I Sydbank gør vi, hvad vi kan for at hjælpe vores kunder igennem en svær tid. Her kan du se nogle eksempler på, hvad vi lægger til grund for, om vi siger ja til at give en ekstra økonomisk håndsrækning.

Mindre produktionsvirksomhed mangler likviditet

Selvstændig frisør har mistet sit indtægtsgrundlag

Lille restaurant beder om bevilliget overtræk

Spisested efterspørger kredit

Mindre produktionsvirksomhed mangler likviditet

Situation

Kunderne har for nylig sammen startet produktionsvirksomhed, hvor den ene er fuldtidsbeskæftiget med en beskeden løn.

Ønske

Virksomheden har bedt om kredit på 50.000 kr. så de undgår overtræk, hvis deres kunder svigter betalingerne på grund af coronakrisen.

 

 

 

 

Vurdering og begrundelse

 • Godt samarbejde mellem bank og kunde.
 • Tillid til en fremtid for virksomheden efter coronakrisen.
 • De faglige kompetencer er i orden. Det skal drive virksomheden efterfølgende.
 • Det er ikke bare virksomheden, vi hjælper her. Det er foreløbigt også levebrødet for den ene af ejerne.
 • Virksomhedens ønske er beskedent, i god tid og fint afstemt med situation.

Kreditten gives

Selvstændig frisør har mistet sit indtægtsgrundlag

Situation

En selvstændig frisør har mistet sit indtægtsgrundlæg. Kunden har samlet udgifter på 24.000 kr. pr. mdr. i salonen. Kunden er formentlig tilskudsberettiget som nedlukket virksomhed. De økonomiske nøgletal er svage, men kunden har klaret sig spartansk gennem en årrække.

Ønske

Et overtræk, så de kan klare sig igennem krisen.

 

 

 

 

Vurdering og begrundelse

 • Kunden samarbejder tillidsfuldt om at finde løsninger.
 • Vi tror på, at frisørvirksomheden kan levere tilfredsstillende økonomi efter krisen.
 • Kunden har brug for begrænset støtte, og er dækket via tilskudsordninger.
 • Kunden har jævnligt overtræk, men det inddækkes hurtigt og efter aftale.
 • Udover virksomheden er der en voksen og to børn, der er afhængige af indtægten fra virksomheden, og henset til det mindre kapitalbehov, er risikoen lav i perioden.

Kreditten gives

Lille restaurant beder om bevilliget overtræk

Situation

En lille restaurant, der er selvfinansierende uden opsparing. Indtægterne er forsvundet helt.

Ønske

Bevilliget overtræk på 60.000 kr. i 3 mdr. til at betale for omkostningerne indtil forventet kompensation via hjælpepakkerne. Kunden har selv beregnet, at støtten fra staten er på mere end 60.000 kr.

 

 

 

 

Vurdering og begrundelse 

 • Kunden har overblik i en vanskelig tid.
 • Virksomhedens regnskaber indgyder tillid til, at virksomheden kommer ud på den anden side af coronakrisen med mulighed for fortsat drift.
 • Kunden ejer og bakker op om sin virksomhed.
 • Kunden har indleveret præcist overblik over ansøgning til den danske stat.
 • Rådgiver har tillid til kunden, og kunden har upåklagelig historik i banken, og samarbejder forløber tilfredsstillende.

Kreditten gives

Spisested efterspørger kredit

Situation

To kunder har forpagtet et spisested. De er kun privatkunder i banken, og har ikke en solid økonomi. Der er ingen regnskaber, og der er ikke dokumentation for, at virksomheden har ret til støtte fra staten.

Ønske

Kredit på 30.000 kr. til at betale regninger.

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering og begrundelse

 • Vi har intet erhvervsengagement med kunden i forvejen.
 • Privatøkonomien er svag.
 • Økonomien er i forvejen utilstrækkelig, og vurderingen er, at coronakrisen ikke er grunden til den uheldige økonomiske situation.
 • Kunden kan ikke fremvise regnskabsmæssige tal, som kan understøtte, at der er mulighed for at komme tilbage på ret spor efter krisen.
 • Det er ikke sikkert, at virksomheden har ret til støtte.
 • Det er før sket, at kunden ikke har fulgt bankens råd, men taget tvivlsomme økonomiske beslutninger.
 • Det vurderes, at långivning alene vil føre til umulig gældsætning for kunden.

