I Sydbank gør vi, hvad vi kan for at hjælpe vores kunder igennem en svær tid. Her kan du se nogle eksempler på, hvad vi lægger til grund for, om vi siger ja til at give en ekstra økonomisk håndsrækning.

Mindre produktionsvirksomhed mangler likviditet

Selvstændig frisør har mistet sit indtægtsgrundlag

Lille restaurant beder om bevilliget overtræk

Spisested efterspørger kredit

Mindre produktionsvirksomhed mangler likviditet

Situation

Kunderne har for nylig sammen startet produktionsvirksomhed, hvor den ene er fuldtidsbeskæftiget med en beskeden løn.

Ønske

Virksomheden har bedt om kredit på 50.000 kr. så de undgår overtræk, hvis deres kunder svigter betalingerne på grund af coronakrisen.

 

 

 

 

Vurdering og begrundelse

 • Godt samarbejde mellem bank og kunde.
 • Tillid til en fremtid for virksomheden efter coronakrisen.
 • De faglige kompetencer er i orden. Det skal drive virksomheden efterfølgende.
 • Det er ikke bare virksomheden, vi hjælper her. Det er foreløbigt også levebrødet for den ene af ejerne.
 • Virksomhedens ønske er beskedent, i god tid og fint afstemt med situation.

Kreditten gives

Selvstændig frisør har mistet sit indtægtsgrundlag

Situation

En selvstændig frisør har mistet sit indtægtsgrundlæg. Kunden har samlet udgifter på 24.000 kr. pr. mdr. i salonen. Kunden er formentlig tilskudsberettiget som nedlukket virksomhed. De økonomiske nøgletal er svage, men kunden har klaret sig spartansk gennem en årrække.

Ønske

Et overtræk, så de kan klare sig igennem krisen.

 

 

 

 

Vurdering og begrundelse

 • Kunden samarbejder tillidsfuldt om at finde løsninger.
 • Vi tror på, at frisørvirksomheden kan levere tilfredsstillende økonomi efter krisen.
 • Kunden har brug for begrænset støtte, og er dækket via tilskudsordninger.
 • Kunden har jævnligt overtræk, men det inddækkes hurtigt og efter aftale.
 • Udover virksomheden er der en voksen og to børn, der er afhængige af indtægten fra virksomheden, og henset til det mindre kapitalbehov, er risikoen lav i perioden.

Kreditten gives

Lille restaurant beder om bevilliget overtræk

Situation

En lille restaurant, der er selvfinansierende uden opsparing. Indtægterne er forsvundet helt.

Ønske

Bevilliget overtræk på 60.000 kr. i 3 mdr. til at betale for omkostningerne indtil forventet kompensation via hjælpepakkerne. Kunden har selv beregnet, at støtten fra staten er på mere end 60.000 kr.

 

 

 

 

Vurdering og begrundelse 

 • Kunden har overblik i en vanskelig tid.
 • Virksomhedens regnskaber indgyder tillid til, at virksomheden kommer ud på den anden side af coronakrisen med mulighed for fortsat drift.
 • Kunden ejer og bakker op om sin virksomhed.
 • Kunden har indleveret præcist overblik over ansøgning til den danske stat.
 • Rådgiver har tillid til kunden, og kunden har upåklagelig historik i banken, og samarbejder forløber tilfredsstillende.

Kreditten gives

Spisested efterspørger kredit

Situation

To kunder har forpagtet et spisested. De er kun privatkunder i banken, og har ikke en solid økonomi. Der er ingen regnskaber, og der er ikke dokumentation for, at virksomheden har ret til støtte fra staten.

Ønske

Kredit på 30.000 kr. til at betale regninger.

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering og begrundelse

 • Vi har intet erhvervsengagement med kunden i forvejen.
 • Privatøkonomien er svag.
 • Økonomien er i forvejen utilstrækkelig, og vurderingen er, at coronakrisen ikke er grunden til den uheldige økonomiske situation.
 • Kunden kan ikke fremvise regnskabsmæssige tal, som kan understøtte, at der er mulighed for at komme tilbage på ret spor efter krisen.
 • Det er ikke sikkert, at virksomheden har ret til støtte.
 • Det er før sket, at kunden ikke har fulgt bankens råd, men taget tvivlsomme økonomiske beslutninger.
 • Det vurderes, at långivning alene vil føre til umulig gældsætning for kunden.

