Betalingskort

Betalingskort

Betalingskort i Sydbank giver dig

 • mulighed for at betale verden over med et og samme kort
 • betaling direkte fra din konto i Sydbank
 • mulighed for at undgå ansattes udlæg
 • nem identifikation ved betaling med pinkode eller personlig underskrift

Det betyder for dig, at du

 • undgår risikoen og besværet ved håndtering af kontant valuta
 • har minimal risiko ifm. tyveri og misbrug (ved korrekt håndtering)
 • kan få en totalløsning, der forenkler din virksomheds rejseadministration
 • kan opnå rabatter ifm. billeje, rejseforsikring m.v.

Hvorfor skal jeg bruge betalingskort i udlandet?

Det er ofte hensigtsmæssigt at have et internationalt betalingskort, f.eks. ved repræsentation, udlandsrejser, indkøb via internettet o.lign. Du behøver ikke kontanter og skal ikke selv lægge ud.

Hvilket kort skal jeg vælge ?

Der kan vælges mellem flere forskellige kort afhængigt af dit og virksomhedens behov.

Du kan få oplyst fordelene ved de forskellige korttyper hos din rådgiver.

Overførsler

Overførsler

Overførsler til udlandet i Sydbank giver dig

 • hurtig og effektiv overførsel til udlandet
 • sikkerhed for, at betalingerne kommer frem til modtagers konto
 • lave omkostninger

Det betyder for dig, at du

 • kan vente til sidste øjeblik med betalingen og alligevel betale rettidigt
 • ikke skal bruge tid og ressourcer på at efterspore en betaling
 • opnår større konkurrenceevne

Hvordan bestiller man en udenlandsk overførsel?

Er virksomheden tilsluttet Online Banking, kan du med fordel bestille overførslen elektronisk.

Du kan også udfylde formularen og aflevere den i banken.
Bestilling af overførsel til udlandet

Hvilke oplysninger skal du bruge?

For at vi kan håndtere din overførsel korrekt og hurtigt, skal vi have følgende oplysninger:

 • afsenders navn, adresse og kontonummer
 • møntsort og beløb
 • overførselsmetode og dato for overførsel
 • modtagers navn og adresse
 • BIC (SWIFT-adressen) på modtagers bankforbindelse
 • modtagers kontonummer
 • omkostningsfordeling mellem afsender og modtager
 • oplysninger til modtager om betalingsformål

Er der forskellige overførselstyper at vælge mellem?

Ja, i Sydbank kan du vælge mellem 5 typer overførsler:

Overførselstyper
Overførselstype Til rådighed for Sydbanks korrespondent-bank Bemærkninger
SEPA-betaling 1 bankdag efter afsendelse
 
Standard overførsel 2 bankdage efter afsendelse Kun 1 bankdag ved betalinger i euro indenfor EU/EØS
Ekspresoverførsel/koncernoverførsel Samme dag som afsendelse Dette gælder for DKK, GBP, CAD, USD, NOK, SEK og EUR.
Ekspresoverførsel/koncernoverførsel 1 bankdag efter afsendelse For øvrige valutaer
Koncernoverførsel 1 bankdag efter afsendelse, (hæves på kontoen 1 dag efter afsendelse) Bruges ved overførsler mellem moder-, datter- eller søsterselskaber i hvert sit land. Du kan få oplyst reglerne for koncern-overførsler af din rådgiver.

 

SWIFT, korrespondentbanker, TARGET ...

Stort set alle overførsler foregår via SWIFT - gennem Sydbanks korrespondentbanker i udlandet.

Find BIC (SWIFT-adressen) på din kundes bankforbindelse

Hvornår er pengene fremme hos modtager?

Bemærk, at vi under overførselstyperne nævner, hvornår Sydbanks korrespondentbank har pengene til rådighed. I mange tilfælde er Sydbanks korrespondentbank identisk med betalingsmodtagers (din leverandørs) bank. Tidsforløbet i en overførsel fremgår af "Generelle betingelser for overførsler til og fra udlandet".