Kreditten afslås

Luk

Sydbank er en bank som står ved vores kunder, også når det er vanskeligt. Vi tror på langsigtede kundeforhold. Vi støtter op om de corona-hjælpepakker, Folketinget har vedtaget til de virksomheder, der er økonomisk ramt af coronavirus.

Kompensationsordninger til din virksomhed

Din virksomhed har mulighed for at få del i de kompensationsordninger, som er aftalt mellem regeringen og Folketinget.

Her på siden får du se en oversigt over de forskellige ordninger, og du kan se, hvor og hvordan du ansøger.

Søg rådgivning om ordningerne hos dit lokale erhvervshus

Hvis du er i tvivl om, hvilke ordninger der er relevante for din virksomhed, eller om mulighederne generelt, kan du få hjælp i dit lokale erhvervshus.

Se oversigten over erhvervshuse her

Hvornår skal virksomheden søge om støtte via banken

Hvis din virksomhed vil ansøge om støtte fra Garantiordningen via. Vækstfonden eller om Likviditetskaution via. EKF, så skal det ske via banken.

Kontakt din erhvervsrådgiver, som kan rådgive om mulighederne og hjælpe med ansøgningen.

Har du brug for rådgivning?

Vores erhvervsrådgivere sidder klar til at rådgive eller sparre via telefon eller netmøde.

Støtteordninger

Garantiordning via Vækstfonden (store virksomheder)

Ved optagelse af lån i pengeinstitut eller leasingselskab mv. garanterer Vækstfonden for 80% af lånet.

Vigtige betingelser

Ordningen gælder store virksomheder. En kreditværdig virksomhed kan opnå en statsgaranti på markedsvilkår, når virksomheden forventer eller har oplevet en omsætningsnedgang på minimum 30 % grundet COVID-19, udmålingen tager udgangspunkt i starttidspunktet 1. marts 2020 og skal baseres på min. 14 dage.

Det er en betingelse, at et finansieringsinstitut er villig til at yde et lån eller en kredit.

- Garantien kan maksimalt svare til 80 % af den forventede nedgang i omsætningen.
- Garantien har en løbetid på op til 6 år.
- Ordningen gælder indtil 31 december 2020, men kan søges frem til 15 december 2020.

Hvordan får du støtte?

Virksomheden kan ikke søge direkte hos Vækstfonden. Vækstfonden samarbejder med danske finansieringsinstitutter. Finansieringsinstituttet skal ansøge hos Vækstfonden på vegne af virksomheden.

Hvordan kommer du i gang?

Ordningen er åbnet.

Kontakt dit pengeinstitut eller dit leasingselskab.

Gå til Vækstfonden

Garantiordning via Vækstfonden (små og mellemstore virksomheder)

Ved optagelse af lån i pengeinstitut eller leasingselskab mv. garanterer Vækstfonden for 80 % af lånet.

Vigtigste betingelser

Ordningen gælder små og mellemstore virksomheder, som har oplevet eller forventer at opleve en omsætningsnedgang på minimum 30 % grundet COVID-19, udmålingen tager udgangspunkt i starttidspunktet 1. marts 2020 og skal baseres på min. 14 dage.

Det er en betingelse, at et finansieringsinstitut er villig til at yde et lån eller en kredit.

- Garantien kan maksimalt svare til 80 % af den forventede nedgang i omsætningen.
- Garantien har en løbetid på op til 6 år.
- Ordningen gælder indtil 31 december 2020, men kan søges frem til 15 december 2020.

Hvordan får du støtte?

Virksomheden kan ikke søge direkte hos Vækstfonden. Vækstfonden samarbejder med danske finansieringsinstitutter. Finansieringsinstituttet skal ansøge hos Vækstfonden på vegne af virksomheden.

Hvordan kommer du videre?

Ordningen er åbnet.

Kontakt dit pengeinstitut eller dit leasingselskab.

Gå til Vækstfonden

Likviditetskaution via EKF (store virksomheder)

Ved optagelse af lån i et pengeinstitut kautionerer EKF for 80% af lånet.

Vigtige betingelser

Ordningen gælder store eksporterende virksomheder, som har oplevet en omsætningsnedgang over minimum 14 dage på minimum 30% som følge af COVID-19 i perioden 1. marts til 31. december 2020.

Det er en betingelse, at minimum 10% af virksomhedens samlede omsætning er eksportomsætning - enten direkte eller som underleverandør til danske eksportvirksomheder.

Garantien har en løbetid på maksimalt 6 år.

