Dine fordele

Drømmer du om at have råd til lidt ekstra, når du går på pension? En Aldersopsparing er et attraktivt alternativ til almindeligt indlån i banken. Er der 5 år eller mindre til din pensionsalder, kan du indbetale op til 52.400 kr. om året.

 • Skattefri engangsudbetaling
  Undgå bekymringer om skat eller afgifter på udbetalingen og få beløbet udbetalt skattefrit på én gang.
 • Lav beskatning af afkast
  Afkast fra din aldersopsparing beskattes med kun 15,3 %, hvilket er væsentligt lavere end almindelig kapitalbeskatning. 
 • Flere investeringsmuligheder
  Vi hjælper dig med at finde den rigtige investeringsløsning.

Investering af din Aldersopsparing

Din Aldersopsparing kan investeres på forskellige måder:

Du investerer selv

Du kan investere din Aldersopsparing på egen hånd via handelsplatformen Alm. Brand Trader.

Læs mere om Alm. Brand Trader

Vi investerer - markedsrente

Overlad din opsparing til vores eksperter, der løbende udvælger de investeringsforeninger, der passer til din investeringsprofil. 

Vi investerer - gennemsnitsrente

Et attraktivt alternativ til indlån med garanteret udbetaling, når du går på pension. 

Hvorfor skal du vælge en Aldersopsparing?

Afkast på Aldersopsparingen beskattes med kun 15,3 % mod op til 42 % ved almindelig kapitalbeskatning. Derudover får du mulighed for at investere i gennemsnitsrente, der giver dig en garanteret udbetaling, når du skal på pension. 

Aldersopsparingen udbetales som et engangsbeløb, så du kan starte din pensionstilværelse med at bestille drømmerejsen, købe en ny bil eller noget helt tredje, som du går og drømmer om.

Spørgsmål og svar

Hvem kan oprette en Aldersopsparing?

Aldersopsparingen er for alle, men der kan være situationer, hvor det giver ekstra god mening at indbetale til den, fx:

 • Hvis der er 5 år eller mindre, til at du når din folkepensionsalder og derfor kan indbetale helt op til 48.000 kr. om året.
 • Hvis du har penge stående på en bankkonto, der ikke giver nogen rente. Du kan få mere ud af de samme penge ved at sætte dem ind på en Aldersopsparing.
Hvornår kan du senest oprette en Aldersopsparing?

Du kan oprette en Aldersopsparing, fra du er 18 år og indtil 20 år efter du har nået din pensionsudbetalingsalder. Du kan vælge at lave månedlige indbetalinger og/eller engangsindbetalinger, så længe du holder dig indenfor de fastsatte beløbsgrænser for indbetaling pr. år.

Hvor meget må du indbetale til din Aldersopsparing?

Er der 5 år eller mindre, til du når din folkepensionsalder, kan du indbetale op til 52.400 kr. om året (2021). Er der længere tid til din folkepensionsalder, kan du indbetale op til 5.400 kr. om året (2021). Grænsen på 5.200 kr. om året gælder også, hvis du har mindre end 5 år til din folkepensionsalder, og du allerede har startet udbetaling af ratepension eller livsvarig pension.

Hvornår kan du få din Aldersopsparing udbetalt?

Du kan tidligst få udbetalt din Aldersopsparing fem år før din folkepensionsalder eller tre år før din folkepensionsalder, hvis Aldersopsparingen er oprettet efter 1. januar 2018. 

Din Aldersopsparing skal senest være udbetalt, 20 år efter du har nået din pensionsudbetalingsalder.

Hvis du hæver din Aldersopsparing før tidligste udbetaling, skal du betale en afgift på 20 % til staten.

Modregnes din Aldersopsparing i din folkepension?

Nej, din Aldersopsparing bliver ikke modregnet i din folkepension.

Hvordan er skattereglerne?

Indbetalingerne til en Aldersopsparing kan ikke trækkes fra i skat, til gengæld betaler du hverken skat eller afgift, når pengene udbetales til dig igen.

Du skal betale PAL-skat af afkastet på din Aldersopsparing. Skatten udregnes automatisk ved årets afslutning.

Hvem får din Aldersopsparing, hvis du dør?

Hvis du dør, bliver din Aldersopsparing udbetalt til de begunstigede - dvs. dem, der skal arve dig. Der skal ikke betales skat eller afgift til staten af udbetalingen. 

Aldersopsparingen kan også udbetales, hvis du får tilkendt førtidspension eller får en livstruende sygdom. 

Skattefordele på din opsparing

Med en Aldersopsparing beskattes afkastet af din opsparing med PAL-skattesatsen på kun 15,3 % mod 27 % eller 42 % ved almindelig beskatning af afkast på frie midler. 

Gennemsnitsrente eller indlån?

Med gennemsnitsrente får du en garanteret udbetaling, når du går på pension. Du modtager en depotrente på din opsparing, der historisk har været væsentligt højere end renten på indlån.

Herunder kan du sammenligne den historiske depotrente for nye kunder med renten på indlån i Alm. Brand Bank.

År Depotrente Indlånsrente
2020 2,50 % 0 % - 0,5 %
2019 3,50 % 0 % - 0,5 %
2018 5,00 % 0 % - 0,5 %
2017 4,00 % 0 % - 0,5 %
2016 4,00 % 0 % - 0,8 %
2015 4,00 % 0 % - 1,25 %

Den viste indlånsrente er den historiske rente på almindelige indlån (mindre end 750.000 kr.) i Alm. Brand Bank. Renten varierer afhængig af kundens samlede engagement med Alm. Brand Bank og bindingsperiode på indlånet.