Dine fordele

Med OpsparingPlus får du professionel pleje af dine penge hver dag, året rundt. Du får også følgende fordele:

Overskuelig investering af dine penge

Du har fuld adgang til dine investeringer online. Ønsker du at investere mere eller tage noget af din gevinst med hjem, kan du altid sætte penge ind eller trække frie midler ud. 

Enkelt og fleksibelt investeringsprodukt

Det skal være nemt for dig at investere. Derfor sørger vi for at indberette køb, salg og udbytter af værdipapirer til SKAT.

Ingen skjulte gebyrer, og priser der er til at forstå

Du betaler en fast procentsats for den service, du modtager. Satsen falder i takt med investeringens størrelse og har et maksimumbeløb. 

Investeringsrammer

  Lavrisiko
-aktiver 
 Højrisiko
-aktiver
Meget lav  0-80% 0-20%
Lav 60-90% 10-40%
Mellem 30-70% 30-70%
Høj 10-50% 50-90%
Meget høj 0-40% 60-100%

Pris og vilkår

  Gebyr Min. / maks.
Depotværdi under 300.000 kr. 1,00 % Intet min. / Intet maks.
Depotværdi mellem 300.000-500.000 kr. 0,50 % Intet min. / Intet maks.
Depotværdi over 500.000 kr. 0,00 % Intet min. / 4.000 kr.
Kurtage 0,1000 % Intet min. / Intet maks. for frie midler

29 kr. / Intet maks. for pensionsmidler
  Indirekte omkostninger
(pr. 04.01.2021 )
Meget lav investeringsprofil Anbefales ikke pt.
Lav investeringsprofil 0,91 %
Mellem investeringsprofil 1,29 %
Høj investeringsprofil 1,59 %
Meget høj investeringsprofil 1,66 %

OpsparingPlus

Intet minimumsindskud

OpsparingPlus er til dig, som ønsker professionel pleje af dine pensionspenge eller frie midler. Vores investeringseksperter forvalter aktivt dine penge – hver eneste dag, året rundt.

Baseret på din investeringsprofil investerer vi dine penge i traditionelle danske investeringsforeninger, og når dit udbetalingstidspunkt nærmer sig, så neddrosles risikoen i din portefølje automatisk.

Du får fuld adgang til dine investeringer online, så du kan følge med i udviklingen, og du kan altid sætte flere penge ind eller trække frie midler ud. Med OpsparingPlus vil vi gøre investering nemt og overskueligt.

Faktaark OpsparingPlus, frie midler inkl. omkostninger
Faktaark OpsparingPlus, Pension inkl. omkostninger

Værd at vide

Om aktier

Hvad er en aktie?

Når du investerer i aktier, køber du en del af et selskab. En aktie giver dig retten til fremadrettet at få del i selskabets overskud og evt. udbytte. I nogle virksomheder køber du en forholdsvis stabil indtjening år for år, mens du i andre virksomheder risikerer større udsving. Det er meget svært at vælge netop de aktier, der vil stige mest i kurs, så vi anbefaler almindeligvis, at du køber aktier i flere forskellige virksomheder. På den måde spreder du din risiko.

Hvor meget tjener jeg på aktier?

Aktier giver typisk mulighed for et højere afkast end obligationer, men det kræver også både mere tid og is i maven. På kort sigt går kursen på aktier både op og ned, men på lang sigt vil aktiekursen som regel stige.

Hvad er risikoen ved investering i aktier?

Al investering er forbundet med risiko for tab. Investerer du i aktier, kan din formue undervejs i investeringsforløbet blive mindre værd. Det betyder, at du især på kort sigt, men også på lang sigt kan risikere et tab. Aktier er som udgangspunkt bedst, hvis du har en lang tidshorisont for din investering. Kan du vente mange år med at sælge dine aktier, vil de nemlig med større sandsynlighed være blevet mere værd.

Hvordan minimerer jeg risikoen?

Hvis du vil minimere din risiko for tab, er det en god idé at sprede din investering på mange forskellige aktier. På den måde bliver du ikke ramt så hårdt, hvis en bestemt aktie falder i værdi. Du kan også vælge at investere via en investeringsforening, hvor professionelle investorer spreder din investering for dig. 

Om obligationer

Hvad er en obligation?

Når du investerer i en obligation, så låner du dine penge ud til enten et realkreditinstitut, staten eller en virksomhed. Obligationerne giver dig løbende renter. Obligationer findes både i en fastforrentet udgave, hvor du modtager en fast rente, og en variabel udgave, hvor du modtager en variabel rente. 

Hvor meget tjener jeg på obligationer?

Som udgangspunkt får du en højere rente, jo længere tid obligationen løber. Obligationer giver dig som udgangspunkt et mere stabilt afkast end aktier, og du løber ikke samme risiko som ved investering i aktier. Til gengæld er afkastet typisk også mindre, da risiko og afkast som regel følges ad.

