Integration af Online Banking til virksomhedens økonomisystem

Med Sydbanks Online Banking Basis får du mulighed for at udveksle informationer mellem banken og virksomhedens økonomisystem ved brug af filer i fast eller kommasepareret format.

Betalinger kan indlæses i følgende formater:

ASCII Sydbank Beskrivelse af Sydbank format (Bankdata)
Description of Sydbank format (Bankdata)
PTG Postens Total Giro  
PBS Pengeinstituternes BetalingsSystemer (løn og informationsmeddelelser). Løn
Informationsmeddelelser
EDIFACT PAYMUL
EDIFACT-formaterne er angivet i "Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Transaktioner i EDIFACT".
Vejledning kan findes på Finansrådets hjemmeside
XML ISO20022 pain.001.001.03 (dansk fortolkning) Beskrivelse af XML format (Bankconnect)

Eksempel ASCII - betalinger

Hjælp til ASCII – typiske problemstillinger

Eksempel EDIFACT – forskellige betalingstyper

Hjælp til EDIFACT – typiske problemstillinger

Eksempel XML forskellige betalingstyper

Posteringer kan udlæses i følgende formater:

ASCII Sydbank – fast format
Beskrivelse af Sydbank format (Bankdata)
CSV Sydbank – kommasepareret fil Beskrivelse af Sydbank format (Bankdata)
EDIFACT FINSTA, CREMUL, DEBMUL Vejledning kan findes på Finansrådets hjemmeside
XML ISO20022 CAMT.052 – Løbende posteringer - uden start- eller slutsaldo
ISO20022 CAMT.053 – Periodens posteringer – ved periodens afslutning
ISO20022 CAMT.054 – Dagens løbende adviseringer fx ind/udbetalinger
CAMT.054 findes i 4 udgaver: 
• FI-adviseringer
• alle bevægelser 
• kun debiteringer 
• kun krediteringer
Beskrivelse af XML format (Bankconnect)

Eksempel ASCII – posteringer – ED010103000008
Eksempel CSV – posteringer – ED010103000010

Adviseringer af indbetalingskort kan udlæses i følgende formater:

ASCII Sydbank
Beskrivelse af Sydbank format (Bankdata)
PTG Postens Total Giro  
PBS Pengeinstitutternes BetalingsSystemer Beskrivelse af PBS
EDIFACT CREMUL Vejledning kan findes på Finansrådets hjemmeside
XML SO20022 camt 54ff (dansk fortolkning) Beskrivelse af XML format (Bankconnect)

Eksempel ASCII – FI-adviseringer – ED010106000001

Fonds kan udlæses i følgende formater:

  Sydbank Beskrivelse af Sydbank format (Bankdata)

Mastercard kan udlæses i følgende formater:

CSV Sydbank Beskrivelse af Sydbank format (Bankdata)
Kontakt Hotline
CSV Sydbank Description of SB-001

Kontakt Hotline

Bank Connect

Kontakt Hotline
Se yderligere information om Bank Connect her.

Er du i tvivl, om virksomhedens økonomisystem danner en gyldig filudgave af betalingerne, kan du kontakte Sydbanks Hotline på 74 37 25 10.

Understøttede udgaver i Online Banking Basis:

Indenlandsk overførsel/chech

IB030202000006
IB030202000005
IB030202000004
IB030202000003

Udenlandsk overførsel

IB030204000003
IB030204000002
IB030204000001

Overførsel fra konto i udlandet

IB030204000004
IB030204000003

Lønoverførsel

IB030205000004
IB030205000001
IB030205000000

Indbetalingskort

IB030207000002
IB030207000001
IB030207000000