 

 

 

Importinkasso

Importinkasso

Importinkasso i Sydbank giver dig

 • oplysning om varen, før du betaler
 • fleksibilitet i handlen

Det betyder for dig, at du

 • kan afvise at betale, hvis dokumentationen for varen ikke er som ønsket
 • kan afvise at betale, hvis du ikke kan få sikkerhed for, at varen er sendt
 • ikke på forhånd skal garantere varens betaling, altså "ikke køber katten i sækken"

Hvad er importinkasso?

Det er bankinkasso - set med importørens øjne. Bankinkasso vil sige opkrævning gennem banksystemet af sælgers tilgodehavende hos køber - for sælgers regning og risiko.

Hvad indeholder opkrævningen?

Ud over sælgers instruktioner om udlevering og betaling indeholder opkrævningen typisk faktura, fragtdokument og de dokumenter, du skal bruge for at få varen fortoldet.

Kan kredittid kobles sammen med importinkasso?

Ja, instruktionen kan godt lyde på betaling på et senere tidspunkt. I så fald er det almindeligt, at du accepterer en veksel. I instruktionen står der derfor, at dokumenterne kun må udleveres mod din accept af vekslen.

Garanterer banken for betalingen ved importinkasso?

Nej, ved inkasso garanterer de involverede banker ikke for betaling af dokumenter eller veksler.

Men sælger kan bede Sydbank avalere en veksel, dvs. garantere for betaling af vekslen, før dokumenterne udleveres. Gør Sydbank det, har sælger garanti for betaling.

Behandles importinkasso ens overalt i verden?

Ja, det Internationale Handelskammer i Paris har udarbejdet nogle internationale inkassoregler, der følges af de fleste lande og banker.

Skematisk forløb i en inkasso

Fremsendelse af inkassodokumenter: Varen sendes

 1. Sælger sender dokumenter og instruktioner til banken
 2. Sælgers bank sender dokumenter og instruktioner videre til købers bank
 3. Købers bank adviserer køber om dokumenter og betingelser for udlevering

Betalingen under en inkasso:

 • 1+2. Køber opfylder betingelserne for udlevering (f.eks. betaling) og får dokumenterne udleveret
 • 3. Købers bank betaler til sælgers bank
 • 4. Sælgers bank betaler til sælger

Flere fakta om inkasso

Inkasso set fra købers side

Sælger skal have at vide, hvem købers bankforbindelse er. Som køber skal du derfor fortælle sælger, at du ønsker dokumenterne sendt til Sydbank, Peberlyk, DK-6200 Aabenraa, (BIC: SYBKDK22 ). Vi kontakter dig, når vi har modtaget dokumenterne hvorefter du bestemmer om og hvornår du ønsker at betale og få udleveret dokumenterne.

Når du som køber anvender inkasso, har du ikke garanti for varens kvalitet eller kvantitet.

Inkasso set fra sælgers side

Betaling på inkassobasis giver ikke sælger nogen sikkerhed for betaling eller for, at der betales til tiden.

Afhængig af dokumenttyper og udformningen kan der dog være tale om en minimeret risiko i forhold til åben regning.

Hvis du ønsker større sikkerhed, end inkasso kan give dig, skal du i stedet aftale betalingsformen remburs.

Flere former for bankinkasso

Den mest almindelige form for bankinkasso er:

 • Dokumenter mod betaling - Cash against Documents (CAD) eller Documents against Payment (D/P)

Her får køber kun udleveret dokumenterne, hvis han samtidig betaler bankinkassobeløbet.

Men også disse former anvendes:

 • Dokumenter mod accept - Documents against Acceptance (D/A)

Her får køber dokumenterne udleveret ved at afgive et skriftligt betalingsløfte, som regel ved accept af en veksel.

 • Dokumenter mod accept og bankaval (bankgaranti) - Documents against Acceptance and Bank Aval

Her må banken kun udlevere dokumenterne til køber, hvis banken samtidig avalerer den veksel, som køber har accepteret. Det betyder, at sælger får bankgaranti for betaling ved forfald.

Skal køber have kredit?

I så fald vil handelskontraktens betalingsbetingelse være "dokumenter mod accept" (D/A). Når sælger sender inkassodokumenterne til banken, vil han bede om, at dokumenterne udleveres til køber mod dennes skriftlige accept af at ville betale, når beløbet forfalder. Det sker normalt ved, at køber accepterer en veksel.