Kreditten afslås

Luk

Sydbank er en bank som står ved vores kunder, også når det er vanskeligt. Vi tror på langsigtede kundeforhold. Vi støtter op om de corona-hjælpepakker, Folketinget har vedtaget til de virksomheder, der er økonomisk ramt af coronavirus.

Kompensationsordninger til din virksomhed

Din virksomhed har mulighed for at få del i de kompensationsordninger, som er aftalt mellem regeringen og Folketinget.

Her på siden får du se en oversigt over de forskellige ordninger, og du kan se, hvor og hvordan du ansøger.

Søg rådgivning om ordningerne hos dit lokale erhvervshus

Hvis du er i tvivl om, hvilke ordninger der er relevante for din virksomhed, eller om mulighederne generelt, kan du få hjælp i dit lokale erhvervshus.

Se oversigten over erhvervshuse her

Hvornår skal virksomheden søge om støtte via banken

Hvis din virksomhed vil ansøge om støtte fra Garantiordningen via. Vækstfonden eller om Likviditetskaution via. EKF, så skal det ske via banken.

Kontakt din erhvervsrådgiver, som kan rådgive om mulighederne og hjælpe med ansøgningen.

Har du brug for rådgivning?

Vores erhvervsrådgivere sidder klar til at rådgive eller sparre via telefon eller netmøde.

Støtteordninger

Garantiordning via Vækstfonden (store virksomheder)

Ved optagelse af lån i pengeinstitut eller leasingselskab mv. garanterer Vækstfonden for 80% af lånet.

Vigtige betingelser

Ordningen gælder store virksomheder. En kreditværdig virksomhed kan opnå en statsgaranti på markedsvilkår, når virksomheden forventer eller har oplevet en omsætningsnedgang på minimum 30 % grundet COVID-19, udmålingen tager udgangspunkt i starttidspunktet 1. marts 2020 og skal baseres på min. 14 dage.

Det er en betingelse, at et finansieringsinstitut er villig til at yde et lån eller en kredit.

- Garantien kan maksimalt svare til 80 % af den forventede nedgang i omsætningen.
- Garantien har en løbetid på op til 6 år.
- Ordningen gælder indtil videre frem til den 30. april 2021 med sidste frist for ansøgning den 26. april 2021.

Hvordan får du støtte?

Virksomheden kan ikke søge direkte hos Vækstfonden. Vækstfonden samarbejder med danske finansieringsinstitutter. Finansieringsinstituttet skal ansøge hos Vækstfonden på vegne af virksomheden.

Hvordan kommer du i gang?

Ordningen er åbnet.

Kontakt dit pengeinstitut eller dit leasingselskab.

Gå til Vækstfonden

Garantiordning via Vækstfonden (små og mellemstore virksomheder)

Ved optagelse af lån i pengeinstitut eller leasingselskab mv. garanterer Vækstfonden for 90% af lånet.

Vigtigste betingelser

Ordningen gælder små og mellemstore virksomheder, som har oplevet eller forventer at opleve en omsætningsnedgang på minimum 30 % grundet COVID-19, udmålingen tager udgangspunkt i starttidspunktet 1. marts 2020 og skal baseres på min. 14 dage.

Det er en betingelse, at et finansieringsinstitut er villig til at yde et lån eller en kredit.

- Garantien kan maksimalt svare til 80 % af den forventede nedgang i omsætningen.
- Garantien har en løbetid på op til 6 år.
- Ordningen gælder indtil videre frem til den 30. april 2021 med sidste frist for ansøgning den 26. april 2021.

Hvordan får du støtte?

Virksomheden kan ikke søge direkte hos Vækstfonden. Vækstfonden samarbejder med danske finansieringsinstitutter. Finansieringsinstituttet skal ansøge hos Vækstfonden på vegne af virksomheden.

Hvordan kommer du videre?

Ordningen er åbnet.

Kontakt dit pengeinstitut eller dit leasingselskab.

Gå til Vækstfonden

Likviditetskaution via EKF (store virksomheder)

Ved optagelse af lån i et pengeinstitut kautionerer EKF for 80% af lånet.

Vigtige betingelser

Ordningen gælder store eksporterende virksomheder, som har oplevet en omsætningsnedgang i minimum 14 dage på minimum 30% som følge af COVID-19 i perioden 1. marts 2020 til 30. april 2021. Sidste frist for ansøgning er den 26. april 2021.

Det er en betingelse, at minimum 10% af virksomhedens samlede omsætning er eksportomsætning - enten direkte eller som underleverandør til danske eksportvirksomheder.

