Indsigelse mod transaktion

Som kunde har du i en række situationer mulighed for at få tilbageført en betaling, når du har handlet over internettet eller ved post- eller telefonordre.

Sådan gør du 

1. Kontakt forretningen

Kontakt forretningen, du har handlet med, og forsøg at løse problemet. Reagerer forretningen ikke på din henvendelse eller forsøger at hjælpe med at løse problemet inden 1-2 uger, skal du oprette en indsigelse via nedenstående link. 

Selvom du ikke har krav på tilbageførsel af en betaling via banken, kan du stadig have et krav mod forretningen. Du kan evt. have mulighed for at klage over forretningen til Forbrugerklagenævnet. 

2. Opret indsigelse 

Du opretter din indsigelse hos Nets. Du skal have dit NemID, CPR- og kortnummer klar. Hvis du har spørgsmål i forbindelse med indsigelsen, kan du kontakte Nets Kundesupport på telefon 72 11 20 35 mandag-torsdag fra kl. 8.30-16.30 og fredag fra kl. 9-16.

Når du opretter indsigelsen, skal du kunne dokumentere dit krav. Det kan fx være gennem e-mail-korrespondancer, faktura og/eller ordrebekræftelsen fra forretningen eller en udskrift fra forretningens hjemmeside. Når du opretter indsigelsen, bliver du gjort opmærksom på, hvilke dokumenter der skal vedhæftes.  

Betalinger, du ikke har godkendt

Du kan i visse situationer også have mulighed for at få tilbageført uautoriseret betaling, fx hvis forretningen har trukket et beløb, som du ikke har godkendt, medvirket til eller foretaget. 

Hvis du benytter muligheden for at få en uautoriseret betaling tilbageført, har du pligt til at reagere, snarest muligt efter du er blevet opmærksom på den uautoriserede betaling. Fristen for, hvornår du kan gøre indsigelse mod en uautoriseret transaktion, er 13 måneder efter den er trukket på din konto. Der er en selvrisiko på 375 kr., hvis PIN-koden er blevet benyttet ved transaktionen (du kan kun betale selvrisiko én gang).

Hvis dit kort er blevet stjålet, skal du spærre det. 

Spær dit kort her

Hvornår kan jeg gøre indsigelse?

Nedenstående er eksempler på, hvornår du kan gøre indsigelse mod en transaktion:

  • Forretningen har trukket et højere beløb, end jeg har godkendt
  • Jeg har udnyttet en aftalt eller lovbestemt fortrydelsesret og givet forretningen besked, før varen er blevet leveret
  • Jeg har udnyttet en aftalt eller lovbestemt fortrydelsesret, efter varen er leveret
  • Den vare/tjenesteydelse jeg har bestilt, er aldrig blevet leveret
  • Den vare jeg har fået leveret er i stykker, mangelfuld eller ikke som beskrevet
  • Forretningen, som jeg har handlet med, er gået konkurs
  • Jeg har bestilt en mærkevare, men forretningen har sendt en kopivare