og risiko. Du kan derfor trygt overlade pensionsopsparingen til banken, mens du bruger din tid på din virksomhed.

Din pensionsopsparing er kreditorbeskyttet, til gavn for dig og din familie.

Kontakt din rådgiver for at høre mere om dine investeringsmuligheder.

Ophørspension for selvstændige

Ophørspension for selvstændige

 • Mulighed for at udskyde beskatningen af op til 2.966.900 i 2022 af avancen ved salg af din virksomhed
 • Fradrag for hele pensionsindskuddet i det år, du sælger din virksomhed
 • Kontakt din kunderådgiver - Lokal Erhverv for at høre mere om §15A-ordningen

§ 15A-ordningen er en særlig form for ratepension, der kan oprettes af personer, som sælger deres virksomhed. Ordningen giver selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionærer mulighed for at indskyde et beløb svarende til den skattepligtige fortjeneste ved salg af virksomheden (dog maks 2.966.900 i 2022) på en ratepension. 

Beløbet fratrækkes i indbetalingsåret. Beløbet reguleres årligt.

Forsikring

Forsikring

 • En forsikring kan være et godt redskab til at minimere din virksomheds risici
 • Med en Debitorforsikring behøver du ikke at frygte for en debitors manglende betalingsevne
 • Kontakt din kunderådgiver - Lokal Erhverv og få vejledning om tegning af forsikringer

Debitorforsikring

En Debitorforsikring beskytter din virksomhed, hvis en kunde ikke kan betale dit tilgodehavende. Det betyder for dig, at du ikke behøver at frygte for en debitors manglende betalingsevne - den dækkes af forsikringen. Sydbank formidler forsikring af debitorer for bankens kunder.

Indbrud, tyveri, underslæb eller bedrageri

Kan blive et dyrt bekendtskab for virksomheden, hvis man ikke har sikret sig mod økonomisk kriminalitet. Vi anbefaler at kontakte virksomhedens forsikringsselskab eller revisor for at høre nærmere om mulighederne.

Misbrug af konti i Online Banking/NetBanken

Har Online Banking eller din NetBank været udsat for indbrud af IT-kriminelle, gælder der forskellige regler for hvem, der hæfter for eventuelt tab. Det afhænger af kontotypen (privat-konto eller erhvervskonto). Hvis en konto bruges til private formål, så betragtes den som en privatkonto. Bruges kontoen til erhvervsformål, så betragtes den som en erhvervskonto.

Private konti

Er der sket misbrug af private konti, og brugeren har udvist normal adfærd, er det som udgangspunkt banken, der dækker eventuelt tab. Private konti, der bruges til erhvervsbetalinger betragtes som erhvervskonti.

Erhvervskonti

For erhvervskonti er der ikke samme dækning som for private konti. Dette betyder, at det er virksomheden selv der skal dække et tab ved indbrud på erhvervskonti. Vi anbefaler, at I kon-takter virksomhedens forsikringsselskab eller revisor for at høre mere om mulighederne.

Investeringsrådgivning

Investeringsrådgivning

 • Du kan få rådgivning om bankens pasningsprodukter til investering ved din kunderådgiver – lokal erhverv
 • Er du Favoritkunde kan du vælge investeringsrådgivning fra Sydbank Direkte Investering, og få adgang til særlige investeringsfordele, som nyhedstjenester og webinarer om aktuelle investeringsemner
 • Følg dine investeringer på i Netbank, MobilBank og på Online Banking – så er du hele tiden opdateret

Som Lokal Erhvervskunde med behov for investeringsrådgivning har du to muligheder. Din rådgiver kender alt til bankens pasningsløsninger, og kan hjælpe dig med at få lavet den helt rigtige investeringsprofil – både for investering af pensionsopsparingen, private og virksomhedens midler.

Er du privat Favorit kunde kan du også vælge fordelen med en investeringsrådgiver i Sydbank Direkte Investering. Din investeringsrådgiver følger markederne tæt og kan derfor også lave mere individuelle investeringsforslag, hvis du har tid og lyst til f. eks. investeringer i enkelt aktier og obligationer.