Garantien har en løbetid på maksimalt 6 år.

Hvordan får du støtte?

Virksomheden kan ikke søge garantien direkte hos EKF. EKF samarbejder med danske pengeinstitutter. Det er pengeinstituttet der skal ansøge hos EKF på vegne af virksomheden.

Hvordan kommer du videre?

Ordningen er åben.

Kontakt dit pengeinstitut og fortæl, at du er interesseret.

Gå til EKF

Likviditetskaution via EKF (små og mellemstore virksomheder)

Ved optagelse af lån i et pengeinstitut kautionerer EKF for 90% af lånet.

Vigtige betingelser

Ordningen gælder små og mellemstore eksporterende virksomheder, som har oplevet en omsætningsnedgang over minimum 14 dage på minimum 30% som følge af COVID-19 i perioden 1. marts 2020 til 30. april 2021. Sidste frist for ansøgning er den 26. april 2021.

Det er en betingelse, at minimum 10% af virksomhedens samlede omsætning er eksportomsætning - enten direkte eller som underleverandør til danske eksportvirksomheder.

Garantien har en løbetid på maksimalt 6 år.

Hvordan får du støtte?

Virksomheden kan ikke søge garantien direkte hos EKF. EKF samarbejder med danske finansieringsinstitutter. Det er finansieringsinstituttet, der skal ansøge hos EKF på vegne af virksomheden.

Hvordan kommer du videre?

Ordningen er åben.

Kontakt dit pengeinstitut og fortæl, at du er interesseret.

Gå til EKF

Lønkompensation

Kompensation kan søges for perioden 9. december 2020 til og med 14. februar 2021.

For hver berørt funktionær kan virksomheden opnå en kompensation på op til 75 % af de samlede lønudgifter, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned. For hver timelønnet medarbejder kan virksomheden opnå en kompensation på op til 90 % af de samlede lønudgifter, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned.

Vigtige betingelser

Ordningen gælder alle virksomheder, som i en periode har hjemsendt minimum 30 % af arbejdsstyrken eller minimum 50 medarbejdere med fuld løn. Det er ligeledes en betingelse, at medarbejderne ikke arbejder, mens de er hjemsendt. Der kan ansøges for hele virksomheden eller for enkelte afdelinger i virksomheden (p-enheder). 

Bemærk at der er knyttet flere betingelser til ordningen.

Ud over den generelle ordning er der 3 specifikke ordninger målrettet:

- Virksomheder som har fået et forbud mod at holde åbent i perioden den 9. december 2020 – 14. februar 2021
Virksomheder som har fået et forbud mod at holde åbent i perioden den 6. november 2020 – 14. februar 2021 (især relevant for natklubber og diskoteker)
- Virksomheder som er ramt af restriktioner i Nordjylland i perioden 6. – 26. november 2020

For en uddybning af disse ordninger besøg Virksomhedsguiden.

Hvordan får du støtte?

Gå ind på virk.dk. Følg vejledningen og hav disse informationer klar: medarbejderoplysninger som CPR-nummer, navn, løn, ugentlig timetal, ansættelsesforhold, oplysninger på kontaktpersoner mm.

Hvordan kommer du videre?

Ordningen er åben, og du kan ansøge. Kompensationen skal søges på virk.dk senest den 26. marts 2021.

Gå til Virk

Refusion af løn eller sygedagpenge

Den udvidede ret til refusion af løn eller sygedagpenge kan søges for perioden 27. februar 2020 til 31. marts 2021. Virksomheden har mulighed for refusion i det tilfælde, at lønmodtagere er fraværende pga. COVID-19. Selvstændige erhvervsdrivende får udvidet ret til sygedagpenge for fravær pga. COVID-19.

Der udbetales refusion fra første fraværsdag som følge af sygdom eller hjemmeophold.

Vigtige betingelser

Ordningen gælder både store og mindre virksomheder.

Hvordan får du støtte?

Arbejdsgiver skal søge om udvidet ret til refusion via NemRefusion.

Selvstændige skal anmelde fravær ved hjælp af en blanket, som ligger på Virk.dk. Blanketten skal indleveres til den relevante kommune.

Hvordan kommer du videre?

Ordningen er åbnet.

Ansøg via Nemrefusion.