Men selv om køber har accepteret en veksel, har sælger naturligvis ingen garanti for, at køber betaler, når vekslen forfalder.

Hvis instruktionerne derimod lyder på accept og bankaval (bankgaranti), kan køber kun få dokumenterne udleveret, hvis købers bank over for sælger garanterer, at banken betaler, når vekslen forfalder.

Sælger kan ofte få vekslen diskonteret i sin bank og på den måde få beløbet finansieret i kreditperioden.

Er dokumenterne nødvendige for at få varen?

Det er en udbredt misforståelse, at køber altid skal have forsendelsesdokumentet i hånden for at få varen udleveret. Kun når forsendelsesdokumentet er omsætteligt, som f.eks. et konnossement, skal køber have dokumentet i hånden for at få varen udleveret. Men ethvert originalt konnossement er "en nøgle til lasten" (og et konnossement udstedes som regel i flere originale eksemplarer plus et antal kopier). Derfor skal køber sikre sig, at han har fået alle originaler, dvs. et fuldt sæt. Antallet af originaler fremgår af konnossementet.

Når varen sendes med fly, bil, post eller jernbane, bruger man som regel forsendelsesdokumenter, der ikke er omsættelige - f.eks. luftfragtbrev ved flyforsendelse.

Hvis der på luftfragtbrevet står, at varemodtager er køber, kan køber normalt få varen udleveret uden at skulle præsentere forsendelsesdokumentet (luftfragtbrevet).

Sælger har dog ofte mulighed for at eliminere denne risiko. I stedet for at adressere varen til køber, kan sælger nemlig adressere varen til f.eks. købers bank eller speditionsfirma - forudsat at varemodtager og køber er indforstået.

Hvem skal betale inkasso-omkostningerne?

Både købers og sælgers bank beregner gebyr til dækning af deres udgifter.

Det er vigtigt, at køber og sælger på forhånd aftaler, hvordan omkostningerne skal fordeles.

Dokumenter

I bankinkasso og remburs indgår en række dokumenter. Man skelner mellem finansielle dokumenter og kommercielle dokumenter:

Finansielle dokumenter bruger man til at opnå betaling med, f.eks.:

Kommercielle dokumenter udsteder man, når varen produceres, kontrolleres, sendes osv., f.eks.:

 • Faktura
 • Pakkeliste
 • Certifikater af forskellig art, f.eks. oprindelsescertifikat og inspektionscertifikat
 • Forsikringspolice – når sælger skal tegne forsikring
 • Forsendelsesdokument (konnossement, luftfragtbrev, jernbanefragtbrev, CMR-fragtbrev, speditørerklæring osv.)

Hvilke dokumenter køber har brug for, afhænger bl.a. af vareart, transportmidlet, leveringsbetingelserne – samt af købers og køberlandets individuelle krav.

Importremburs

Importremburs

Importremburser i Sydbank giver dig

 • likviditetsforbedring
 • sikkerhed
 • bedre indkøbspriser og betingelser
 • fleksibilitet

Det betyder for dig, at du

 • ikke skal binde likviditet i forudbetaling af din import
 • kun skal betale, hvis dokumentationen for varerne er i orden, og dine betingelser i rembursen er opfyldt
 • står bedre i forhandlingssituationen, hvad priser og betingelser angår - fordi Sydbank står bag dig som garant
 • kan vælge leverandører, der ikke nødvendigvis kender dit firma i forvejen - fordi rembursen giver din leverandør en bankgaranti

En remburs er en betinget garanti fra Sydbank til sælger. På dine vegne garanterer vi sælger betaling, hvis han indleverer korrekte rembursdokumenter i tide. I en remburs handler man altså med dokumenter, der beskriver varen, ikke med selve varen.

Hvornår anvendes remburs?

Remburs benyttes især, når køber og sælger ikke kender hinanden og derfor begge stiller krav til sikkerheden i handlen. I nogle lande kræver myndighederne, at betaling for eksport skal afvikles som remburs.

Hvilke dokumenter skal rembursen indeholde?

