Tilbudsgaranti (Bid Bond el. Tender Guarantee)

Sikrer, at sælger betaler erstatning, hvis han ikke overholder sine forpligtelser i et afgivet tilbud. Ved internationale licitationer er en sådan garanti ofte en betingelse for, at sælgers tilbud overhovedet kan komme i betragtning

Forudbetalingsgaranti (Advance Payment Guarantee)

Garantien sikrer, at sælger betaler forudbetalingen tilbage, hvis han ikke opfylder sine leveringsforpligtelser.

Kontraktopfyldelsesgaranti/arbejdsgaranti (Performance Bond)

Giver køber sikkerhed for, at sælger betaler erstatning, hvis han ikke overholder sine kontraktlige leverings-, funktions- og kvalitetsmæssige forpligtelser.

Leverancegaranti (Performance Bond)

Sikrer, at sælger betaler erstatning, hvis han ikke leverer varen i henhold til kontrakten.

Tilbageholdelsesgaranti (Retention Bond el. Performance Bond)

Ved handel med kapitalgoder har køber ofte ret til at modregne fejl og mangler i den sidste rate af kontraktprisen. I stedet for at sælger først får sidste rate f.eks. et år efter levering, kan han udstede en tilbageholdelsesgaranti, der sikrer køber mulighed for at få erstatning for fejl og mangler, selv om kontraktprisen er betalt fuldt ud ved levering.

Betalingsgaranti (Payment Guarantee)

Garanti til sikkerhed for købers forpligtelse til at betale (vareleverance, husleje, andre kontraktlige forpligtelser mm.)

Bankaval på veksel

Bankaval er en anfordingsgaranti, hvor en bank ved hjælp af en avalpåtegning på vekslen garanterer for betaling af vekslen.

Standby - remburs

En standby remburs er en  garanti, der er underlagt de internationale rembusregler. Velegnet til afdækning af løbende samhandel; bruges desuden i USA i stedet for betalingsgarantier.