Nemrefusion

Kompensationsordning for faste omkostninger (med revisorerklæring)

Der kan opnås kompensation for en andel af de faste omkostninger. Andelen afhænger af den forventede nedgang i omsætningen. Kompensation kan søges for perioden 9. december 2020 til 28. februar 2021.

Vigtige betingelser

Ordningen gælder både store og mindre virksomheder, som forventer at opleve et fald i omsætningen på minimum 30 %. Virksomhederne kan få kompensation for en andel af de faste omkostninger svarende til nedgangen i virksomhedens omsætning. Virksomhedens faste omkostninger skal være på minimum 4.000 kr. om måneden i den periode der ansøges for.

Ud over den generelle ordning er der specifikke ordninger til:

- Virksomheder der er berørt af restriktioner i Nordjylland
- Virksomheder der er berørt af øvrige restriktioner i perioden 9. juli 2020 til 28. februar 2021 (eksempelvis cafeer, diskoteker, busselskaber)

Se en beskrivelse af ordningerne her.

Hvordan får du støtte?

Gå ind på virk.dk og følg vejledningen.

Følg vejledningen og hav bl.a. følgende informationer klar: årsomsætning 2019, forventede omsætning i perioden der søges for, CVR-nummer og stiftelsesdato, antal ansatte mm.

Hvordan kommer du videre?

Ordningen er åben, og du kan ansøge på virk.dk frem til den 15. april 2021.

Gå til Virk

Kompensationsordning for faste omkostninger (uden revisorerklæring)

Der kan opnås kompensation for udgifter til husleje, renter, forbrugsudgifter, forsikringer mm. Virksomheder som i en periode har haft et fald i omsætningen på mindst 30 %, kan opnå en kompensation på op til 50 % af ovennævnte udgifter. Er virksomheden blevet tvangslukket, kan der opnås en kompensation på 100 %. Den maksimale kompensation er på 100.000 kr. pr. virksomhed eller pr. p-enhed. Kompensation kan søges for forskellige perioder:

- Virksomheder ramt af generelle restriktioner kan søge for perioden 19. august 2020 til 28. februar 2021
- Virksomheder ramt af restriktionerne i Nordjylland kan søge for perioden 6. – 26. november 2020
- Virksomheder med en omsætningsnedgang på mindst 30 %, eller hvor nogle p-enheder har været tvangslukket, kan søge for perioden 9. december 2020 til 7. februar 2021

Hvordan får du støtte?

Gå ind på virk.dk og følg vejledningen.

Følg vejledningen og hav bl.a. følgende informationer klar: dokumentation for faste omkostninger, forventede omsætning i perioden, CVR-nummer og stiftelsesdato mm.

Hvordan kommer du videre?

Ordningen er åben, og du kan ansøge på virk.dk frem til den 15. april 2021.

Gå til virk.dk

Kompensation for aflyste arrangementer

Kompensation for udgifter ifm. arrangementer, der var planlagt til afholdelse i perioden 6. marts til og med 31. december 2020.

Vigtige betingelser

Ordningen gælder alle virksomheder, som har planlagt arrangementer med mere end 350 deltagere. Udgifterne må ikke blive ikke dækket af forsikringer.

Bemærk, at der er flere betingelser knyttet til ordningen.

Hvordan får du støtte?

Gå ind på virk.dk og følg vejledningen.

Ved ansøgning af kompensation på over 500.000 kr. skal der indsendes en revisorerklæring.

Hvordan kommer du videre?

Ordningen er åben og du kan søge på virk.dk. For aflyste arrangementer i perioden 6. marts til 31. august 2020 er ansøgningsfristen den 28. februar 2021. For aflyste arrangementer i perioden 1. september til den 31. december 2020 er ansøgningsfristen 30. april 2021.

Gå til Virk

Kompensation til selvstændige

Selvstændige, som fra 1. september 2020 til 28. februar 2021 i en eller flere perioder har haft et omsætningstab på minimum 30 %, kan søge kompensation for op til 90 % af tabet. Har virksomheden været tvangslukket og derfor ikke har haft nogen omsætning, kan virksomheden opnå en kompensation på 100 % af tabet.

