Dine fordele

Vi ser på din situation og dine behov, når vi sammensætter din pensionsordning. En pensionsordning består typisk både af en pensionsopsparing og en række personforsikringer. Vi lægger vægt på den individuelle rådgivning, så du får en pensionsordning, der passer til netop dig og dine pensionsbehov. 

Med en pensionsopsparing hos os får du følgende fordele:

  • Etisk investering af dine penge
  • Adgang til dygtige pensionsrådgivere

Pensionstyper

Så længe du er i arbejde, kan du indbetale en del af din løn på din pensionsopsparing, så du sikrer dig selv den pensionisttilværelse, du ønsker. Vores opgave er at sørge for, at dine penge vokser mest muligt, indtil du skal bruge dem.

Der findes tre forskellige typer pensionsopsparing med hver deres formål og fordele. Du kan selv vælge, hvordan du vil fordele dine indbetalinger imellem de forskellige typer.

Aldersopsparing

Med en Aldersopsparing får du alle dine penge udbetalt på én gang.

  • Du kan indbetale maks. 5.400 kr. om året, indtil 5 år før din folkepension. Herefter kan du indbetale 52.400 kr. om året.
  • Udbetalingen er skattefri og modregnes ikke i folkepensionen.
  • Hvis du dør, inden din Aldersopsparing er udbetalt, kan den udbetales til dine arvinger.
     

Du kan vælge at investere din Aldersopsparing selv eller lade os investere på dine vegne.

Læs mere om Aldersopsparing

Ratepension

En Ratepension giver dig en løbende udbetaling hver måned i en periode på mellem 10 og 30 år. 

  • Du kan indbetale op til 58.500 kr. årligt.
  • Du beskattes med almindelig indkomstskat af udbetalinger.
  • Dine efterladte kan ved dødsfald vælge at få pensionen udbetalt på én gang. 

Du kan vælge at investere din Ratepension selv eller lade os investere på dine vegne.

Investering af din pension

Du vil gerne have mest muligt ud af din pensionsopsparing, men den måde vi plejer din pensionsopsparing på, skal passe til dine behov og ønsker. Vi kigger bl.a. på, hvor stor risiko du ønsker at løbe, når vi investerer dine penge for dig, og hvor lang tid, der er til, at du går på pension. Du har også mulighed for at vælge at investere din pensionsopsparing selv. Læs mere om dine muligheder herunder.

Dine muligheder

Du investerer selv

Hvis du gerne selv vil styre, hvordan din pensionsopsparing investeres, kan du på egen hånd investere via handelsplatformen Alm. Brand Trader. Det kræver blot, at du har Netbank, og at du har mod på at løfte opgaven selv.

Læs mere om investering

Vi investerer for dig

Du kan vælge at lade os investere din pensionsopsparing for dig på markedsvilkår. Det betyder, at afkastet af din pensionsopsparing kan svinge fra år til år, da afkastet følger udviklingen på markedet.

Vi investerer din pensionsopsparing med udgangspunkt i din investeringsprofil, og vi overvåger og tilpasser løbende dine investeringer for at passe bedst muligt på din pensionsopsparing.

Vil du vide mere om, hvad en investeringsprofil er, eller om OpsparingPlus, som er det investeringsprodukt, vi investerer dine pensionspenge i, kan du blive klogere på det på vores investeringsside:

Læs mere om OpsparingPlus

Værd at vide om pension

Hvad er forskellen på en pensionsopsparing og en pensionsordning?

En pensionsopsparing er den opsparing, som du løbende indbetaler til, og som du kan få udbetalt, når du går på pension. En pensionsordning dækker lidt bredere, da den både rummer din pensionsopsparing og en række valgfrie personforsikringer, som har til formål at sikre dig, hvis du skulle blive udsat for ulykke, sygdom eller lignende, inden du går på pension.

Hvad sker der med din pension, hvis du skal skilles?

Når pensioner skal deles i forbindelse med skilsmisse, er hovedreglen, at pensionen følger personen, hvis pensionen er ”rimelig”. Det gælder alle pensionstyper. En pension er ”rimelig”, hvis den svarer til, hvad der er normalt for dit fag og din uddannelse, og arbejdsmarkedspensioner og overenskomstbaserede pensionsordninger anses for ”rimelige”.

Det er skifteretten, der vurderer, om en pension er ”ikke rimelig” og i det tilfælde skal pensionen deles mellem jer.

I kan vælge at oprette en ægtepagt, hvor I bestemmer, hvordan jeres pensioner skal deles i tilfælde af skilsmisse. En ægtepagt udarbejdes af en advokat, men hvis I ikke har behov for advokatrådgivning, kan I købe en formular online. Husk at en ægtepagt skal tinglyses for at være gyldig.

Hvordan er skattereglerne?

Alt efter hvilken pensionsopsparing du vælger, gælder der forskellige regler for fradrag og beskatning. Der er også forskel på, om din pensionsordning er en firmabetalt ordning, eller om du selv betaler. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os for nærmere rådgivning.

Besøg skat.dk for mere info om skatteregler

Hvad sker der med din pension, hvis du dør?

Hvis du dør, inden du går på pension, bliver din pensionsopsparing udbetalt til de begunstigede - dvs. dem der skal arve dig. De skal betale en afgift til staten på 40 % af din pension. Hvis du også har en Livsforsikring, bliver den også udbetalt til de begunstigede ved din død.  

Hvis du dør, efter du er gået på pension, og du stadig har noget af din pensionsopsparing tilbage, vil dine arvinger få udbetalt din resterende pensionsopsparing. Der gælder forskellige regler for de forskellige pensionstyper:

Ratepension

Det tilbageværende beløb udbetales, og der skal betales en afgift til staten.

Alderspension

Engangsbeløbet kan udbetales til arvinger, hvis det ikke er udbetalt endnu. Der skal ikke betales afgift til staten på udbetalingen.

Hvad gør du, hvis du har en type pensionsopsparing, der ikke eksisterer mere?

Har du en anden type pensionsopsparing end dem, du kan læse om her på siden, fx Kapitalpension, behøver du ikke at foretage dig noget. Vi viser kun pensionstyper, som vi udbyder i dag, men vi rådgiver naturligvis stadig om udgåede pensionstyper.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Hvor kan jeg se min pensionsopsparing?
Hvad skal du gøre, hvis du vil have din pensionsopsparing udbetalt før tid?

I nogle situationer kan det være nødvendigt at få udbetalt sin pension før det aftalte tidspunkt. Eller måske har du valgt at flytte til et andet pensionsselskab. I disse situationer er der en række regler, du bør være opmærksom på, inden du træffer dit valg om tilbagekøb, som det også hedder.

Det koster et administrationsgebyr, hvis du tilbagekøber din pensionsopsparing.

Vær opmærksom på, at nogle ordninger ikke kan flyttes eller udbetales før det aftalte tidspunkt.

Skat og afgift

Inden du får udbetalt din pensionsopsparing, trækker vi også de lovpligtige skatter og afgifter fra. Skatter og afgifter beregnes efter de til enhver tid gældende regler og satser.

Du er altid velkommen til at tale med en af vores rådgivere, hvis du har spørgsmål.