Du skal forlange alle de dokumenter, du skal bruge, når du skal modtage og fortolde varerne i Danmark - f.eks. faktura, transportdokument, oprindelsescertifikat, tolddokumenter og forsikringspolice.

Giver rembursen garanti for varens kvalitet?

Nej, rembursen giver ikke garanti for varens kvalitet eller beskaffenhed. Men du kan aftale inspektion af varen, før den afsendes, og forlange inspektionsrapporten som dokument under rembursen.

Kan remburser bestilles elektronisk?

Ja, Sydbank kan tilbyde et system til elektronisk behandling af remburser. Systemet hedder Trade Finance Online.

Skematisk forløb i en remburs

Udstedelse af en remburs. Det er altid køber, der – efter instrukser fra sælger – starter udstedelsen af en remburs.

Eksempel på udnyttelse af en remburs:

 • 1: Sælger sender varen
 • 2+3: Sælger indleverer korrekte dokumenter i banken og får betaling
 • 4+5: Sælgers bank sender dokumenterne til købers bank og får betaling
 • 6+7: Købers bank udleverer dokumenterne til køber mod betaling

Flere fakta om importremburser

Remburs er især en god løsning, når du og din leverandør ikke kender hinanden ret godt. Efterhånden som tilliden vokser, kan det tænkes, at I går over til inkasso og måske endda til åben regning.

Det er dig som køber, der bestiller rembursen i Sydbank. Og det er vigtigt, at du bestiller den i nøje overensstemmelse med den handelsaftale, du har indgået med sælger.

Når du bestiller en remburs, skal du være opmærksom på, at du

 • skal betale, hvis dokumenterne er i orden - også selv om varen ikke er som aftalt
 • ikke kan ændre i rembursens betingelser, når først Sydbank har udstedt rembursen – medmindre sælger og en evt. bekræftende bank er indforstået med det

Rembursformer

Kært barn har mange navne – også når det gælder remburser. Ordet remburs står nemlig næsten aldrig alene – der hæftes som regel ekstra ord på, der nærmere forklarer, hvilken form for remburs det drejer sig om:

 • Importremburs eller eksportremburs
 • Uigenkaldelig remburs eller genkaldelig remburs
 • Ubekræftet remburs eller bekræftet remburs
 • Betalingsremburs eller negotieringsremburs
 • A vista-remburs, remburs med udskudt betaling eller acceptremburs
 • Standby-remburs
 • Transferabel remburs
 • Back-to-back remburs

Importremburs eller eksportremburs

Her er der ikke tale om forskellige rembursformer. Det er nøjagtigt den samme remburs - blot set fra henholdsvis købers og sælgers side.

Uigenkaldelig remburs eller genkaldelig remburs

En uigenkaldelig remburs kan ikke tilbagekaldes eller ændres, uden at sælger er indforstået. Købers bank har givet sælger sin garanti, og den kan banken ikke løbe fra. Selv ikke, hvis køber går konkurs.

Den genkaldelige remburs bruges næsten ikke mere. Når man bruger ordet remburs, er uigenkaldelig altså underforstået.

Ubekræftet remburs eller bekræftet remburs

Sælgers bank kan advisere sælger om rembursen på to måder:

 • Uden forpligtelse for sælgers bank - det vil sige, at banken ikke bekræfter rembursen
 • Med bankgaranti fra sælgers bank - det vil sige, at banken bekræfter rembursen (og dermed indestår for betaling på lige fod med købers bank)

Hvis sælger modtager en ubekræftet remburs, har han altså kun købers banks garanti at holde sig til.

Hvis købers bank eller købers land får betalingsproblemer, er sælgers bank ikke forpligtet til at betale, medmindre den har bekræftet rembursen og sælger opfylder sine rembursforpligtelser.

Er du som sælger i tvivl om stabiliteten i importlandet, står du dig bedst ved at modtage en uigenkaldelig og bekræftet remburs. Derved har du også garanti fra din egen bank – en garanti, du kan gøre gældende, selv om købers bank ikke kan, ikke vil eller ikke må betale.