Vigtige betingelser

- Virksomheden skal kunne påvise en gennemsnitlig omsætning på minimum 10.000 kr. før den blev ramt af en COVID-19 relateret omsætningsnedgang
- Der må maksimalt være 25 ansatte i virksomheden
- Hver ejer (med minimum 25 % ejerandel) kan maksimalt få udbetalt 23.000 kr. pr. måned

Ud over den generelle ordning er der nogle særlige ordninger:

- Virksomheder med et omsætningstab på minimum 30 % kan søge kompensation i perioden 9. december 2020 til 28. februar 2021
- Virksomheder berørt af restriktionerne i Nordjylland kan søge for perioden 6. - 26. november 2020
- Virksomheder berørt af restriktioner i perioden 1. september 2020 – 28. februar 2021 kan søge kompensation på baggrund af tvangslukning, begrænsede åbningstider eller forsamlingsforbud

Hvordan får du støtte?

Gå ind på virk.dk og følg vejledningen.

Følg vejledningen og hav bl.a. følgende informationer klar: dokumentation for omsætning i referenceperiode fra 2019, forventede omsætning i perioden der søges kompensation for, navn og ejerandele på virksomhedsejere mm.

Hvordan kommer du videre?

Ordningen er åben, og du kan ansøge på virk.dk frem til den 15. april 2021.

Gå til virk.dk

Kompensation til freelancere med A eller B indkomst

Freelancere, der i perioden 1. september 2020 til 28. februar 2021 har oplevet et indkomsttab på minimum 30 %, kan søge om kompensation. Freelancere kan opnå en kompensation på op til 90 % af tabet dog maksimalt 23.000 kr. om måneden for personer med B-indkomst og 20.000 kr. om måneden for personer med både A og B-indkomst.

Vigtige betingelser

- Freelanceren skal kunne påvise en gennemsnitlig omsætning på minimum 10.000 kr. før denne blev ramt af en COVID-19 relateret omsætningsnedgang
- Freelanceren skal have en personlig indkomst på under 800.000 kr. i 2020

Der er forskellige ordninger, du kan søge med udgangspunkt i:

- Freelancere med et indkomsttab på minimum 30 % kan søge kompensation i perioden 9. december 2020 til den 28. februar 2021
- Freelancere som er berørt af restriktionerne i Nordjylland kan søge kompensation for perioden 6. – 26. november
- Freelancere berørt af restriktioner i perioden 1. september 2020 – 28. februar 2021 kan søge kompensation på baggrund af tvangslukning, begrænsede åbningstider eller forsamlingsforbud

Hvordan får du støtte?

Gå ind på virk.dk og følg vejledningen.

Følg vejledningen og hav bl.a. følgende informationer klar: dokumentation for, at du er ramt af restriktioner, for realiseret indkomst i referenceperiode fra 2019 og for hele 2019, forventet indkomst i perioden, der søges kompensation for mm.

Hvordan kommer du videre?

Ordningen er åben, og du kan ansøge på virk.dk frem til den 15. april 2021.

Gå til virk.dk

Udskydelse af AM-bidrag og A-skat (små og mellemstore virksomheder)

Betalingerne for april, maj og juni bliver forlænget med 4 måneder.
Betalingsfristen 11. maj rykkes til 10. september 2020.
Betalingsfristen 10. juni rykkes til 31. marts 2021.
Betalingsfristen 10. juli rykkes til 31. maj 2021.

Vigtige betingelser

Ordningen gælder små og mellemstore virksomheder.

Hvordan får du støtte?

Betal AM-bidrag og A-skat i henhold til de nye betalingsfrister.

Husk, at indberetningsfristerne ikke er ændret.

Hvordan kommer du videre?

Betal i henhold til de nye betalingsfrister.

Gå til Skattestyrelsen

Udskydelse af AM-bidrag og A-skat (store virksomheder)

Betalingsfristen 30. april rykkes til 31. august 2020.
Betalingsfristen 29. maj rykkes til 16. marts 2021.
Betalingsfristen 30. juni rykkes til 17. maj 2021.

Vigtige betingelser

Ordningen gælder store virksomheder.

Hvordan får du støtte?

Betal AM-bidrag og A-skat i henhold til de nye betalingsfrister.

Husk, at indberetningsfristerne ikke er ændret.

Hvordan kommer du videre?

Betal i henhold til de nye betalingsfrister.

Gå til Skattestyrelsen

Udskydelse af B-skat og AM-bidrag

Betalingen for april og maj bliver forlænges.
Betalingsfristen 20. april skydes til den 22. juni. 2020.
Betalingsfristen 20. maj skydes til 21. december 2020.

Vigtige betingelser

Gælder alle selvstændige erhvervsdrivende og honorarmodtagere.

Hvordan får du støtte?

Forlængelse af betalingsfristen foregår automatisk.