Hvad er risikoen ved obligationer?

Risikoen ved at investere i stats- eller realkreditobligationer er meget begrænset, hvorimod obligationer udstedt af virksomheder typisk indebærer samme risiko som at investere i aktier. 

Kursrisiko

Hvis du har behov for at sælge dine obligationer på et tidspunkt, kender du ikke kursen - den kan være steget eller faldet. Normalt ændres kursen mest på lange obligationer og knap så meget på korte obligationer

Likviditetsrisiko

I små obligationsserier er der ikke særligt mange købere og sælgere. Så hvis du køber fra en sådan serie, kan du risikere at give en for høj kurs for dem - de bliver altså dyre. Hvis du senere ønsker at sælge de samme obligationer, kan du tilsvarende risikere, at du er nødt til at sælge til en for lav pris – du sælger dem billigt. Derfor bør du handle obligationer fra store serier med en god likviditet.

Hvad er OpsparingPlus

OpsparingPlus er moderne investeringspleje af både frie midler og pension, hvor vores investeringseksperter aktivt forvalter dine penge. OpsparingPlus egner sig specielt til dig, der ønsker ro og tryghed i en professionel plejer af dine penge, som vores eksperter kun investerer i traditionelle danske investeringsforeninger. 

Vores investeringsfilosofi

Vores investeringsfilosofi er udgjort af to begreber: Strategisk Aktiv Allokering (SAA) og Taktisk Aktiv Allokering (TAA).

Strategisk Aktiv Allokering (SAA):

Den optimale porteføljesammensætning på lang sigt. Den sikrer et stabilt afkast på tværs af kriser og konjunkturcyklusser.

Taktisk Aktiv Allokering (TAA):

Den optimale portefølesammensætning på kort sigt. Den tager højde for mere kortsigtede faktorer som risikoen for recession, værdiansættelse på aktiemarkedet og niveauet af finansiel stress.

TAA-rammer:

Justering af aktiver efter markedstendenser

Som led i den taktiske, aktive allokering, kan vores investeringseksperter skrue op og ned for andelen af lavrisiko-aktiver og højrisiko-aktiver, for at sikre det bedst mulige afkast til dig.

Der er opsat rammer for, hvor meget der kan justeres på andelen af både lavrisiko- og højrisiko-aktiver, som ses til højre herfor.

  Lavrisiko
-aktiver
Højrisiko
-aktiver
Meget lav 0-80% 0-20%
Lav 60-90% 10-40%
Mellem 30-70% 30-70%
Høj 10-50% 50-90%
Meget høj 0-40% 60-100%
Investeringsprofil

Inden du skal investere, er det en god ide at få fastlagt din investeringsprofil. Din investeringsprofil sammensættes ud fra følgende parametre:

- Risikovillighed
- Tidshorisont

Risikovillighed

Du skal selv træffe beslutning om, hvor stor en risiko du er villig til at påtage dig i dine investeringer. En mulighed for højere afkast medfører også en større risiko for tab. Omvendt må du forvente et mindre afkast, hvis du vælger at investere med lavere risiko for tab.

Alm. Brand Bank har udarbejdet en række kendetegn for risikovillighed, som kan hjælpe dig til at træffe denne beslutning:

Risikovillighed Kendetegn
Lav Jeg er generelt en forsigtig type.

Jeg er tilfreds med et afkast, der kun er lidt over, hvad jeg ellers kan få på en bankkonto.
Mellem Jeg er klar over, at værdien af mine investeringer kan svinge undervejs, og at der i perioder kan være negative afkast.

Jeg er villig til at tage en risiko mod en forventning om et afkast, der er bedre end en obligation og en fastrente.
Høj Jeg ønsker samlet set et højt afkast og er godt klar over, at det medfører en højere risiko, hvilket kan medføre tab på mine investeringer.

Udsving i kursværdien på min investering giver mig ikke søvnløse nætter.

Tidshorisont 

Du skal ligeledes tage hensyn til, hvor længe din investering skal løbe. Jo flere år din investering skal strække sig over, des mere risikovillig investering kan du principielt foretage. Din tidshorisont afhænger af investeringsperioden. Der skelnes mellem fire forskellige intervaller: 

- 0-3 år
- 3-7 år
- 7-15 år
- 15+ år

Din tidshorisont vil ændre sig, når du nærmer dig tidspunktet, hvor din formue skal være til din rådighed, og i takt hermed bør du selv tilrette tidshorisonten i din investeringsprofil.

Er du i tvivl om din investeringsprofil, kan du altid kontakte din rådgiver. Sammen kan I tale om din risikovillighed og din tidshorisont og fastlægge din investeringsprofil.  