Betalingsremburs eller negotieringsremburs

En betalingsremburs er betalbar hos sælgers bank. Afregningen til sælger er derfor endelig, når sælgers bank har betalt for de dokumenter, den har godkendt.

En negotieringsremburs er betalbar hos købers bank. Men sælgers bank vil normalt betale (negotiere) sælger for korrekte dokumenter med regres. Hvis den negotierende bank ikke modtager sin betaling fra udlandet, kan den altså kræve et afregnet beløb tilbage.

Ved betalingsremburser skal dokumenterne normalt indleveres i en bestemt bank, mens negotieringsremburser ofte kan udnyttes i flere banker efter sælgers valg.

I praksis vil sælger som regel ikke mærke nogen væsentlig forskel på en betalingsremburs og en negotieringsremburs.

A vista-remburs, remburs med udskudt betaling eller acceptremburs

Det mest almindelige er, at sælger får sin betaling, når han præsenterer korrekte dokumenter i banken. Betalingsremburser og negotieringsremburser pr. sigt er a vista-remburser.

Men der er også den mulighed, at køber og sælger har aftalt senere betaling. Så taler man om en remburs med udskudt betaling (uden veksel) eller en acceptremburs (med veksel).

Standby-remburs

I modsætning til den "normale" remburs, hvor vareleverancen - via dokumenter - udløser betalingen, træder standby-rembursen i kraft, hvis en aftalt betaling eller ydelse udebliver.

Standby-remburser bruges især i USA, hvor det er kutyme, at bankerne udsteder standby-remburser i stedet for de (for os velkendte) garantier. Men standby-rembursen vinder også stadig større indpas i Europa, hvor den ofte træder i stedet for den almindeligt kendte anfordringsgaranti.

Standby-rembursen kan altså bruges til stort set alle former for bankgarantier.

Da betalingen under en standby-remburs typisk udløses via et dokument, er standby-remburser som regel underkastet de internationale rembursregler.

Transferabel remburs

Hvis en remburs er transferabel, kan modtageren bede banken om - helt eller delvist - at videregive (transferere) rembursen til tredjemand, typisk producenten. Det er altså én og samme remburs, der benyttes mellem 3 handelsparter.

Transferabel remburs kan bl.a. anbefales i de tilfælde, hvor en mellemhandler eller agent skal stille sikkerhed over for sin leverandør.

Ved transferering er det muligt at ændre visse af rembursens betingelser, nemlig:

 • Indsætte mellemhandleren som ordregiver - og dermed transferere rembursen
 • Nedsætte beløb og enhedspriser med mellemhandlerens fortjeneste
 • Afkorte gyldigheds-, afskibnings- og præsentationsfrister
 • Forhøje forsikringens procentsats
 • Ombytte leverandørens faktura og evt. veksel med mellemhandlerens - inden dokumenterne videresendes til købers bank

Back-to-back remburs

Som ved transferabel remburs er der også her 3 handelsparter involveret, og igen skal mellemhandleren stille sikkerhed over for sin leverandør for varer, som han selv har videresolgt mod remburs.

Men i modsætning til en transferabel remburs er der her tale om to selvstændige remburser. Dette betyder bl.a., at udstedelse af en Back-to-back remburs kreditbehandles i banken som enhver anden remburs, og risikoen for mellemhandleren er på grund af de 2 uafhængige rembursforretninger højere end ved transferabel remburs.

Skematisk forløb i en transferabel remburs

Udstedelse og transferering af en remburs, hvor mellemhandlerens fortjeneste er 30%.

Dokumenter og betalinger ved udnyttelsen af en transferabel remburs. Bemærk at mellemhandleren ikke betaler sælger og får betaling fra køber. Beløbene modregnes og mellemhandleren får kun udbetalt sin fortjeneste.

Dokumenter

bankinkasso og remburs indgår en række dokumenter. Man skelner mellem finansielle dokumenter og kommercielle dokumenter:

Finansielle dokumenter bruger man til at opnå betaling med, f.eks.:

Kommercielle dokumenter udsteder man, når varen produceres, kontrolleres, sendes osv., f.eks.:

 • faktura
 • pakkeliste
 • certifikater af forskellig art, f.eks. oprindelsescertifikat og inspektionscertifikat
 • forsikringspolice – når sælger skal tegne forsikring
 • forsendelsesdokument (konnossement, luftfragtbrev, jernbanefragtbrev, CMR-fragtbrev, speditørerklæring osv.)