Hvordan får du støtte?

Virksomheden kan ikke søge garantien direkte hos EKF. EKF samarbejder med danske pengeinstitutter. Det er pengeinstituttet der skal ansøge hos EKF på vegne af virksomheden.

Hvordan kommer du videre?

Ordningen er åben.

Kontakt dit pengeinstitut og fortæl, at du er interesseret.

Gå til EKF

Likviditetskaution via EKF (små og mellemstore virksomheder)

Ved optagelse af lån i et pengeinstitut kautionerer EKF for 80% af lånet.

Vigtige betingelser

Ordningen gælder små og mellemstore eksporterende virksomheder, som har oplevet en omsætningsnedgang over minimum 14 dage på minimum 30% grundet COVID-19 i perioden 1. marts til 31. december 2020.

Det er en betingelse, at minimum 10% af virksomhedens samlede omsætning er eksportomsætning - enten direkte eller som underleverandør til danske eksportvirksomheder.

Garantien har en løbetid på maksimalt 6 år.

Hvordan får du støtte?

Virksomheden kan ikke søge garantien direkte hos EKF. EKF samarbejder med danske finansieringsinstitutter. Det er finansieringsinstituttet, der skal ansøge hos EKF på vegne af virksomheden.

Hvordan kommer du videre?

Ordningen er åben.

Kontakt dit pengeinstitut og fortæl, at du er interesseret.

Gå til EKF

Lønkompensation

Kompensation kan søges for perioden 9. marts til og med 29. august. 2020 – dog til 30. oktober for virksomheder, som har forbud mod at holde åbent. For hver berørt medarbejder kan virksomheden opnå en kompensation på op til 75 % af de samlede lønudgifter, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned. For hver timelønnet medarbejder kan virksomheden opnå en kompensation på op til 90 % af de samlede lønudgifter, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned.

Vigtige betingelser

Ordningen gælder alle virksomheder, som forventer at skulle afskedige medarbejdere pga. COVID-19. Virksomheden skal som minimum forvente at afskedige 30 % af arbejdsstyrken eller 50 ansatte.

Bemærk at der er knyttet flere betingelser til ordningen.

Hvordan får du støtte?

Gå ind på virk.dk. Følg vejledningen og hav bl.a. følgende informationer klar: CPR-numre, navn, løn, ugentlig timetal, ansættelsesforhold, periode samt oplysninger på kontaktpersoner.

Hvordan kommer du videre?

Ordningen er åbnet, og du kan ansøge. Ansøgning om kompensation skal sendes til Erhvervsstyrrelsen senest 20. september 2020. Virksomheder med forbud mod at holde åbent kan sende ansøgning senest 20. november 2020.

Gå ind på virk.dk og læs vejledningen.

Gå til Virk

Refusion af løn eller sygedagpenge

Den udvidede ret til refusion af løn eller sygedagpenge kan søges for perioden 27. februar til den 1. januar 2021. Virksomheden har mulighed for refusion i det tilfælde, at lønmodtagere er fraværende pga. COVID-19. Selvstændige erhvervsdrivende får udvidet ret til sygedagpenge for fravær pga. COVID-19.

Der udbetales refusion fra første fraværsdag som følge af sygdom eller hjemmeophold.

Vigtige betingelser

Ordningen gælder både store og mindre virksomheder.

Hvordan får du støtte?

Arbejdsgiver skal søge om udvidet ret til refusion via NemRefusion.

Selvstændige skal anmelde fravær ved hjælp af en blanket, som ligger på Virk.dk. Blanketten skal indleveres til den relevante kommune.

Hvordan kommer du videre?

Ordningen er åbnet.

Ansøg via Nemrefusion eller udskriv blanket fra Virk.dk.

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering

Kompensationsordningen for faste omkostninger til særligt berørte erhverv

Kompensation kan søges for perioden 9. marts til 8. juli. Der kan opnås kompensation for en andel af de faste omkostninger. Andelen afhænger af den forventede nedgang i omsætningen.

Kompensationsordningen for faste omkostninger er for særligt berørte erhverv er forlænget til den 31. oktober.

- Nedgang 40-60 % = 25 % kompensation.
- Nedgang 60-80 % = 50 % kompensation.
- Nedgang 80-100 % = 80 % kompensation.

Bemærk at virksomheder, der lukkes ved påbud, kan opnå 100 % kompensation.