Få afdækket din investeringsprofil

Dine investeringer skal altid afspejle den risiko, du er tryg ved. Vi vurderer hurtigt og sikkert, hvilken investeringsprofil der passer til dig og dine investeringsønsker. Vi kommer med en anbefaling, der sikrer den rigtige spredning mellem aktier og obligationer, så du ikke løber en større risiko, end du ønsker. 

Risikonedtrapning

I OpsparingPlus neddrosler vi automatisk din risiko, når tidspunktet for udbetaling af dine investeringer nærmer sig. Neddroslingen sker ad tre omgange, første gang 15 år før tidspunktet for udbetaling.

Tabellen viser, hvordan risikoen neddrosles for de fem investeringsprofiler (de viste fordelinger mellem høj- og lavrisiko aktiver er de langsigtede fordelinger og afspejleder ikke nødvendigvis bankens aktuelle fordeling).

 Investeringshorisont
Risikoprofil   Meget lang (15+ år) Lang (7-15 år) Mellem (3-7 år) Kort (0-3 år)
 Meget høj Meget høj risiko (90%/10%)  Meget høj risiko (90%/10%)  Høj risiko (70%/30%)  Mellem risiko (50%/50%)
 Høj Meget høj risiko (90%/10%)  Høj risiko (70%/30%)  Mellem risiko (50%/50%) Mellem risiko (50%/50%) 
 Mellem Høj risiko (70%/30%)  Mellem risiko (50%/50%)  Lav risiko (25%/75%)  Lav risiko (25%/75%)
 Lav Mellem risiko (50%/50%)  Lav risiko (25%/75%)  Lav risiko (25%/75%)  Meget lav risiko (10%/90%)
 Meget lav Lav risiko (25%/75%)  Lav risiko (25%/75%)  Meget lav risiko (10%/90%)  Meget lav risiko (10%/90%)

* Fordeling mellem højrisiko- og lavrisiko aktiver

Om lav- og højrisiko aktiver

Vores investeringer er opdelt i to overordnede aktivklasser: lavrisiko og højrisiko. Her kan du se, hvilke forskellige aktiver der indgår i de to aktivklasser. 

Lavrisiko aktiver Højrisiko aktiver
Korte obligationer
Korte obligationer er obligationer med en kort løbetid.
Nordiske aktier
Aktier noteret på en godkendt fondsbørs i Norden.
Lange obligationer
Lange obligationer er obligationer med en lang løbetid.
Europæiske aktier
Brede investeringer i europæiske aktier.
Investment Grade virksomhedsobligationer
Investment Grade virksomhedsobligationer er obligationer i økonomisk velstillede og stabile virksomheder, som har en meget lav sandsynlighed for at misligholde deres gældsforpligtelser. Det er kredit-ratingen der er afgørende for, om en virksomhedsobligationer er Investment Grade (IG) eller High Yield (HI).
High Yield virksomhedsobligationer
Obligationer med en rating lavere end Baa3/BBB- (lav kreditkvalitet).
  Emerging Markets-obligationer og -aktier
Emerging markets er voksende markeder med kendetegn ved et udviklet marked, men ikke fuldt ud opfylder dets standarder; eksempelvis markeder, som i fremtiden kan blive udviklende markeder.
Etik

I OpsparingPlus investerer vi primært i Alm. Brands egne investeringsforeninger.

Alle selskaber i Alm. Brands investeringsforeninger gennemgår en etisk screening, der bl.a. tager udgangspunkt i de bredt anerkendte FN-konventioner samt UN Global Compact-principperne. Screeningen omfatter bl.a. menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø samt konventionsomfattede våben. Vi investerer eksempelvis ikke i selskaber, der er involveret i børnearbejde, produktion af fossile brændstoffer, diskrimination, eller selskaber, der har problemer med menneskerettigheder. 

Derudover fravælges selskaber, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra følgende kontroversielle forretningsområder:

- Våben
- Tobak
- Hasardspil
- Pornografi
- Fossile brændstoffer 

Som investor kan du derfor investere i OpsparingPlus med god samvittighed. Samtidig er vi af den opfattelse, at etiske selskaber på sigt vil være til gavn for afkastet, fordi verdens befolkning i stigende grad stiller etiske krav til produkter og serviceydelser. Også risici relateret til eventuelle erstatningssager vurderes at være mindre for selskaber med en etisk forretningsfilosofi. 

Beskatning

Skattereglerne for tab og gevinst på udbyttebetalende investeringsforeninger er forskellige afhængigt af, om du er en privatperson eller et selskab, og om der er tale om frie midler eller pensionsmidler.

Ønsker du at få fastlagt skattereglernes konkrete betydning, anbefaler Banken, at du kontakter en revisor eller søger information hos Skat.

Det er ikke muligt at investere virksomhedsskatteordning-midler (VSO) i OpsparingPlus.

OpsparingPlus-præsentation

Find de nyeste præsentationer for OpsparingPlus her.

OpsparingPlus-præsentation 28.09.20
OpsparingPlus-præsentation 03.08.20 - KORT