Hvilke dokumenter køber har brug for, afhænger bl.a. af vareart, transportmidlet, leveringsbetingelserne – samt af købers og køberlandets individuelle krav. 

Importgaranti

Importgaranti

Importgarantier i Sydbank giver dig

 • likviditetsforbedring
 • bedre indkøbspriser og betingelser
 • større sikkerhed for varer til tiden
 • fleksibilitet

Det betyder for dig, at du

 • ikke skal binde likviditet i forudbetaling af din import
 • står bedre i forhandlingssituationen, hvad priser og betingelser angår - fordi Sydbank står bag dig som garant for betalingen
 • ikke risikerer forsinkede leverancer - din leverandør kan nemlig roligt sende varerne af sted uden at have fået sine penge
 • kan vælge leverandører, der ikke nødvendigvis kender dit firma i forvejen - fordi du kan stille med en bankgaranti

Hvorfor bruge en udenlandsk garanti?

En garanti afdækker risikoen for, at en forretning afvikles anderledes end forventet. Nemlig ved at sikre den begunstigede en pengemæssig erstatning for et tab.

Afvikles forretningen derimod som forventet, bliver garantien aldrig anvendt. En garanti er derfor ikke en betalingsmåde i sig selv, men skal kombineres med en betaling.

Hvilke garantier anvender en importør?

Som importør skal du typisk stille en af disse garantier:

 • betalingsgaranti
 • aval på en veksel (dvs. bankens garanti for, at vekslen betales)
 • standby remburs (dvs. en betinget garanti, der er underlagt de internationale rembursregler; velegnet til afdækning af løbende samhandel; bruges desuden i USA i stedet for betalingsgarantier)

Hvor meget er man bundet af en garanti?

Er garantien udstedt som en anfordringsgaranti, skal der betales mod et simpelt krav fra den begunstigede. Er garantien udstedt som en betinget garanti, skal Sydbank derimod kun betale, hvis du er indforstået, eller hvis den begunstigede præsenterer en dom for, at vi skal betale.

Hvornår ophører garantien?

Garantier skal som udgangspunkt have en udløbs dato og slettes derefter. Der kan dog være lande med speciel lovgivning med hensyn til udløb og sletning. Garantier uden udløbs dato kan først slettes, når den begunstigede giver lov og returnerer garantien i kvitteret stand og du risikerer derfor, at det stå hen i det uvisse, hvornår du bliver frigjort fra garantien.

Kan garantien dække mere end én leverance?

Ja, betalingsgarantier eller standby remburser kan dække den løbende samhandel med din udenlandske leverandør, typisk med en løbetid på et år ad gangen. Garantibeløbet kan enten være det største udestående i garantiens løbetid, eller du og din leverandør kan forhandle jer frem til et beløb, der passer til begges risikovillighed.

Skematisk forløb i importgaranti

Garantien er en sikring, men ikke i sig selv et betalingsmiddel. Garantien bliver kun anvendt, hvis den aftalte betaling udebliver.

Transaktioner mellem køber og sælger:

 1. Køber giver ordre og garanti til sælger.
 2. Sælger foretager varelevering.
 3. Køber foretager betaling.
 4. Garanti ophører

Flere fakta om garantier

Når der i kontrakten er nævnt en garanti ...

I internationale kontraktforhandlinger er det vigtigt at fastlægge omfanget af en evt. garantiforpligtelse, så der ikke senere opstår uenighed.

Få rådgivning i Sydbank om de spørgsmål, der typisk opstår, f.eks.:

 • Hvornår i kontraktforløbet skal garantien udstedes?
 • Hvilket lands lovgivning skal garantien være underlagt - og hvilken betydning har det?
 • Hvilken garantiform er den rigtige?
 • Skal det være en anfordringsgaranti?
 • Skal garantien have en udløbsdato - og hvor længe skal den løbe?
 • Hvad er garantiomkostningerne - og kan de regnes ind i kontraktprisen?

