Har du din NemKonto i Sydbank, kan du have op til 100.000 kr. stående på én konto, uden at betale negativ rente. Den kalder vi din ”Friholdelseskonto”.

I løbet af september vælger vi automatisk en af dine almindelige* konti, som din ”Friholdelskonto” – det vil sige den konto, der bliver friholdt for negativ rente af beløb op til 100.000 kr.

Du får besked om, hvilken konto vi har valgt.

Kontakt os, hvis du hellere vil have en anden af dine konti som Friholdelseskonto, eller hvis du hellere vil have en konto, som du har i fællesskab med din ægtefælle eller samlever, som Friholdelseskonto.

*Pensionskonti, prioritetsindlånskonti og særlige indlån kan ikke anvendes som Friholdelseskonto. Har du flere almindelige konti, der kan bruges som Friholdelseskonto, vælger vi automatisk den konto af dine egne konti, der står flest penge på.

Læs mere om negativ rente i Sydbank her