Bemærk: ret i forskudsopgørelsen, hvis der forventes en lavere indkomst end det der er forskudsregistreret.

Hvordan kommer du videre?

Forlængelsen foregår automatisk.

Gå til Skattestyrelsen

Udskydelse af moms (momspligtigt salg på over 50 mio. kr. årligt)

Virksomheder, der afregner moms månedligt, kan skyde betalingen for marts, april og maj med 30 dage.

- Betalingsfristen 27. april skydes til 25. maj 2020.
- Betalingsfristen 25. maj skydes til 25 juni 2020.
- Betalingsfristen 25. juni skydes til 27. juli 2020.

Vigtige betingelser

Store virksomheder med et momspligtigt salg på over 50 mio. kroner årligt.

Hvordan får du støtte?

Skat opfordrer til, at virksomheder indberetter moms som hidtil (for at få udbetalt eventuel negativ moms hurtigst muligt), men betaler positiv moms i henhold til de nye betalingsfrister.

Hvordan kommer du videre?

Betal i henhold til de nye betalingsfrister.

Gå til Skattestyrelsen

Udskydelse af moms (momspligtigt salg på mellem 5-50 mio. kr. årligt)

Virksomheder, der afregner moms kvartalvist, kan sammenlægge 1. og 2. kvartal 2020. Betalingsfristen for det samlede beløb er 1. marts 2021.

Vigtige betingelser

Ordningen gælder virksomheder med et momspligtigt salg på mellem 5 - 50 mio. kr. årligt.

Hvordan får du støtte?

Skat opfordrer til, at virksomheder indberetter moms som hidtil (for at få udbetalt eventuel negativ moms hurtigst muligt), men betaler positiv moms i henhold til de nye betalingsfrister.

Hvordan kommer du videre?

Betal i henhold til de nye betalingsfrister.

Gå til Skattestyrelsen

Udskydelse af moms (momspligtigt salg på under 5 mio. kr. årligt)

Virksomheder, der afregner moms halvårligt, kan sammenlægge 1. og 2. halvår. Betalingsfristen for det samlede beløb er 1. marts 2021.

Vigtige betingelser

Virksomheder med et momspligtigt salg på under 5 mio. kroner årligt.

Hvordan får du støtte?

Skat opfordrer til, at virksomheder indberetter moms som hidtil (for at få udbetalt eventuel negativ moms hurtigst muligt), men betaler positiv moms i henhold til de nye betalingsfrister.

Hvordan kommer du videre?

Betal i henhold til de nye betalingsfrister.

Gå til Skattestyrelsen

Øget indestående på skattekontoen

Ordningen gælder i perioden 25. marts til den 1. november 2021.

Virksomheder har mulighed for at have op til 100 mia. kr. stående på skattekontoen.

Vigtige betingelser

Ordningen gælder alle virksomheder.

Hvordan får du støtte?

Virksomheden skal justere beløbsgrænsen på skattekontoen. Virksomheden skal indsætte penge på skattekontoen.

Hvordan kommer du videre?

Log på skattekontoen og juster beløbsgrænsen (op til 100 mia. kr.).

Gå til Skattestyrelsen

Låneordning vedr. A-skat og AM-bidrag

Små og mellemstore virksomheder kan få et rentefrit lån hos Staten, svarende til den indberettede A-skat og AM-bidrag for afregningsperioderne august og december 2020 (afregnet hhv. 18. og 29. januar 2021).

Vigtige betingelser

Gælder små og mellemstore virksomheder. Lånet skal være tilbagebetalt senest 1. november 2021.

Hvordan får du støtte?

Søg senest 7. maj 2021, som er sidste frist.

Hvordan kommer du videre?

Søg lånet på virk.dk. Lånet udbetales så vidt muligt indenfor 5 bankdage. Beløbet indsættes på skattekontoen, så husk at sætte grænsen på skattekontoen så tilpas lavt, at beløbet bliver udbetalt.

Gå til Virk.dk

Ændring af acontoskat for selskaber

Fristen for betaling af 1. ordinære acontoskat er den 20. marts. Der kan være en mulighed for at nedsætte raten efterfølgende.

Vigtige betingelser

Ordningen gælder alle selskaber.

Hvordan får du støtte?

Efter betalingsfristen den 20. marts skal skattestyrelsen kontaktes, hvis raten ønskes nedsat.

Hvordan kommer du videre?

Kontakt skattestyrelsen.

Gå til Skattestyrelsen