Vigtige betingelser

Ordningen gælder både store og mindre virksomheder, som forventes at opleve et fald i omsætningen på minimum 35 %. Virksomhedens faste omkostninger skal i 3 måneder i perioden 9. marts til 8. juni i alt overstige 12.500 kr.

Hvordan får du støtte?

Gå ind på virk.dk og følg vejledningen.

Følg vejledningen og hav bl.a. følgende informationer klar: årsomsætning 2019, forventede omsætning i perioden, CVR-nummer og stiftelsesdato (hvis virksomheden har et CVR-nummer), antal ansatte mm.

Hvordan kommer du videre?

Ordningen er åbnet, og du kan ansøge hos Erhvervsstyrrelsen senest 31. august.

Erhvervsministeriet

Kompensation for aflyste arrangementer

Kompensation for udgifter ifm. arrangementer, der var planlagt til afholdelse i perioden 6. marts til 31. oktober 2020.

Vigtige betingelser

Ordningen gælder alle virksomheder, som har planlagt arrangementer med enten mere end 1000 deltagere eller mere end 500 deltagere i risikogrupper. Udgifterne må ikke blive ikke dækket af forsikringer.

Bemærk, at der er flere betingelser knyttet til ordningen.

Hvordan får du støtte?

Gå ind på virk.dk og følg vejledningen.

Ved ansøgning af kompensation på over 500.000 kr. skal der indsendes en revisorerklæring.

Hvordan kommer du videre?

Ordningen er åben.

Gå til Virk

Kompensation til små virksomheder, selvstændige og freelancere

Kompensation kan søges for perioden 9. marts til 31. oktober. Der kan opnås kompensation for tabt omsætning, hvis omsætning falder med mere end 30 % som følge af COVID-19.

Ordningen kan dække op til 90-100 % af det forventede omsætningstab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. medarbejder.

Selvstændige, freelancere og andre, der modtager eller har modtaget kompensation fra en af de nedenstående kompensationsordninger siden juli, har også nemmere adgang til dagpenge:

Selvstændige, freelancere og andre, der modtager eller har modtaget kompensation fra en af de nedenstående kompensationsordninger siden juli, har også nemmere adgang til dagpenge:

 • Kompensationsordning for selvstændige, freelancere mv.
 • Kompensationsordning for kombinatører med kombineret A- og B-indkomst
 • Kompensationsordningen for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv.
 • Den midlertidige kunststøtteordning.

Læs mere her

Kultur- og idrætsvirksomheder kan søge kompensation for perioden 9. marts til 31. oktober efter nedenstående ordninger:

 • Kompensationsordning for faste omkostninger for selvejende institutioner mv.
 • Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv.
 • Kompensation vedr. større kultur- og idrætsarrangementer

Læs mere her

Vigtige betingelser

Ordningen gælder selvstændige, freelancer og små virksomheder med en omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kr. pr. måned.

Virksomheden må maksimalt have 10 fuldtidsansatte (ejer og eventuel ægtefælle tæller ikke med), ejeren skal selv arbejde i virksomheden og eje minimum 25 % af virksomheden.

Hvordan får du støtte?

Gå ind på virk.dk.

Følg vejledningen og hav bl.a. følgende informationer klar: årsomsætning 2019, forventede omsætning i perioden, CVR-nummer og stiftelsesdato (hvis virksomheden har et CVR-nummer), antal ansatte mm.

Hvordan kommer du videre?

Ordningen er åbnet, og du kan ansøge.

Gå ind på virk.dk og læs vejledningen.

Gå til Virk

Udskydelse af AM-bidrag og A-skat (små og mellemstore virksomheder)

Betalingerne for april, maj og juni bliver forlænget med 4 måneder.
Betalingsfristen 11. maj rykkes til 10. september 2020.
Betalingsfristen 10. juni rykkes til 12. oktober 2020.
Betalingsfristen 10. juli rykkes til 10. november 2020.

Vigtige betingelser

Ordningen gælder små og mellemstore virksomheder.

Hvordan får du støtte?

Betal AM-bidrag og A-skat i henhold til de nye betalingsfrister.

Husk, at indberetningsfristerne ikke er ændret.

Hvordan kommer du videre?

Betal i henhold til de nye betalingsfrister.

Gå til Skattestyrelsen

Udskydelse af AM-bidrag og A-skat (store virksomheder)

Betalingsfristen 30. april rykkes til 31. august 2020.
Betalingsfristen 29. maj rykkes til 30. september 2020.
Betalingsfristen 30. juni rykkes til 30. oktober 2020.