Parterne i et garantiforhold

 • Ordregiver (garantirekvirent): anmoder sin bank om at udstede garanti til garantimodtager.Ordregiver hæfter for betalingen, indtil hans bank har frigjort ham for hans garantiforpligtelse. Når en garanti er udstedt, kan den ikke ændres eller annulleres uden garantimodtagerens skriftlige samtykke.
 • Garantimodtager (beneficiant):den garantisikrede (garantibegunstigede)
 • Ordregivers bank (garant):garanterer for betaling over for garantimodtager (eller dennes bank) på garantiens betingelser og vilkår.
 • Garantimodtagers bank:videresender (uden forpligtelse) ordregivers banks garanti til garantimodtager (= direkte garanti)) eller udsteder garantien over for garantimodtager (mod sikkerhed i en garantiindeståelse fra ordregivers bank) (= indirekte garanti).

Direkte kontra indirekte garantier

Den direkte garanti udstedes direkte over for garantimodtager - men sendes typisk gennem en bank i garantimodtagers land.

Den indirekte garanti benyttes, når garantimodtager kræver, at en bank i hans eget land udsteder garantien - enten fordi det er kutyme eller fordi det er lovbestemt i det pågældende land. Ordregivers bank beder her en bank i garantimodtagers land (f.eks. i Mellemøsten) om at udstede en garanti på vegne af ordregivers bank. Garantien bliver derfor udstedt efter pågældende lands lov og ret, og det betyder, at ordregiver hæfter for betaling og omkostninger, indtil hans bank er blevet frigjort for sin forpligtelse under garantien. Også selv om garantiens udløbsdato er overskredet!

Hvis ikke andet er aftalt i garantien, afgøres evt. tvistigheder efter retsreglerne i det land, hvor garantien er udstedt.

Garantiformer

 • Tilbudsgaranti (Bid Bond el. Tender Guarantee)
 • Forudbetalingsgaranti (Advance Payment Guarantee)
 • Kontraktopfyldelsesgaranti/arbejdsgaranti (Performance Bond)
 • Leverancegaranti (Performance Bond)
 • Tilbageholdelsesgaranti (Retention Bond el. Performance Bond)
 • Betalingsgaranti (Payment Guarantee)
 • Bankaval på veksel

Tilbudsgaranti (Bid Bond el. Tender Guarantee)

Sikrer, at sælger betaler erstatning, hvis han ikke overholder sine forpligtelser i et afgivet tilbud.

Ved internationale licitationer er en sådan garanti ofte en betingelse for, at sælgers tilbud overhovedet kan komme i betragtning

Forudbetalingsgaranti (Advance Payment Guarantee)

Garantien sikrer, at sælger betaler forudbetalingen tilbage, hvis han ikke opfylder sine leveringsforpligtelser.

Kontraktopfyldelsesgaranti/arbejdsgaranti (Performance Bond)

Giver køber sikkerhed for, at sælger betaler erstatning, hvis han ikke overholder sine kontraktlige leverings-, funktions- og kvalitetsmæssige forpligtelser.

Leverancegaranti (Performance Bond)

Sikrer, at sælger betaler erstatning, hvis han ikke leverer varen i henhold til kontrakten.

Tilbageholdelsesgaranti (Retention Bond el. Performance Bond)

Ved handel med kapitalgoder har køber ofte ret til at modregne fejl og mangler i den sidste rate af kontraktprisen. I stedet for at sælger først får sidste rate f.eks. et år efter levering, kan han udstede en tilbageholdelsesgaranti, der sikrer køber mulighed for at få erstatning for fejl og mangler, selv om kontraktprisen er betalt fuldt ud ved levering.

Betalingsgaranti (Payment Guarantee)

Garanti til sikkerhed for købers forpligtelse til at betale.

Denne form for garanti anbefaler vi ofte til sikkerhed for betaling af løbende vareleverancer.

Bankaval på veksel

Bankaval er en garanti, der giver sikkerhed for, at vekslen bliver betalt - altså en form for betalingsgaranti.

Standby remburs

En garanti, der er underkastet de internationale rembursregler.