eBanking

Online Banking

Online Banking Basis i Sydbank giver dig

 • online-adgang til banken fra din pc
 • et effektivt system til håndtering af betalinger
 • mulighed for selv at gennemføre betalinger - både indenlandske og udenlandske
 • mulighed for at overføre ind- og udbetalinger til og fra dit økonomisystem
 • et banksystem, som løbende kan tilpasses dit behov

Det betyder for dig, at du

 • kan gå i banken, når det passer dig
 • får godt overblik over betalinger og indestående på konti i ind- og udland
 • sparer tid og ressourcer
 • får billigere betalinger

Fakta om Online Banking

Online Banking er Sydbanks officebanking-system og findes i tre versioner:

 • Online Banking Basis
 • Online Banking Light
 • Online Banking Lokal Erhverv

Vi anbefaler Online Banking Lokal Erhverv til nystartede og/eller mindre virksomheder, der primært har brug for et system, der kan håndtere virksomhedens almindelige bankforretninger.

Light systemet er til mindre og/eller mellemstore virksomheder, der har brug for lidt flere muligheder og løsninger. Basis-systemet anbefaler vi som regel til virksomheder med lidt mere komplekse betalingsrutiner, eller som foretager mange betalinger evt. via integration med økonomisystemet.

Generelt for systemerne

Du kan bruge Online Banking til bl.a. at

- lave kontooverførsler
- betale indbetalingskort
- betale med checks
- lave udenlandske overførsler*
- lave SEPA-betalinger/EU-betalinger
- handle værdipapirer alene
- lave lønoverførsler
- se rammeudnyttelse**
- se depotoplysninger
- se valutapositioner
- se valuta- og fondskurser
- se valuta- og fondsinformationer
- se afregninger fra udlandet*
- se elektronisk post fra Sydbank i NetBoks
- se afregninger til udlandet*
- se posteringer og lave overførsler fra egne konti i Sydbank Tyskland.

* Begrænset i Online Banking Lokal Erhverv
** Ikke muligt i Online Banking Lokal Erhverv

Særligt for Online Banking Basis

Foruden de almindelige bankforretninger kan du bruge Online Banking Basis til at

- overføre filer til og fra dit økonomisystem
- godkende betalinger, som en anden bruger har oprettet
- lave informationsoverførsler.

Ekstra moduler til Online Banking Basis

Efter behov kan du ydermere få adgang til følgende moduler:

EDI-modul

Med EDI kommunikerer dit edb-system direkte med bankens centrale systemer, så du opnår den mest direkte udveksling af kreditorbetalinger, indbetalingsoplysninger fra debitorer og elektroniske kontoudskrifter. Vores EDI-modul kan blandt andet håndtere følgende formater: EDIFACT, PBS og bankens egne formater.

ICM-modul

Med ICM opnår du adgang til dine konti i udlandet og kan afstemme, tømme og foretage betalinger.

Sikkerheden i Online Banking er høj

Når der udveksles data mellem dig og Sydbank, sker det med høj sikkerhed. Systemet gør dels brug af en elektronisk underskrift, som sendes sammen med filerne, dels af kryptering af filernes indhold.

Det betyder, at

- data er ulæselige for andre end dig og os
- vi opdager, hvis der skulle ske ændringer i dataene under transmissionen
- du har en høj sikkerhed for, at du sender dataene til os, ligesom vi har -  en høj sikkerhed for, at dataene kommer fra dig.

Vejledninger

Online Banking Selvbetjening

Kvik-guide til Trade Finance Online

Dette er en kort vejledning i brugen af Trade Finance Online

Kvik-guide til Online Banking ICM modul

Kvik-guide Online Banking ICM modul (English)

Dette er en kort vejledning i brugen af Online Banking ICM

Recordbeskrivelse til Online Banking

Her er en beskrivelse af Sydbanks recordformater, som skal bruges hvis du ønsker integration med dit økonomisystem.
Online Banking Record description

Gode råd om sikker brug af internettet

Denne guide giver vejledning om sikker brug af internettet.

Tips on using the internet securely

Beskrivelse af Beløbsmodtagere

Vejledning til gruppering af konti

Opsætning af fast udtræk til Bank Connect

Vejledning til opsætning af et fast posteringsudtræk der leveres via Bank Connect til virksomhedens økonomisystem.
Det kan være følgende programmer som benytter Bank Connect, AX, C5, BankIntegration, Billy, Microsoft Dynamics NAV, e-conomic, e-Regnskab, OpusCapita Cash Management Solution, Procountor, DLBR Summax, Xena.

Hotline

Har du spørgsmål eller problemer vedrørende Sydbanks online erhvervssystemer, er du velkommen til at kontakte Hotline.

Sydbanks Hotline har åbent:

Alle dage fra kl. 8 til kl. 20
Hotline holder dog lukket på helligdage, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

Chat med os

Du kan chatte med Hotline hverdage kl. 8.30-16. 

Læs mere her og start chatten

Telefonnumre til Hotline:

 • Online Banking, Trade Finance Online og Sydbankfx.com: 74 37 25 10
 • Multicash: 74 37 25 99
 • Dataløn: ring til Bluegardens Servicetelefon på: 72 27 90 90

Du kan også kontakte Sydbanks Hotline på hotline@sydbank.dk 

Brug for bil eller maskiner?

Du kan lease biler, udstyr, maskiner og meget mere hos Sydbank Leasing

Se mulighederne

Nu får du det bedste MobilePay

Sydbank er del af MobilePay-samarbejdet. Alle erhvervskunder får tilbudt at skifte til MobilePay.

Læs mere om partnerskabet