Vigtige betingelser

Ordningen gælder store virksomheder.

Hvordan får du støtte?

Betal AM-bidrag og A-skat i henhold til de nye betalingsfrister.

Husk, at indberetningsfristerne ikke er ændret.

Hvordan kommer du videre?

Betal i henhold til de nye betalingsfrister.

Gå til Skattestyrelsen

Udskydelse af B-skat og AM-bidrag

Betalingen for april og maj bliver forlænges.
Betalingsfristen 20. april skydes til den 22. juni. 2020.
Betalingsfristen 20. maj skydes til 21. december 2020.

Vigtige betingelser

Gælder alle selvstændige erhvervsdrivende og honorarmodtagere.

Hvordan får du støtte?

Forlængelse af betalingsfristen foregår automatisk.

Bemærk: ret i forskudsopgørelsen, hvis der forventes en lavere indkomst end det der er forskudsregistreret.

Hvordan kommer du videre?

Forlængelsen foregår automatisk.

Gå til Skattestyrelsen

Udskydelse af moms (momspligtigt salg på over 50 mio. kr. årligt)

Virksomheder, der afregner moms månedligt, kan skyde betalingen for marts, april og maj med 30 dage.

- Betalingsfristen 27. april skydes til 25. maj 2020.
- Betalingsfristen 25. maj skydes til 25 juni 2020.
- Betalingsfristen 25. juni skydes til 27. juli 2020.

Vigtige betingelser

Store virksomheder med et momspligtigt salg på over 50 mio. kroner årligt.

Hvordan får du støtte?

Skat opfordrer til, at virksomheder indberetter moms som hidtil (for at få udbetalt eventuel negativ moms hurtigst muligt), men betaler positiv moms i henhold til de nye betalingsfrister.

Hvordan kommer du videre?

Betal i henhold til de nye betalingsfrister.

Gå til Skattestyrelsen

Udskydelse af moms (momspligtigt salg på mellem 5-50 mio. kr. årligt)

Virksomheder, der afregner moms kvartalvist, kan sammenlægge 1.og 2. kvartal 2020. Betalingsfristen for det samlede beløb er 1. september 2020.

Vigtige betingelser

Virksomheder med et momspligtigt salg på mellem 5 - 50 mio. kr. årligt.

Hvordan får du støtte?

Skat opfordrer til, at virksomheder indberetter moms som hidtil (for at få udbetalt eventuel negativ moms hurtigst muligt), men betaler positiv moms i henhold til de nye betalingsfrister.

Hvordan kommer du videre?

Betal i henhold til de nye betalingsfrister.

Gå til Skattestyrelsen

Udskydelse af moms (momspligtigt salg på under 5 mio. kr. årligt)

Virksomheder, der afregner moms halvårligt, kan sammenlægge 1. og 2. halvår. Betalingsfristen for det samlede beløb er 1. marts 2021.

Vigtige betingelser

Virksomheder med et momspligtigt salg på under 5 mio. kroner årligt.

Hvordan får du støtte?

Skat opfordrer til, at virksomheder indberetter moms som hidtil (for at få udbetalt eventuel negativ moms hurtigst muligt), men betaler positiv moms i henhold til de nye betalingsfrister.

Hvordan kommer du videre?

Betal i henhold til de nye betalingsfrister.

Gå til Skattestyrelsen

Øget indestående på skattekontoen

Ordningen gælder i perioden 25. marts til den 30. november 2020.

Virksomheder har mulighed for at have op til 10 mio. kr. stående på skattekontoen.

Vigtige betingelser

Ordningen gælder alle virksomheder.

Hvordan får du støtte?

Virksomheden skal justere beløbsgrænsen på skattekontoen. Virksomheden skal indsætte penge på skattekontoen.

Hvordan kommer du videre?

Log på skattekontoen og juster beløbsgrænsen (op til 10. mio. kroner).

Gå til Skattestyrelsen

Ændring af acontoskat for selskaber

Fristen for betaling af 1. ordinære acontoskat er den 20. marts. Der kan være en mulighed for at nedsætte raten efterfølgende.

Vigtige betingelser

Ordningen gælder alle selskaber.

Hvordan får du støtte?

Efter betalingsfristen den 20. marts skal skattestyrelsen kontaktes, hvis raten ønskes nedsat.

Hvordan kommer du videre?

Kontakt skattestyrelsen.

Gå til Skattestyrelsen